Acasă EconomieIndustrie Statul vinde acțiuni din companii energetice și din transporturi

Statul vinde acțiuni din companii energetice și din transporturi

de A

hidro bicazStatul va scoate la vânzare acţiuni la companii unde acționari sunt Ministerele Energiei, Transporturilor şi al Economiei, precum Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Rompetrol, Aeroporturi Bucureşti, Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, CFR Marfă, Salrom şi Sanevit 2003 Arad, potrivit unui memorandum publicat marţi pe site-ul Guvernului.

Un calendar de implementare a strategiilor de vânzare a pachetelor de acţiuni urmează să fie prezentat în Guvern până pe 15 octombrie.

La Complexul Energetic Oltenia, Ministerul Energiei va derula o ofertă publică primară de majorare de capital de 15,29%, iar la la Hidroelectrica de 15%, pe piața de capital. În cazul Rompetrol, statul va vinde un pachet de 26,6959% din acţiunile pe care le deţine, prin licitaţie publică cu strigare.

„Urmare a discuțiilor avute la nivelul Guvernului, s-a agreat că diversificarea acționariatului în cadrul acestor întreprinderi, prin valorificarea de pachete minoritare, poate fi un lucru benefic pentru eficacitatea și profitabilitatea acestora. Astfel s-a convenit identificarea de către instituțiile publice implicate în privatizare a unor pachete de acțiuni deținute la unii operatori economici la care exercită calitatea de acționar în numele statului, pentru care urmează să se demareze operațiunea de vânzare de acțiuni (ex. cesiune de acțiuni, majorare de capital social prin emisiune de acțiuni), potrivit prevederilor legale în vigoare”, se menționează în memorandum.

Statul îşi va păstra pachetul majoritar de acţiuni la Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Aeroporturi Bucureşti, CN APM Constanţa şi Societatea Naţională a Sării (Salrom).

„În ceea ce priveşte cumpărarea de către statul român a acţiunilor deţinute de către Fondul Proprietatea la Societatea Naţională a Sării SA, în vederea consolidării poziţiei de acţionar majoritar al statului, trebuie asigurat cadrul legal (act normativ cu putere de lege), pentru a permite statului român să achiziţioneze pachete de acţiuni, inclusiv prin intermediul pieţelor de capital, să deruleze operaţiuni de preluare directă de la Fondul Proprietatea a unor pachete de acţiuni, prin cesionarea (totală sau parţială) a acestora şi pentru asigurarea surselor de finanţare în acest sens”, arată documentul.

În cazul Salrom, autorităţile trebuie să prezinte un calendar estimativ al proiectului de listare, care va demara după clarificarea actului normativ cu putere de lege respectiv.

De asemenea, statul îşi va pierde sau reduce pachetul de acţiuni deţinut la Rompetrol, Sanevit 2003 Arad şi la cele 22 de societăţi propuse de Agenţia Domeniului Statului (ADS).

Sumele obţinute din vânzarea pachetelor de acţiuni la Rompetrol, Sanevit 2003 Arad, CFR Marfă (pentru care nu s-a stabilit pachetul de acţiuni ce va fi vândut şi nici metoda de vânzare), dar şi la cele 22 de societăţi ale ADS, vor fi virate la Trezoreria statului, conform prevederilor OUG 113/2006 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Dezvoltare.

În cazul CFR Marfă, Ministerul Transporturilor va propune stabilirea pachetului de acţiuni care va fi vândut şi a metodei de privatizare pe baza fundamentărilor transmise de consultantul de privatizare.

Guvernul a aprobat pe 15 iunie 2016 un plan de acţiune pentru restructurarea companiei, urmată de demararea procesului de privatizare începând cu trimestrul I 2018.

„Astfel, după implementarea programului de restructurare, programat a se derula în cursul anului 2017, şi emiterea de către consultantul ce va fi selectat de către CN CFR Marfă SA a opiniilor şi concluziilor vizând rezultatul aplicării măsurilor de restructurare strategică, se preconizează modificarea/actualizarea strategiei de privatizare aprobată prin HG nr. 46/2013 cu obţinerea tuturor avizelor necesare inclusiv de la CSAT şi Consiliul Concurenţei”, se menţionează în memorandum.

