Acasă Focus Agricol Încă un an de păsuire pentru amenajamente pastorale

Încă un an de păsuire pentru amenajamente pastorale

de L M

Cei care folosesc pășunile au parte de încă un an pentru a întocmi celebrele amenajamente pastorale, documente tehnice care arată condițiile în care trebuie să fie exploatate aceste terenuri. De-a lungul timpului, legislația specifică a cunoscut mai multe amânări, ultima fiind operată la sfârșitul anului trecut, când termenul până la care se pot realiza amenajamentele pastorale a fost stabilit pentru începutul anului 2021. Odiseea amenajamentelor pastorale a început în 2011.

OUG nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a stabilit că, începând cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului pastoral. „În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei”, se mai stipulează în noul act normativ.

Prin OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare, a fost reglementată administrarea pajiștilor prin amenajamente pastorale, iar fondurile necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Potrivit datelor furnizate de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, centralizate la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din suprafața totală de 4.530.288 hectare existentă la data de 1 ianuarie 2007 și notificată Comisiei Europene, până în prezent au fost realizate 2.023 de proiecte de amenajamente pastorale cu o suprafață de 2.260.803 hectare și sunt în curs de elaborare 552 de proiecte cu o suprafață de 961.419 hectare, se arată în Nota de fundamentare a OUG nr. 78/2019. Suprafața de pajiști rămasă pentru întocmirea amenajamentelor pastorale în anul 2020 este de 1.308.076 hectare, ceea ce reprezintă 28,8% din suprafața totală de pajiști

„Totodată, precizăm că analizele pedologice și studiile agrochimice necesare stabilirii planului de fertilizare și a măsurilor agropedoameliorative care fac parte integrantă din amenajamentul pastoral sunt realizate de către specialiști din cadrul Oficiilor de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA), iar volumul mare de lucrări aferente suprafețelor de pajiști la nivel național, nu poate fi realizat până la 31.12.2019”, atrage atenția documentul. De aceea, s-a luat decizia prelungirii termenului până la care se pot realiza amenajamentele pastorale.

Amenajamentele pastorale au fost introduse prin Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor. De atunci, se tot amână aplicarea acestei prevederi, pentru că, în acest fel, s-ar pune ceva mai multă ordine în administrarea pășunilor, dar, mai ales, în ceea ce privește beneficiarii subvențiilor, care sunt extrem de mari.

din aceeasi categorie