Acasă EconomieBanci & Asigurari Un talmeş – balmeş de modificări legislative. Ne întoarcem la preţuri reglementate la curent, la gaze se plafonează preţurile la 68 lei/MWh, iar furnizorii şi CE Oltenia vor intra direct în faliment

Un talmeş – balmeş de modificări legislative. Ne întoarcem la preţuri reglementate la curent, la gaze se plafonează preţurile la 68 lei/MWh, iar furnizorii şi CE Oltenia vor intra direct în faliment

de M G

Guvernul a pus laolaltă Fondul de Investiţii, martorii protejaţi, creşterea pensiilor, pensiile private, construcţia de şcoli şi grădiniţe, cu reforma în sănătate, restituirea sumelor din taxa de mediu pentru autoturisme, zilierii, tichetele cadou, comunicaţiile electronice etc. şi cu modificări la legea energiei şi plafonarea preţului la gaze. În plus, se instituie „taxa pe lăcomie” asupra băncilor. Pentru ca toată lumea să înţeleagă acest talmeş – balmeş de modificări legislative şi să găsească ce are nevoie şi îl interesează, ataşăm textul Ordonanţei de Urgenţă (vezi – proiect OUG).

Pentru sectorul energetic, poate cele mai importante decizii din Ordonanţa de Urgenţă privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene se referă la taxare şi la preţuri.

Astfel, cel mai probabil, furnizorii de energie electrică vor dispărea începând de anul viitor şi aceasta pentru că, potrivit noului act normativ, „contribuţia bănească percepută (n.r. – de către Autoritatea Naţională în Domeniul Energiei – ANRE) de la operatori economici care desfăşoară activităţi în domeniul energiei electrice şi termice este egală cu 3% din cifra de afaceri realizată de aceștia”. Las’ că până acum taxa era de 0,1% (mare şi aceasta!), dar, când profitul furnizorilor, de exemplu, este de circa 2-3%, o taxă de 3% către ANRE îi bagă pe aceştia direct în faliment! Pe de altă parte, Complexul Energetic (CE) Oltenia (CEO), care şi aşa are probleme din cauza preţurilor certificatelor CO2, riscă, la fel, falimentul!

Taxa de monopol aplicată transportatorilor şi distribuitorilor de energie electrică şi gaze naturale se prelungeşte până la 31 decembrie 2021. Acelaşi este şi termenul până la care se prelungeşte aplicarea OG 6/2013, privind impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Pe de altă parte, ca în bancul cu statuia, „statu’ ia tot”, noul act normativ prevede că societăţile la care statul este acţionar unic sau majoritar vor da la buget, în termen de 60 zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018, 35% din sumele repartizate la alte rezerve, aflate în bănci sau în casă! Astfel, retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă nu prea mai are sorţi de izbândă! Şi Transgazul va avea probleme cu realizarea gazoductului BRUA şi a conductei Iaşi – Ungheni – Chişinău! Singura companie din energie care scapă este Electrica şi aceasta pentru că statul nu mai este acţionar majoritar!

Ne întoarcem la preţuri reglementate la curent

După numai un an de la liberalizarea pieţei de energie electrică, ne întoarcem la preţuri reglementate. Reamintim, la 1 ianuarie 2018 s-a liberalizat complet piaţa energiei electrice şi pentru consumatorii casnici, ceea ce înseamnă că prețul de furnizare a energiei electrice nu mai este stabilit de autorități, ci este negociat liber între consumatori și furnizori. Noul act normativ prevede că, „pentru perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, pentru clienţii casnici, furnizarea de energie electrică se realizează în condiţii reglementate, de către ANRE”. De asemenea, „pe piața reglementată, autoritatea competentă are dreptul să aprobe şi să publice tarifele aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici pentru perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022”.

Pe de altă parte, şi producătorii sunt obligaţi „să livreze furnizorilor de ultimă instanţă, în perioada 1 martie 2019 – 28 februarie 2022, energia electrică necesară asigurării consumului clienţilor casnici pentru care aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE”. Preţurile de vânzare ale producătorilor pentru clienţii casnici se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de către ANRE. Producătorii sunt în continuare obligaţi să vândă pe Opcom restul energiei rămase după ce alimentează populaţia. Producătorii care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi de 10% din cifra de afaceri!

„Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE”, se mai precizează în noua OUG.

Preţul gazelor se plafonează la 68 lei/MWh. Redevenţa se plăteşte şi la 120 lei/MWh

„În perioada 01.04.2019 – 28.02.2022, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili. În această perioadă, producătorul are obligaţia să vândă cu prioritate către furnizori, în condiţii reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienţilor casnici, din producţia curentă şi/sau din depozitele de înmagazinare”, se arată în noul act normativ.

Ca să fie cât mai bine înţeleşi, guvernanţii precizează în noua ordonanţă că producătorii „nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României la preţuri mai mari de 68 lei/MWh”! Mai mult, „preţul de achiziţie plătit de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător”. Cum acest punct nu mai precizează că este vorba de populaţie, înseamnă că toţi consumatorii, inclusiv cei industriali, precum termocentralele şi combinatele de îngrăşăminte chimice, vor beneficia de acest preţ de 68 lei/MWh. Ceea ce ar putea însemna un ajutor de stat ilegal! Şi pe care companiile ar putea fi obligate să îl dea înapoi!

Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30.06.2022, conform reglementarilor ANRE. Cu toate acestea, nicăieri în noul act normativ nu scrie că furnizorii sunt, la rândul lor, obligaţi să vândă clienţilor finali la preţul de 68 lei/MWh.

Dacă producătorii nu respectă obligaţia privind preţul de vânzare, riscă amenzi de 10% din cifra de afaceri! De exemplu, OMV Petrom are o cifră de afaceri anuală de circa 20 miliarde de lei. O amendă de 10% ar însemna aproximativ jumătate de miliard de euro! Dacă va trebui să livreze şi energie electrică pentru populaţie şi nu o va face, mai plăteşte jumătate de miliard de euro! Şi-uite-aşa, bugetul „se îmbogăţeşte” cu un miliard de euro doar de la o companie energetică!

De remarcat, pe 18 decembrie, pe BRM, se cerea un preţ de 139 lei/MWh pentru gazul natural, adică de 2 ori mai mare decât plafonul aprobat de Executiv! Pe de altă parte, redevenţa la gaze nu se calculează pe baza preţului obţinut din vânzarea gazelor româneşti, ci în baza unei formule care ţine cont de cotaţia gazului de la hub-ul Baumgarten (Viena, Austria). Pe această bursă, gazele se tranzacţionează, în prezent, la circa 24 euro/MWh, adică aproximativ 112 lei/MWh. Ceea ce conduce la o anomalie: producătorii de gaze sunt obligaţi să vândă la 68 lei/MWh şi să plătească taxe la un preţ cu 50% mai mare! De remarcat, încă nu s-a terminat taxarea pentru producătorii de gaze. Încă se discută asupra acesteia. Probabil de aceea nu apare, în noul act normativ, că şi producătorii de gaze trebuie să plătească ANRE 3% din cifra de afaceri!

din aceeasi categorie