Acasă Economie Termoficarea în dezbatere

Termoficarea în dezbatere

de GM

Specialişti din sfera energetică au discutat despre sistemul de termoficare din România la „Sistemele centralizate de termoficare şi eficienţa energetică: 2 mize majore pentru viitorul României”, organizat de Medien Conferences.

Cea mai importantă concluzie a dezbaterii a fost aceea că sistemele de încălzire centralizată rămân, în condiţii de exploatare corectă, o opţiune eficientă economic pentru aglomerările urbane. Însă, în anii următori, va fi nevoie de investiţii transparente pentru dezoltarea termoficării, respectiv tarife suportabile pentru consumator şi reducerea pierderilor din reţea.

În perioada următoare, potrivit opiniilor specialiştilor exprimate în cadrulconferinţei, gestionarea performantă a reţelelor de încălzire rămâne o provocare, în condiţiile în care atât legislaţia naţională, cât şi cea europeană prevăd reducerea consumului prin eficientizarea şi diversificarea surselor de energie.

Printre specialiştii implicaţi în dezbaterea din cadrul evenimentului s- au numărat prof. univ. dr. ing. Aureliu Leca, Gilles Humbert (director general Dalkia România), Erik Holmqvist (TC Coordinator Municipal & Environmental Infrastructure Team, BERD), Emilia Cerna Mladin (preşedinte al Asociaţiei Auditorilor Energetici din România), Virgil Muşătescu (preşedinte al Asociaţiei pentru Politici Energetice din România), Şerban Danciu (manager BPIE Task Force România), Mihai Mereuţă (preşedintele Ligii Asociaţiilor de Proprietari Habitat), Florian Ioniţă (national sales director Thermaflex), Ştefan Botezatu (partener Kinstellar), Liviu Cotora (CEO al companiei Integrator).

Evenimentul, care a reunit oficiali din energie, reprezentanţi ai mediului de afaceri din domeniul termoficării, membri de conducere ai unor organizaţii profesionale şi de dezvoltare-cercetare, a fost organizat de Medien Conferences, divizia de evenimente business a grupului Medien Holding, care editează şi cotidianul România Liberă.

De remarcat, peste un milion şi jumătate de locuinţe în care trăiesc cinci milioane de persoane (un sfert din populaţia României) sunt alimentate prin intermediul sistemului centralizat de termoficare. Dacă în 1990 existau peste 150 de astfel de sisteme în România, astăzi numărul lor a scăzut la mai puţin de 100. Mai mult, 90% dintre sistemele de termoficare urbană din ţară sunt în pragul falimentului.

Cu toate acestea, „o bună gestiune a centralelor în cogenerare şi asigurarea unor investiţii optimizate pot genera recuperarea bugetului acordat pentru subvenţii de autorităţile locale”, a precizat directorul general Dalkia Romania, Gilles Humbert, în cadrul dezbaterii. Astfel prin economiile de energie, s-ar putea asigura posibilităţi de investiţii în infrastructurile de producţie, distribuţie şi furnizare.

Potrivit datelor Autorităţii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) subvenţia medie totală anuală acoperită de autoriăţi ajunge la 1,7 miliarde lei (aproape 400 milioane de euro). Dacă costul producerii unei gigacalorii este de 350 lei, tariful plătit de populaţie, prin acordarea de subvenţii, este de circa 185 lei.

În perioada imediat următoare, eficientizarea energetică presupune atât modernizarea actualei reţele de termoficare (producţie şi distribuţie), cât şi continuarea prin diverse programe naţionale sau europene a lucrărilor de reabilitare a fondului de locuinţe învechit şi energofag, prin lucrări de anvelopare, contorizare şi schimbare a instalaţiilor.

din aceeasi categorie