Acasă MediuDezvoltare Durabila Poluarea din București a ajuns la CJUE

Poluarea din București a ajuns la CJUE

de L M

România s-a mai ales cu un proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), și tot pentru probleme de mediu. De data aceasta este vorba de poluarea urbană, Bucureștiul fiind cel incriminat. Situația trenează din 2009, când Comisia Europeană a deschis procedura de infringement, dar autoritățile susțin că problema este ca și rezolvată, pentru că, la vară, se votează planul privind calitatea aerului înconjurător, așa că procesul va rămâne fără obiect.

Comisia a decis astăzi să trimită Franța, Germania, Ungaria Italia, România și Regatul Unit în fața Curții de Justiție a UE pentru nerespectarea valorilor-limită convenite pentru calitatea aerului și pentru neadoptarea măsurilor corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire a acestor valori. Decizia de a deschide proces la CJUE a fost determinată de depășirile semnificative și persistente ale valorilor-limită pentru doi poluanți-cheie, cu impact asupra sănătății: dioxidul de azot, care provine, în principal, din emisiile generate de traficul rutier și de industrie, și particulele în suspensie, care sunt prezente mai ales în emisiile generate de industrie, de încălzirea locuințelor, de trafic și de agricultură. În cazul României, problema a reprezentat-o praful.

„Aceste măsuri vin în urma Summitului ministerial privind calitatea aerului, convocat de comisarul Vella la 30 ianuarie 2018, ca un ultim efort pentru a găsi soluții la problema gravă a poluării în 9 state membre. Cele 6 state membre în cauză nu au prezentat măsuri credibile, eficace și la timp pentru a reduce poluarea în cadrul limitelor convenite și cât mai curând posibil, așa cum impune legislația UE. Prin urmare, Comisia a decis să treacă la acționarea lor în justiție”, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

România a ajuns în fața tribunalului comunitar din cauza poluării cu particule în suspensie din București, „unde valorile-limită zilnice au fost depășite în mod persistent încă de la momentul în care dreptul Uniunii a devenit aplicabil României, iar în 2016 acestea au fost depășite pentru o perioadă de 38 de zile”, precizează comunicatul.

Comisia Europeană a deschis procedura de infringement pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător încă din 2009. Comisia a atenționat de mai multe ori România pentru acest lucru, măsurile luate diminuând numărul orașelor cu astfel pe probleme, pentru ca, înainte de faza contencioasă a procedurii de infirngement, mai erau trei localități cu probleme: București, Iași și Brașov.

„În toate cazurile de depășire a valorilor-limită stabilite prin legislația UE privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE), statele membre trebuie să adopte planuri privind calitatea aerului înconjurător și să se asigure că aceste planuri stabilesc măsuri corespunzătoare astfel încât perioada de depășire să fie cât mai scurtă posibil”, completează comunicatul.

Poluare combătută cu Programul Rabla Plus

Ministerul Mediului și Primăria Capitalei au reacționat la decizia Comisie Europene, anunțând că s-au luat deja măsuri pentru îndreptarea situației.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Mediului, ministrul Grațiela Gavrilescu a avut întâlniri directe cu primarii celor trei aglomerări urbane pentru care CE declanșase procedurile de infringement, în vederea urgentării adoptării planurilor privind calitatea aerului, precum și cu autorități locale și poluatori din alte aglomerări și a avut trei întrevederi cu comisarul european Karmenu Vella, pe această temă.

„De asemenea, în vederea reducerii impactului traficului rutier asupra calității aerului, Ministerul Mediului a continuat Programele Rabla și Rabla Plus, alocând sume consistente, în special pentru Rabla Plus, urmând a promova, în același scop, și alte programe (autovehicule electrice pentru transport în comun și de facilitare a transferului unui segment al transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată etc.)”, precizează comunicatul.

„În ceea ce privește aglomerarea urbană București, autoritatea publică locală a realizat, conform graficului convenit cu primarul general al Capitalei, toate demersurile necesare, reușind să finalizeze Planul integrat de calitate a aerului în termenul anunțat, astfel încât acesta va putea fi aprobat până la sfârșitul lunii iulie, așa cum și-a asumat Primăria Generală a municipiului București și cum am informat Comisia Europeană”, susține documentul.

„Deși procedura de deferire a fost declanșată de către Comisia Europeană, avem convingerea că, odată cu aprobarea, la termenul asumat, a Planului integrat de calitate a aerului de către Consiliul General al Capitalei și punerea sa imediată în aplicare, România va avea câștig de cauză”, își arată optimismul ministrul Mediului.

