Acasă MediuDezvoltare Durabila UE consolidează regulile privind impactul asupra mediului

UE consolidează regulile privind impactul asupra mediului

de GM

impact mediuNevoia de simplificare şi eficientizare a legislaţiei comunitare relevante a condus la o nouă amendare a Directivei privind evaluarea efectelor anumitor proiecte asupra mediului (Directiva EIA), intrată în vigoare în data de 15 mai 2014. Statele membre trebuie să asigure implementarea noilor reglementări până la data de 16 mai 2017. O bună parte din modificările aduse reflectă dorinţa de a atinge un grad mai mare de uniformizare şi coordonare a abordărilor statelor membre cu privire la evaluarea efectelor proiectelor asupra mediului.

„Spre exemplu, Directiva EIA în forma recent amendată oferă în continuare autorităţilor relevante din statele membre posibilitatea de a decide, de la caz la caz, necesitatea parcurgerii evaluării de impact asupra mediului. Cu toate acestea, în încercarea de remediere a modului neuniform în care acest principiu a fost aplicat până acum, Directiva EIA a fost modificată în sensul detalierii anumitor criterii ce urmează a fi aplicate în legătură cu o astfel de evaluare”, spune Anca Mitocaru, associate la casa de avocatură PeliFilip.

Spre exemplu, s-a clarificat că evaluarea cumulativă va avea în vedere atât proiectele existente, cât şi pe cele aprobate, precum şi faptul că evaluarea impactului asupra mediului va fi făcută ţinând cont de toate fazele proiectului, inclusiv construire, funcţionare şi, după caz, demolare.

Anca Mitocaru PeliFilipDe asemenea, au fost stabilite noi praguri şi criterii, precum evaluarea riscurilor de accidente majore şi/sau dezastre conform cunoştinţelor ştiinţifice. Intenţia de principiu este de a asigura că evaluarea impactului asupra mediului va fi considerată necesară de către autorităţile relevante numai în legătură cu proiectele ce pot avea un impact semnificativ asupra mediului.

În încercarea de a evita parcurgerea evaluării de impact asupra mediului pentru aceeaşi activitate în vederea satisfacerii cerinţelor mai multor reglementări la nivel comunitar şi/sau naţional privind protecţia mediului, Directiva EIA amendată îndeamnă statele membre să depună eforturi în vederea parcurgerii unei singure evaluări. Astfel, statele membre au posibilitatea instituirii de proceduri coordonate sau comune, iar Comisia Europeană şi-a luat angajamentul de a furniza orientări care să faciliteze pregătirea acestora.

Cu privire la proiectele cu impact transfrontalier, amendamentele recente la Directiva EIA prevăd posibilitatea instituirii unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului coordonate, putându-se ajunge chiar la instituirea unui organism comun şi a unei proceduri unice, în special pentru asigurarea desfăşurării consultărilor publice.

Cristina Barticel PeliFilip„Amendamentele la Directiva EIA mai acoperă aspecte precum îmbunătăţirea accesului publicului la informaţii privind mediul prin punerea acestora la dispoziţie şi în format electronic sau asigurarea obiectivităţii autorităţilor competente prin separarea funcţională a acestora de iniţiatorii proiectelor. De asemenea, sunt instituite termene în care autorităţile competente trebuie să decidă asupra necesităţii parcurgerii procedurii de evaluare, respectiv, ca regulă, maximum 90 de zile de la transmiterea de către iniţiator a informaţiilor complete, respectiv minimum 30 de zile pentru consultarea publicului cu privire la rapoartele de evaluare. În lumina acestor amendamente, termenul actual de minimum 20 zile ce asigură consultarea de către public a rapoartelor de evaluare va trebui extins”, spune la rândul său Cristina Barticel, associate la PeliFilip.

Amendamentele recente la Directiva EIA nu acoperă însă unele aspecte a căror reglementare ar fi putut aduce un plus de claritate în legislaţia privind impactul proiectelor asupra mediului.

Printre acestea se numără practica „felierii” proiectelor şi aspectele privind metoda fracturării hidraulice. Astfel, deşi s-a notat de către Comisia Europeană prin raportul înaintat Consiliului, Parlamentulului European, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor privind aplicarea şi eficacitatea Directivei EIA că, în practică, proiectele sunt uneori împărţite în două sau mai multe componente astfel încât niciuna dintre acestea să nu necesite parcurgerea evaluării impactului asupra mediului, amendamentele aduse Directivei EIA rămân tăcute cu privire la această problemă.

În ceea ce priveşte tehnologiile noi precum cele care presupun folosirea metodei fracturării hidraulice, variantele intermediare ale amendamentelor la Directiva EIA propuneau încadrarea automată a acestor activităţi în rândul celor care necesită parcurgerea evaluării de impact asupra mediului. Cu toate acestea, în varianta finală a Directivei EIA amendată, s-a renunţat la această modificare. Abordarea pare a fi în aceeaşi notă cu decizia Comisiei Europene de a nu crea un cadru legislativ specific acestor activităţi, ci trasarea unor principii minime, având caracter de recomandare.

Amendamentele recente aduc o serie de clarificări binevenite în legătură cu probleme pe care practica de până acum în domeniul evaluării impactului asupra mediului le-a demonstrat relevante. Pe de altă parte, rămâne de văzut dacă tăcerea acesteia în ceea ce priveşte aspecte precum unele tehnologii noi şi practica „felierii” proiectelor pentru a prezenta un impact restrâns asupra mediului se vor dovedi cea mai bună alegere pe termen lung.

din aceeasi categorie