Acasă MediuDezvoltare Durabila Se pregătește Casa fotovoltaică

Se pregătește Casa fotovoltaică

de L M

Statul se pregătește să dea câte 20.000 de lei pentru cei care vor să-și pună panouri fotovoltaice ca să aibă curent electric din surse regenerabile. Banii vin de la Fondul pentru Mediu, așa că programul Casa Verde dispare, după cum a anunțat ministrul Mediului. Mai nou, beneficiarii vor avea la dispoziție 8 luni pentru realizarea proiectului cu tot cu avize și autorizări, astfel că aceștia trebuie să fie foarte tenaci ca să se încadreze în termen, pentru că practica arată că obținerea unui astfel de document durează extrem de mult.

Ministerul Mediului a finalizat Ghidul de finanțare a Programului a privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Programul este derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), cu bani obținuți din vânzarea certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră atribuite României.

„Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național. Obiectivul programului constă în producerea de energie electrică din surse regenerabile”, se arată în Nota de fundamentare a ghidului.

„Finanţarea nerambursabilă se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii”, precizează documentul.

De banii aceștia, beneficiarii pot achiziționa un sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kWp. Mai exact, sunt considerate eligibile cheltuielile cu achiziționarea panourilor fotovoltaice, invertorului, materialelor pentru conexiuni, a structurii de montaj a sistemului, a modului de comunicație, a contorui inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic și a tabloului electric curent continuu/curent alternativ. Cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice pot reprezenta maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice și sunt eligibile, alături de TVA pentru toate aceste componente.

Program „copiat”

Derularea programului s-a inspirat din programul Rabla. Astfel, sunt introduși instalatorii validați, specializați în comercializarea şi instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice. Instalatorii vor fi validați de către AFM dacă, la lângă alte condiții de îndeplinit, „se angajează că vor întocmi toată documentația tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare, cerințele operatorilor de distribuție energie electrică și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare; se angajează că vor instala sistemul nou de panouri fotovoltaice, respectând legislația în vigoare și toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanțare”, precizează proiectul de ghid.

Pentru a se înscrie în program, beneficiarii trebuie să se adreseze unui instalator validat, cu toate documentele cerute de ghid, similare cu cele de la Rabla, dar adaptate, acestui tip de program. De altfel, instalatorii sunt responsabili cu introducerea în sistemul informatic a tuturor documentelor, iar analiza lor este făcută de o comisie specială a AFM. Abia după primirea avizului și introducerea lui în sistemul informatic, se poate semna contractul de finanțare.

Implementarea proiectului se realizează în termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare și încheie cu acesta toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii și plata contribuției proprii”, se arată în Ghid.

Decontarea cheltuielor cade în sarcina instalatorului validat.

din aceeasi categorie