Pentru Aeroporturi Bucureşti şi CN APM Constanţa, Ministerul Transporturilor va propune o majorare de capital prin emiterea de noi acţiuni reprezentând 20-25% din capitalul social al acestor companii şi vânzarea acţiunilor pe bursă, statul rămânând acţionar majoritar.

„Agenţia Domeniului Statului propune vânzarea unor pachete minoritare de acţiuni, pentru un număr de 22 de societăţi aflate în portofoliu prin licitaţie publică cu strigare şi prin negociere directă, ponderea deţinută de stat în capitalul social al acestora fiind cuprinsă între 0,0005% şi 36,000%”, menţionează documentul citat.

În cazul Sanevit 2003 Arad, Ministerul Economiei propune vânzarea pachetului de acţiuni deţinut 100% de stat prin licitaţie cu strigare. Societatea are o situaţie economico-financiară dificilă, activitatea de producţie fiind oprită din anul 2013.

Procesul de vânzare de acţiuni la Sanevit a fost iniţiat în anul 2015, iar în luna aprilie 2016 a fost reluat, prin publicarea unei noi oferte de vânzare, cu termen de depunere a ofertelor 30 mai 2016, neprezentându-se niciun ofertant până la acea dată.

În cazul sumelor obţinute din vânzarea acţiunilor la Complexul Energetic Oltenia, Hidroelectrica, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, CN APM Constanţa, acestea vor rămâne la dispoziţia companiilor şi vor fi utilizate pentru finanţarea programelor investiţionale ale acestora, se precizează în memorandum.

În prezent, opt societăţi cu capital majoritar de stat sunt listate pe o piaţă principală reglementată, listarea acestora a început în anul 1997: Antibiotice, Conpet, Oil Terminal, Transelectrica, Transgaz, Nuclearelectrica, Romgaz, IAR SA.

Referitor la Fondul Naţional de Dezvoltare, sumele obţinute din procesul de privatizare constituie disponibilităţi aflate în conturile Ministerului Finanţelor Publice deschise la Banca Naţională a României. Soldul operativ la 14 iulie 2016 al disponibilităţilor din venituri din privatizare este de 1,3 miliarde lei, iar în valută este de 186 milioane dolari şi 1,504 miliarde euro, mai arată memorandumul.

Dacă până în anul 2006 veniturile din privatizare s-au utilizat pentru răscumpărarea datoriei publice interne, odată cu aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului Național de Dezvoltare (FND), aceste venituri se virează de către instituțiile publice implicate în privatizare în contul curent general al Trezoreriei statului în lei și în contul de valută al Ministerului Finanțelor Publice.

Sumele din FND se repartizează unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, cu suplimentarea bugetelor acestor ordonatori de credite, numai pe bază de hotărâri ale Guvernului.

“Listarea unor pachete de acţiuni deţinute de stat la întreprinderile publice conduce la eficientizarea lor operaţională, îmbunătăţirea capitalizării, creşterea transparenţei şi a guvernanţei corporative”, potrivit documentului.

Documentul mai menționează că diminuarea participațiilor deținute de stat la întreprinderile publice nu mai este impusă de nevoia creșterii veniturilor publice unde situația s-a ameliorat.

din aceeasi categorie

1 comentariu

Sorina octombrie 5, 2016 - 5:17 pm

Rompetrol (Kazmunai) a investit în România 1,6 miliarde de dolari în perioada 2007-2015, a contribuit cu 3% la bugetul de stat şi asigură 44,6% din capacitatea de rafinare a ţării. Rompetrol este una dintre cele mai mari companii din țară – are circa 5.000 de angajați în România, peste 50.000 de persoane depind de activități și operațiuni. Dar politicienii români își bat joc de toate aceste rezultate bune! Statul scoate acum la licitație publică acțiunile la Rompetrol pe care KazMunayGas voia să le cumpere cu 200 milioane dolari!

Comments are closed.