Acasă Analize Deficit de 26 de ori mai mic

Deficit de 26 de ori mai mic

de GM

Deficitul de cont curent al României s-a redus de peste 26 de ori faţă de anul trecut. Conform Băncii Naţionale a României (BNR), în perioada ianuarie – august 2013, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 160 milioane euro, comparativ cu un deficit de 4.230 milioane euro în aceeaşi perioadă din anul 2012. Diminuarea deficitului este explicată de BNR pe fondul reducerii deficitului balanţei comerciale (cu 2.627 milioane euro) şi al balanţei veniturilor (cu 409 milioane euro), precum şi al majorării surplusului înregistrat de balanţa serviciilor (cu 1.195 milioane euro).

De remarcat, transferurile curente (reprezentate, în special, de banii de la “căpşunari” şi de la Uniunea Europeană) s-au majorat de la circa 4 miliarde euro în primele 8 luni ale anului trecut, la peste 4,2 miliarde de euro în 2013.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 1.118 milioane euro (în scădere cu 35,9% faţă de perioada ianuarie – august 2012 ), din care creditele intragrup au însumat 339 milioane euro, iar participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată 779 milioane euro.

De remarcat, şi datoria externă s-a diminuat, de la 99,7 miliarde euro la sfârşitul anului trecut, la 97,2 miliarde euro, la sfârşitul lunii august 2013.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a însumat 77,577 miliarde euro la 31 august 2013 (79,8% din total datorie externă), în scădere cu 1,5% faţă de 31 decembrie 2012. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2013 nivelul de 19,681 miliarde euro (20,2% din total datorie externă), în scădere cu 5,9% faţă de 31 decembrie 2012.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 39,7% în perioada ianuarie – august 2013, comparativ cu 34,9% în anul 2012. Gradul de acoperire a fost 7,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 august 2013, comparativ cu 7,1 luni de importuri la 31 decembrie 2012.

din aceeasi categorie