Acasă Analize Dispute pe reglementare

Dispute pe reglementare

de A

energie-stilpAsociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) susţine, într-un comunicat de presă, că Autoritatea de Reglementare în Energie (ANRE) a modificat legislaţia din sector fără o analiză asupra pieţei de energie şi a consumatorilor. Pe de altă parte, într-un referat al ANRE se arată că, dacă n-ar fi fost făcută această modificare, companiile de distribuţie a energiei electrice ar fi încasat, nemeritat, câteva sute de milioane de lei (vezi lista cu veniturile, cheltuielile şi profiturile distribuitorilor – profituri distributii). De remarcat, conform calculelor ce apar în tabelul ANRE, deşi rata rentabilităţii acestor companii a fost diminuată prin legislaţia secundară, marja profitului brut a crescut semnificativ, în unele cazuri chiar dublându-se.

„Membrii Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) îşi exprimă surprinderea şi, totodată, îngrijorarea faţă de decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) de a schimba, din nou, intempestiv, legislaţia secundară în timpul perioadei de reglementare, fără o consultare prealabilă corespunzătoare cu operatorii şi fără analiza tuturor efectelor asupra pieţei de energie şi, implicit, a consumatorilor”, se arată în comunicat.

Potrivit ACUE, după un an de la reducerea ratei reglementate a rentabilităţii companiilor de distribuţie a energiei electrice – care are un impact semnificativ în activitatea operatorilor, ANRE a supus dezbaterii publice, în regim de urgenţă, un proiect de ordin privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie. „La fel ca şi ordinul prin care a fost redusă rata reglementată a rentabilităţii anul trecut, nici acest document nu a fost supus dezbaterii publice conform termenelor legale şi nici nu este însoţit de un studiu de impact. Potrivit normelor în vigoare, tarifele de distribuţie pot varia de la un an la altul, în termeni reali, cu cel mult 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuţie şi cu 7% pentru tariful mediu ponderat”, susţin reprezentanţii ACUE.

Potrivit acestora, ordinul ANRE aprobat luni, 7 decembrie, precizează că limitarea impusă variaţiei tarifelor de distribuţie de la un an la altul se referă doar la creşterea acestor tarife. „Astfel, reglementatorul vrea să elimine din legislaţie plafonul cu care poate diminua anual tarifele de distribuţie, în condiţiile în care a anunţat deja că intenţionează să reducă tarifele de distribuţie cu procente între 5% şi 16% pentru anul viitor, dar păstrează pragul privind majorările, în scopul protejării utilizatorilor reţelelor. În plus, aceste procente anunţate public de către ANRE sunt stabilite netransparent, fără consultarea operatorilor de distribuţie, ale căror calcule diferă de cele ale reglementatorului”, se mai precizează în comunicat.

Membrii ACUE consideră că o astfel de modificare bruscă a reglementărilor va afecta semnificativ activitatea operatorilor de distribuţie, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul reducerii ratei reglementate a rentabilităţii, iar o nouă diminuare a tarifelor din domeniu va avea un impact important asupra programelor de investiţii în reţele, planificate pentru anii următori.

ACUE atrage atenţia că, prin modul în care a promovat această modificare, ANRE nu a respectat principiile programului de măsuri „Better Regulation” adoptat de Comisia Europeană, în scopul unei mai bune legiferări, prin organizarea unor consultări eficiente şi concrete.

Reprezentanţii companiilor din energie susţin că, între anii 2008 şi 2014, au fost realizate investiţii semnificative în reţelele de transport şi distribuţie a energiei electrice, în valoare de 9,7 miliarde de lei. Alte 1,9 miliarde de lei au fost investite, în perioada 2008-2013, în reţelele de distribuţie a gazelor naturale în scopul întreţinerii, extinderii şi îmbunătăţirii calităţii acestora.

Înfiinţată în mai 2012, Federaţia ACUE are aproximativ 25 de membri, cu un număr total de circa 30.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,4 miliarde de euro.

