Acasă EconomieIndustrie Cereri de rambursare de 1,6 miliarde lei prin POSDRU, încă neplătite

Cereri de rambursare de 1,6 miliarde lei prin POSDRU, încă neplătite

de A

fonduri europenePeste 3.200 de cereri de rambursare depuse de beneficiari, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2014, în valoare de aproximativ 1,6 miliarde lei (350 milioane euro) sunt încă neplătite, iar acest lucru afectează cash-flow-ul organizaţiilor şi întârzieri în plata salariilor, reprezentanţii Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România (PTIR). Comisia Europeană a întrerupt recent cererile de plată din cauza unor deficienţe grave semnalate de un audit european. Potrivit PTIR, lipsa de asumare publică în ceea ce înseamnă lansarea fondurilor europene are efecte devastatoare la nivelul economiei, mai ales în ceea ce priveşte menţinerea unei cote alarmante a șomajului în rândul tinerilor.

“Considerăm că un parteneriat public-privat responsabil constituie singura opţiune pentru a depăşi impasul evident în care se află România în domeniul fondurilor europene”, a declarat preşedintele PTIR, Florin Jianu.

Întârzierile în ceea ce privește gradul de absorbție a fondurilor europene  duce la creșterea ratei șomajului în rândul personalului care a activat în cadrul echipelor de proiect. Se estimează că proiectele au generat în perioada programatică anterioară aproximativ 100.000 de locuri de muncă, peste 80% dintre acestea fiind desființate din cauza lipsei de continuitate a surselor de finanțare.

Patronatul solicită urgentarea lansării apelurilor de proiecte aferente perioadei 2014-2020, precum şi prezentarea unui calendar clar şi asumat al lansărilor de proiecte planificate în anul curent. Patronatul mai doreşte totodată urgentarea efectuării plăţilor aferente cererilor de rambursare depuse în cadrul POSDRU 2007-2013. În plus, întârzierea cererilor de rambursare generează şi întârzieri în plata furnizorilor, apar penalităţi de întârziere şi penalităţi contractuale, se acumulează dobânzi pentru creditele contractate în vederea implementării proiectelor, iar toate acestea “conduc la blocarea activităţii curente a beneficiarilor”, potrivit PTIR.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România se oferă totodată să furnizeze “expertiza proprie în scopul identificării şi implementării de soluţii detaliate referitoare la problemele semnalate”.

Potrivit patronatului, din cauză că în primii doi ani ai perioadei de programare 2014-2020 nu au fost lansate apeluri de proiecte pentru IMM-uri (Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Regional), a scăzut numărul de firme nou înfiinţate ca urmare a blocării surselor de finanţare destinate start-up-urilor şi au întârziat investiţiile în IMM-uri şi în infrastructură.

“Aceste întârzieri creează premisa unui grad de absorbţie a fondurilor structurale mai redus comparativ cu cel obţinut în perioada 2007-2013 şi implicit pierderea unor sume importante de către România. Prin comparaţie, la nivelul anului 2008, erau deja lansate şi contractate proiecte aferente mai multor Programe Operationale”, spun reprezentanţii PTIR.

Ei afirmă că, în prezent, după finalizarea primilor doi ani ai perioadei de programare 2014-2020, nu există un cadru instituţional şi metodologic care să permită lansarea de apeluri de proiecte, depunerea proiectelor, contractarea şi implementarea acestora.

De asemenea, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) respinge proiectul de Lege a sindicatelor, iniţiat de senatorul Ion Ghişe, din cauză că încalcă prevederile Constituţiei României şi că ar susţine doar interesele sindicatelor, “în detrimentul angajatorilor şi patronatelor”. Conducerea consiliului atrage atenţia că este obligatorie consultarea patronatelor pentru modificarea cadrului legal privind dialogul social. Proiectul, spun patronatele, dezechilibrează “grav” relaţiile dintre partenerii sociali şi încalcă dispoziţiile Constituţiei României şi ale Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii.

Respectivul proiect de act normativ propune abrogarea Legii dialogului social nr. 62/2011 şi o nouă lege a sindicatelor, şi urmăreşte eliminarea condiţiei de salariat şi includerea tuturor categoriilor (pensionari, şomeri) în categoria membrilor de sindicat. Proiectul oferă drepturi şi privilegii suplimentare pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale şi obligă angajatorii să asigure gratuit spaţii şi dotări corespunzătoare funcţionării sindicatelor reprezentative la nivel de unitate. Proioectul aduce şi prevederi privind obligaţia angajatorilor de informare a sindicatelor, inclusiv de comunicare a hotărârilor organismelor de conducere şi participarea delegaţilor organizaţiilor sindicale la consiliile de administraţie.

„CNIPMMR nu susţine Proiectul de Lege L127/2016 a sindicatelor, care cuprinde prevederi exclusiv pentru susţinerea intereselor sindicatelor, în detrimentul angajatorilor şi patronatelor (sedii şi dotări cu titlu gratuit, cu obligarea suportării de către angajatori a costurilor aferente, concomitent cu reducerea la 20% a numărului angajaţilor pentru reprezentativitatea sindicatelor la nivel de unitate şi noi drepturi şi privilegii pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale)”, spune preşedintele CNIPMMR, Ovidiu Nicolescu.

Reprezentanţii CNIPMMR solicită realizarea unui studiu de impact şi a Testului IMM pentru noile reglementări propuse, “în special pentru acordarea de sedii şi dotări cu titlu gratuit pentru până la cinci sindicate, cu obligarea suportării de către angajatori a costurilor aferente, concomitent cu noi drepturi şi privilegii pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale”.

Oficialii consiliului spun că, dacă ar fi adoptat, proiectul de act normativ va afecta stabilitatea economică şi va încălca angajamentele internaţionale. CNIPMMR se teme totodată că acest proiect va politiza dialogul social şi a partenerilor sociali şi va destabiliza şi va împovăra patronii cu obligaţii şi cheltuieli suplimentare importante, date de instituirea de noi drepturi pentru sindicate şi privilegii pentru reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.

“CNIPMMR solicită iniţiatorului retragerea Proiectul de Lege L127/2016 a sindicatelor, asigurarea unor relaţii echilibrate între partenerii sociali şi respectarea pe deplin a dispoziţiilor Constituţiei României, ale Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (nr. 87/1948, nr. 98/1949 şi nr. 154/1981) şi potrivit bunelor practici europene în domeniu”, spun aceştia.

din aceeasi categorie