Acasă MediuDezvoltare Durabila România în fața CJUE din cauza gropilor de gunoi

România în fața CJUE din cauza gropilor de gunoi

de L M

Trenarea deciziilor privind închiderea gropile de gunoi a trimis România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Numai că acum finalul nu mai este ca în prima etapă, o constatare a nerespectării angajamentelor asumate la aderare. Dacă România nu rezolvă problema depozitelor de deșeuri neconforme, noua hotărâre a Curții va fi cu penalități certe. Problema gropilor de gunoi din România nu a fost rezolvată de niciunul dintre miniștrii Mediului de după aderarea la UE, mai ales că angajamentul era ca aceste depozite neconforme să fie închise încă din 2009. Între timp situația deșeurilor s-a acutizat, de exemplu, Bucureștiul aproape nu are unde să arunce gunoiul.

Comisia a hotărât să trimită din nou România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea pe deplin a hotărârii Curții din 18 octombrie 2018, care constata neîndeplinirea de către România a obligațiilor sale în temeiul Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE), se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Potrivit acelei hotărâri, România avea obligația ca, până la 16 iulie 2009, să închidă și să reabiliteze toate depozitele de deșeuri care nu au primit autorizație de funcționare. Curtea a constatat că România nu a respectat această obligație în ceea ce privește 68 de depozite de deșeuri.

Directiva privind depozitele de deșeuri prevede măsuri, proceduri și orientări pentru a preveni sau a reduce pe cât posibil efectele negative asupra mediului ale depozitării deșeurilor. Pactul verde european și Planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării stabilesc pentru UE obiectivul ambițios de reducere la zero a poluării. „Este important ca standardele stabilite în legislația UE să fie pe deplin puse în aplicare pentru a proteja în mod eficace sănătatea umană și mediul natural”, precizează comunicatul.

La trei ani de la pronunțarea hotărârii, 42 de depozite de deșeuri nu au fost încă închise. Pentru a se conforma hotărârii Curții, România trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că aceste depozite de deșeuri sunt cât mai curând posibil închise, sigilate și reabilitate, din cauza riscurilor pentru sănătate și mediu pe care le implică.

„Aceasta este a doua sesizare a Curții și poate duce la aplicarea unor sancțiuni pentru intervalul de timp scurs de la prima hotărâre până la asigurarea conformității”, completează comunicatul.

Probleme la deșeurile din gropile de gunoi

Și ca situația să fie și mai complicată, Comisia Europeană a mai deschis o procesură de infringement privind deșeurile. Mai exact, a trimis scrisori de punere în întârziere către Români, Bulgaria, Croația, Grecia și Slovacia prin care solicită aplicarea în mod corect a Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE) și Directivei-cadru privind deșeurile (Directiva 2008/98/CE), se arată într-un comunicat de presă al CE.

Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde pentru depozitele de deșeuri pentru a preveni efectele adverse asupra sănătății umane, a apei, a solului și a aerului. În temeiul acestei directive, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt eliminate prin depozitare.

În hotărârea din 15 octombrie 2014, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că, înainte de depozitare, deșeurile trebuie tratate în modul cel mai adecvat pentru a reduce cât mai mult posibil efectele negative asupra mediului și a sănătății umane. În urma acestei hotărâri, în 2015, Comisia a lansat un studiu pentru a investiga depozitarea deșeurilor municipale solide nepericuloase netratate în statele membre ale UE.

În cazul României, studiul a scos la iveală deficiențe la toate amplasamentele vizitate și faptul că majoritatea deșeurilor sunt depozitate fără niciun tratament. Depozitele de deșeuri care au făcut obiectul investigației nu dispun de capacități de infrastructură, la fel ca și județele în care se află aceste depozite de deșeuri. În plus, în cazul României, în urma unei alte investigații, Comisia a constatat că depozitele de deșeuri situate în București nu respectă cerințele legislației UE, deoarece acestea nu dețin o autorizație în conformitate cu Directiva-cadru privind deșeurile și cu Directiva privind depozitele de deșeuri, precizează documentul.

Prin urmare, Comisia trimite scrisori de punere în întârziere statelor membre în cauză, care au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să emită un aviz motivat, completează comunicatul.

Infringement pe combaterea terorismului

O altă procedură de infringement deschisă împotriva României vizează combaterea terorismului.

„Comisia a decis să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Ungariei, Letoniei, României, Suediei, Sloveniei și Slovaciei pentru transpunerea incorectă a anumitor elemente ale normelor UE privind combaterea terorismului (Directiva 2017/541), arată comunicatul CE.

Aceste norme includ dispoziții care incriminează și sancționează infracțiunile legate de terorism, cum ar fi deplasarea în străinătate pentru a comite o infracțiune de terorism, întoarcerea în UE sau deplasarea în interiorul UE pentru astfel de activități, instruirea în scopuri teroriste și finanțarea terorismului. Normele stabilesc și dispoziții speciale pentru victimele terorismului, pentru a se asigura că acestea au acces la informații fiabile, precum și la servicii de sprijin oferite de profesioniști și de specialiști, imediat după un atac și atât timp cât este necesar. Ele reprezintă o parte importantă a Agendei UE privind combaterea terorismului.

Statele membre trebuiau să le transpună în legislațiile naționale până la 8 septembrie 2018. Ungaria, Letonia, România, Suedia, Slovenia și Slovacia au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate să trimită un aviz motivat.

Probleme și cu mass-media

Iar procedura de infringement deschisă de Comisie pentru că nu a fost respectată pe deplin legislația UE în domeniul mass-mediei a înaintat, ajungând în faza avizului motivat.

Comisia a solicitat României și Franței să finalizeze transpunerea Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale. „Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale, care a fost revizuită în 2018, urmărește să asigure o piață unică echitabilă pentru serviciile de radiodifuziune, care să țină pasul cu evoluțiile tehnologice, pentru crearea unui peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai divers, incluzând atât transmisiile de televiziune tradiționale, cât și serviciile video la cerere și platformele de partajare a materialelor video”, precizează comunicatul CE.

Avizele motivate trimise urmează scrisorilor de punere în întârziere trimise de Comisie către 23 de state membre în noiembrie 2020 pentru neadoptarea măsurilor de transpunere a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale. Întrucât autoritățile lor au notificat legi naționale incomplete, statele membre în cauză au la dispoziție două luni pentru a remedia situația și a adopta și notifica măsurile naționale de transpunere a acestor acte legislative ale UE. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

 

din aceeasi categorie