Venituri nejustificate şi incorecte pentru distribuitori

În „Referatul de aprobare a Ordinului privind modificarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice”, reprezentanţii ANRE arată că, de fapt, modificarea incriminată de ACUE reprezintă, de fapt, o completare, o precizare a Metodologiei, arătând că „limitarea impusă variaţiei tarifelor de distribuţie de la un an la altul se referă la limitarea creşterii acestor tarife”. „Prin urmare, completarea propusă prin prezentul Proiect de Ordin este o clarificare a prevederilor Metodologiei”, se mai arată în Referat.

Conform ANRE, operatorii au solicitat ca scăderea în termeni reali a tarifului mediu ponderat aferent anului 2016 față de cel aferent anului 2015 să fie de cel mult 7% în termeni reali și scăderea tarifelor specifice de distribuție pentru fiecare nivel de tensiune să fie de maxim 10% în termeni reali. Solicitarea acestora a fost formulată în condiţiile în care tarifele calculate pentru anul 2016 înregistrează scăderi semnificative faţă de anul 2015, scăderi cuprinse între aproximativ 7% şi 16%, scăderea medie fiind de aproximativ 12% la nivelul întregii ţări.

„Limitarea scăderii tarifelor la 7% în termeni reali ar permite includerea unei cote prea mici din sumele de bani aferente corecţiilor, iar diferenţele suplimentare de bani deja încasate de operatorii de distribuţie în anul 2015 s-ar amâna pentru a fi luate în considerare la stabilirea tarifelor pentru anii următori. În această situaţie, sumele amânate ar reprezenta, în funcţie de operator, până la 78% din valoarea corecţiilor calculate și la nivelul întregii țări aproximativ 47% (255 milioane lei sumă totală amânată). Amânarea aplicării în totalitate a scăderii tarifelor presupune în fond ca operatorii să beneficieze în mod nejustificat şi incorect, pentru o perioadă de timp nedefinită, de venituri suplimentare deja încasate în cursul anului 2015, ceea ce considerăm că ar constitui de fapt „prejudicii” pentru utilizatorii clienţi finali şi ar fi un tratament preferenţial pentru operatorii de distribuție. În acest caz, operatorii de distribuţie concesionari ar înregistra profituri incorect de mari în anul 2015, situaţie care s-a petrecut şi în anul 2014. În plus, dacă se menține această tendință, ar rezulta de la an la an sume de bani amânate din ce în ce mai mari, de care operatorii de distribuție concesionari ar beneficia nemeritat şi incorect şi care ar fi din ce în ce mai dificil de regularizat înainte de finalul perioadei de reglementare 2014-2018”, se mai arată în Referat.

În ceea ce priveşte consultarea publică, reprezentanţii ANRE arată că Proiectul de Ordin a fost promovat în procedură de urgenţă pentru că, în conformitate cu legislaţia în vigoare, tarifele de distribuţie se aprobă şi se transmit spre publicare la Monitorul Oficial al României până cel târziu pe 15 decembrie.

„Proiectul de Ordin a fost publicat pentru consultare publică pe site-ul ANRE în data de 26.11.2015, cu termen de transmitere a propunerilor şi observaţiilor data de 06.12.2015. De asemenea, ANRE a organizat o şedinţă publică pentru discutarea prezentului Proiect de Ordin în data de 04.12.2015, ora 14, la sediul ANRE, la care au fost invitate să participe toate părţile interesate. Anunţul referitor la această şedinţă a fost postat pe site-ul ANRE în data de 26.11.2015. A fost transmisă operatorilor de distribuţie concesionari scrisoarea nr. 85477/26.11.2015, prin care aceştia au fost informaţi în legătură cu consultarea publică iniţiată de ANRE şi cu întâlnirea organizată la sediul ANRE pe această temă”, se mai arată în documentul ANRE.

din aceeasi categorie