Acasă Economie Investițiile străine directe s-au ridicat la 8,94 miliarde euro în anul 2021

Investițiile străine directe s-au ridicat la 8,94 miliarde euro în anul 2021

de A

Fluxul net de investiții străine directe în anul 2021 a înregistrat valoarea de 8,94 miliarde euro, din care: 6,747 miliarde euro participații la capitalurile proprii, nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 2,165 miliarde euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 4,582 miliarde euro; 2,194 miliarde euro instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanțe)”, arată Banca Națională a României (BNR).

Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul exercițiului financiar 2021 în întreprinderile investiție străină directă rezidente, a veniturilor obținute de nerezidenți din aceste investiții, precum și a soldului ISD în România la 31 decembrie 2021.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este în conformitate cu prevederile Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6).

Soldul investițiilor străine directe la 31 decembrie 2021 a atins nivelul de 100,288 miliarde euro, din care: 70,257 miliarde euro capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,1%); 30,031 miliarde euro instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (datorii minus creanțe) (29,9%).

Veniturile din ISD în România realizate de nerezidenți în anul 2021 au înregistrat valoarea de 8,894 miliarde euro, din care:

  • Veniturile nete din participații la capitalau înregistrat valoarea de 8,302 miliarde euro și au fost calculate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 11,008 miliarde euro, din totalul profiturilor obținute de întreprinderile ISD și pierderile ce revin acestora, în valoare de 2,705 miliarde euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderilor ISD în anul 2021.
  • Veniturile nete din dobânziau înregistrat un nivel de 592 milioane euro și au fost calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la întreprinderile lor din România, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.

 

din aceeasi categorie