Greaua moștenire

Primăria Capitalei susține că, de la preluarea mandatului de către actualul primar, s-au luat măsuri care să producă efecte pe termen scurt, mediu sau lung: îmbunătăţirea calităţii transportului public, gestionarea traficului, realizarea de benzi unice dedicate transportului public, promovarea transportului alternativ etc. Subliniem faptul că, până la preluarea mandatului actualei administraţii, Capitala României nu a făcut niciun demers concret pentru reducerea poluării”, a arătat PMB, prin intermediul unui comunicat, informează Agerpres.

Potrivit documentului, „Bucureștiul este singurul oraş din România care a elaborat şi finalizat un Plan Integrat de Calitate a Aerului. Planul a fost finalizat (după parcurgerea etapei de consultare şi dezbatere publică în decursul lunii februarie 2018) şi înaintat spre avizare autorităţii de protecţia mediului, care, după aceea, va avea nevoie de aprobarea CGMB și apoi va putea fi aplicat. Planul este extraordiar, de la înființarea de facilități park & ride la staţiile cheie de transport public, la reabilitarea rețelelor de încălzire.

Întârziere” la rambursarea taxei de primă înmatriculare

Tergiversarea restituirii taxei de primă înmatriculare, cu toate formele sale succesive, a dus la înaintarea procedurii de infringement. Mai exact, Comisia Europeană a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere pentru că nu asigură rambursarea integrală și imediată a taxelor de înmatriculare a vehiculelor de ocazie achiziționate din alte state membre. Dat fiind că normele românești aplicabile restituirii taxelor nu respectă principiile cooperării loiale, echivalenței și efectivității, este încălcată legislația UE (articolul 110 din TFUE). În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române.

N-avem program pentru gestonarea deșeurilor nucleare

Comisia a decis să trimită scrisori de punere în întârziere Austriei, Italiei, Poloniei, Portugaliei, Regatului Unit, Republicii Cehe, României, Ungariei și Țărilor de Jos pentru că nu au transpus în mod corect anumite cerințe din Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive (Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului), se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

Directiva instituie un cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive pentru a nu impune sarcini inutile generațiilor următoare. În plus, Comisia invită Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovenia, Spania, Regatul Unit și Țările de Jos să adopte programe naționale de gestionare a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive”, susține comunicatul. Statele membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie; în caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Veste bună – dosar închis

Comisia Europeană a decis astăzi să închidă procedura de infringement și gestionarea plângerilor în domeniul comerțului paralel cu medicamente pentru uz uman formulate împotriva Poloniei, României și Slovaciei.

Importurile și exporturile paralele de medicamente reprezintă o formă legală de comerț în cadrul pieței unice. Cu toate acestea, statele membre pot, în anumite cazuri, să restricționeze comerțul paralel, atâta timp cât măsurile pe care le iau sunt justificate, rezonabile și proporționale pentru a garanta un interes public legitim. De exemplu, ar putea fi vorba despre măsuri menite să asigure o furnizare adecvată și continuă de medicamente către populație.

„Faptul că farmaciile nu sunt aprovizionate în mod corespunzător și permanent cu medicamente de uz uman este o problemă gravă și tot mai amplă, care în ultimii ani a afectat mai multe state membre și care are un impact negativ semnificativ asupra pacienților. Comisia recunoaște că unul dintre motivele care au dus la apariția deficitului de aprovizionare cu anumite medicamente de uz uman ar putea fi tocmai comerțul paralel”, se arată în comunicatul de presă al CE.

„Reconcilierea respectului față de libera circulație a mărfurilor cu dreptul de acces la asistență medicală necesită găsirea unui echilibru delicat. După o evaluare atentă, Comisia a concluzionat că nu inițierea unei proceduri de infringement este calea adecvată de soluționare a acestei situații complexe. Este nevoie de identificarea altor modalități de a aborda eficient și rapid o chestiune care poate avea impact negativ asupra sănătății cetățenilor europeni”, consideră Executivul comunitar.

Comisia consideră că trebuie organizat cât mai rapid un dialog structurat cu toate părțile relevante. Comisia își menține angajamentul de a sprijini statele membre în eforturile lor de a garanta că cetățenii au acces, în timp util, la îngrijiri medicale preventive și curative de bună calitate și accesibile din punct de vedere financiar. În acest scop, va colecta informații suplimentare din partea statelor membre și a altor părți interesate pentru a analiza chestiunea punerii în aplicare a obligației de serviciu public și a restricțiilor la export în cadrul Grupului de lucru al Comisiei privind produsele farmaceutice (Comitetul pentru produse farmaceutice de uz uman).

din aceeasi categorie