Acasă MediuDezvoltare Durabila ROMATOM: România susține noua centrală nucleară din Ungaria

ROMATOM: România susține noua centrală nucleară din Ungaria

de A

paks centrala nuclearaIndustria nucleară din România susține proiectul noii centrale nucleare Paks II din Ungaria, cu două unități tip VVER – 1200, considerând că decizia privind realizarea proiectului este crucială în contextul pregătirii înlocuirii vechilor unități nucleare VVER-440 Model V213 (4 x 500 MW), care urmează a fi retrase din funcțiune în intervalul 2032 – 2037, potrivit unui comunicat al Forumului Atomic Român (ROMATOM).

„Pentru a răspunde țintei Comisiei Europene de reducere cu 40% a gazelor cu efect de seră, industria nucleară din România, în consens cu industria nucleară europeană, este pe deplin conștientă de necesitatea unui program major de investiții care să înlocuiască vechile capacități de producție, poluante și cu eficiență redusă. Mixul energetic trebuie să fie o alegere echilibrată prin care diversitatea și neutralitatea tehnologică să joace un rol semnificativ în atingerea obiectivelor UE — asigurarea securității energetice la nivel național și regional, atingerea țintelor de reducere a emisiilor de carbon și menținerea prețului energiei la cote suportabile pentru populație. ROMATOM sprijină dezvoltarea noilor unități nuclearoelectrice de la Paks II și va continua să susțină proiectele noi de centrale nuclearoelectrice din Europa, care vor utiliza tehnologii nucleare sigure, fiabile și verificate”, a declarat Marius Gheorghiu, directorul general al Elcomex IEA, compania care deține președinția ROMATOM.

La finele anului 2014, Ungaria a încheiat un contract pentru lucrări de inginerie, procurare și construcție (IPC) pentru realizarea a două noi unități nucleare de tip VVER-1200 la Paks, avându-se în vedere înlocuirea celor patru blocuri vechi, tip VVER-440, care urmează a fi retrase din funcțiune în perioada 2032-2037. Proiectul este în faza de pre-construcție, în prezent desfășurându-se activități pentru autorizare și proiectare. Referitor la acest proiect, Comisia Europeană a început în ultima parte a anului 2015 investigații privind un posibil ajutor de stat, lansând în acest sens o procedură de consultare publică, deschisă pe intervalul 12 ianuarie — 12 februarie 2016.

Forumul Atomic Român (ROMATOM), prin poziția transmisă Comisiei Europene la data de 12 februarie 2016, în cadrul procesului de consultare publică privind centrala nucleară Paks II din Ungaria, susține dreptul Statelor Membre de a-și alege mixul energetic adecvat pentru atingerea țintelor de decarbonizare. Prin cele două noi unități nucleare, Ungaria își va atinge țintele de reducere a emisiilor de carbon, în combinație cu utilizarea surselor regenerabile, asigurând securitatea energetică, creșterea PIB-ului la nivel național, creșterea economică la nivel regional, crearea de noi locuri de muncă, conservarea și transferul cunoștințelor specifice industriei nucleare.

ROMATOM remarcă securitatea nucleară și fiabilitatea centralelor de tip VVER, acestea funcționând în Uniunea Europenă în țări ca Bulgaria, Republica Cehă, Finlanda, Slovacia și Ungaria.

„Este un fapt binecunoscut că industria nucleară europeană are capacitatea și experiența necesară pentru a asigura combustibilul nuclear necesar acestui tip de reactor, eliminând dependența de o singură sursă”, precizează ROMATOM.

În România, rolul energiei nucleare este semnificativ în protecția mediului, două unități nucleare de la Cernavodă contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu circa 12 milioane de tone CO2/an, care altfel s-ar produce prin arderea combustibililor fosili. Totodată, aportul energiei nucleare prin construirea a două noi unități la Cernavodă consolidează securitatea energetică la nivel național și regional.

În prezent, cele 130 de reactoare nucleare, existente în 14 dintre statele membre, generează aproximativ 30% din electricitatea produsă la nivelul Uniunii Europene, reprezentând 50% din electricitatea cu emisii reduse de carbon, la nivelul UE.

Rezoluția Parlamentului European din decembrie 2015 constată că „în 2014, energia nucleară a reprezentat 27% din mixul energetic al Uniunii Europene (UE), asigurând peste jumătate din întreaga energie cu emisii reduse de dioxid de carbon”, semnalând faptul „că 130 din 132 de centrale nucleare din UE urmează să fie dezafectate până în 2050, provocând un gol uriaș de energie de bază și cu emisii reduse de dioxid de carbon în mixul energetic european”. Rezoluția „recunoaște că unele state membre au ales să renunțe la energia nucleară, în timp ce altele iau în considerare dezvoltarea de noi centrale nucleare pentru a reuși să realizeze obiectivele europene și naționale legate de energie și climă”, solicitând Comisiei să ofere cadrul care, în acord cu normele pieței interne și din domeniul concurenței, să permită statelor membre să construiască noi centrale nucleare dacă doresc aceasta.

ROMATOM s-a constituit la data de 10 ianuarie 2001, când 14 companii, cu capital privat sau de stat, precum și două asociații non-guvernamentale, au decis constituirea Forumului Atomic Român. În prezent, ROMATOM numără peste 30 de membri. Asociația are drept scop promovarea utilizării în scopuri pașnice a energiei nucleare în România și susținerea programului nuclear național, precum și coordonarea tuturor activităților asumate prin aderarea și participarea Asociației la FORATOM — Forumul Atomic European.

din aceeasi categorie