Acasă MediuDezvoltare Durabila N-avem deșeuri de calitate

N-avem deșeuri de calitate

de L M

Reciclatorii au nevoie de deșeuri de calitate pentru o valorificare cât mai bună a acestor resurse, consideră Mihai Florin Solea, profesor la Universitatea Politehnică București și expert în cadrul proiectului „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor”. Expertul a atras atenția că, în domeniu, nu există norme privind calitatea deșeurilor valabile la nivel național, astfel că fiecare reciclator are propriile sale standarde.

„Pentru valorificarea deșeurilor în industrie este nevoie de stabilirea unor criterii de eligibilitate a acestora”, a declarat Mihai Florin Solea, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Simț Civic, promotorul proiectului. „În absența unei proceduri reglementate sau standardizate, condițiile de acceptare sunt cele dictate de cerințele reciclatorului. Activitatea este rentabilă dacă 25% din masa de deșeuri menajere dintr-un container este reciclabilă. La noi este de 9% – 12%”, a atras atenția expertul.

Costurile calculate de Solea sunt însemnate. Potrivit acestuia, colectarea și transportul costă 187 euro pe tonă, pregătirea pentru reciclare – alte 572 euro/t, incinerarea și eliminarea – 12 euro/t. În același timp, reciclarea și valorificarea aduc un beneficiu de 284 euro/t. Astfel, în total, costurile de reciclare se ridică la 487 euro pe tonă.

„Operațiunea de reciclare este ori rentabilă economic, ori subvenționată. De aceea, reciclatorii vor marfă de calitate, comparabilă cu procesele lor tehnologice, și o aprovizionare continuă și previzibilă cu deșeuri. Colaborarea cu Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie permite înțelegerea mai profundă a principiilor ce trebuie să guverneze sistemul de colectare selectivă și din punctul de vedere al valorificării energetice a deșeurilor”, susține Mihai Florin Solea, expert în cadrul proiectului.

În România, managementul deșeurilor municipale este o problemă de importanță majoră, determinată de situația actuală în acest sector, dar și de responsabilitățile rezultate din legislația europeană și națională în domeniu. Rata de reciclare a deșeurilor municipale solide (DMS) în România este extrem de mică în comparație cu media UE. La nivel comunitar, rata medie de reciclare era de 46,6% în 2017, potrivit ultimelor date disponibile, în condițiile în care în România se reciclează numai 13,3% din aceste deșeuri.

Prin Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile se stabilesc noi ținte de colectare și reciclare a deșeurilor, pentru crearea premiselor necesare trecerii la o economie circulară europeană cu un înalt grad de eficiență în utilizarea resurselor. Astfel, pentru 2020, ținta de deșeuri municipale preparate pentru folosire și reciclare este de 50% atât pentru Românai, cât și la nivelul UE. Începând cu 2025, țintele încep să se diferențieze, România tot cu 50%, iar UE – cu 55%. Din acest moment, se menține un declaraj de 5 procente între ținta de colectare și reciclare a deșeurilor municipale solide a României față de UE; 55% România și 60% UE pentru 2030 și 60% România și 65% UE în 2035.

Analizele făcute în cadrul proiectului au arătat că, în prezent, legislația nu asigură condițiile necesare pentru crearea unui sistem de colectare selectivă capabil să conducă la atingerea țintelor stabilite prin acte normative inclusiv la nivel comunitar. Noile politici publice dezvoltate în cadrul proiectului au ca scop tocmai identificarea soluțiilor pentru atingerea unui grad cât mai ridicat de reciclare și valorificare a deșeurilor. Piramida deșeurilor începe cu reutilizarea, ultima treaptă fiind cea a depozitării finale, cu cele mai mici cantități posibile. În piramida deșeurilor, o etapă importantă este cea reprezentată de valorificarea energetică a deșeurilor.

În acest context, Asociația Simț Civic și Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) au semnat un protocol de colaborare, considerat extrem de important pentru promovarea acestor valori. Printre principalele preocupări ale ACUE se numără dezvoltarea unei piețe sănătoase, a unui mediu de afaceri transparent și o informare corectă a populației în ceea ce privește piața energiei. Membrii ACUE susțin competiția corectă, transparența și accesul nediscriminatoriu la piață, dar și alte valori importante, precum protecția mediului înconjurător și responsabilitatea socială. Reprezentanții ACUE arată că acestea sunt elemente vitale în contextul în care România trebuie să răspundă unor obligații de mediu cu impact asupra sistemului energetic.

Asociația Simț Civic împreună cu Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor derulează proiectul „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor’’. Scopul proiectului este de a veni cu soluții alternative în ceea ce privește domeniul legislativ al gestionării deșeurilor. Situația actuală din domeniul gestionării deșeurilor riscă să ducă la neîndeplinirea obiectivelor naționale asumate față de Comisia Europeană și, implicit, la declanșarea unor proceduri de infringement de către Uniunea Europeană. De aceea, se consideră necesară o politică publică privind creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor și creșterea gradului de reciclare. Valoarea proiectului este de 984.826,23 lei, sumă asigurată în totalitate din fonduri comunitare.

 

 

din aceeasi categorie