Acasă Economie Pactul pentru Muncă dă roade: proiect pentru educaţia practică din inginerie, lansat la Galaţi

Pactul pentru Muncă dă roade: proiect pentru educaţia practică din inginerie, lansat la Galaţi

de M G

Proiectul Pactul Pentru Muncă (PPM) continuă într-o formă menită să susţină implementarea măsurilor de stimulare a pieţei forţei de muncă identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri, se arată într-un comunicat al Confederaţiei Naţionalee pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

„În acest context, luni, 26 aprilie 2021, la Galaţi, a fost lansat proiectul ‘Stagii unificate de practică pentru studenţii din inginerie’ – SurprisING, proiect cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 4.059.003 lei”, se arată în comunicat.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 12 aprilie 2021 – 11 aprilie 2023. Partenerii proiectului sunt Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG) şi Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

„Obiectivul principal al proiectului este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi”, se mai arată în comunicat.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără şi dezvoltarea a 50 de parteneriate cu potenţiali angajatori relevanţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv.

„Acest proiect este o încununare a unui efort de peste doi ani pe care l-am depus pentru a susţine studenţii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (UDJG) din domeniul ingineresc, în dezvoltarea abilităţilor tehnice şi pentru realizarea unor stagii de practică în companiile din regiunea de Sud-Est. Domeniul tehnic este unul plin de creaţie şi inovaţie, iar odată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne de fabricaţie, aplicaţiile practice din acest domeniu au devenit tot mai interesante şi captivante. Atragerea studenţilor către ştiinţele tehnice şi creşterea oportunităţilor de angajare este obiectivul primordial al preocupării consorţiului în implementarea proiectului. Totodată, participarea la sesiunile de consiliere, de orientare în carieră şi la stagiile de practică prevăzute a fi desfăşurate în proiect vor contribui la facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a studenţilor şi absolvenţilor şi dobândirea de abilităţi practice în concordanţă cu cerinţele angajatorilor din domeniul ingineriei”, a declarat, în comunicat, Carmen Cătălina Rusu, manager de proiect şi cadru didactic al Facultăţii de Inginerie din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi.

La rândul său, Cristina Chiriac, preşedinte CONAF şi coordonator partener al proiectului SurprisING, consideră că prin astfel de proiecte pot fi identificate soluţii optime la provocările din economia reală. „Consider că această colaborare este extrem de fructuoasă pentru CONAF dar şi pentru mediul de afaceri din România. Prin astfel de proiecte demonstrăm că putem să creăm o punte durabilă între mediul de afaceri şi cel academic în vederea identificării de soluţii optime la provocările din economia reală. Dacă acum un an de zile militam pentru echilibrarea forţei de muncă din România prin proiectul Pactul Pentru Muncă, astăzi, noi demonstrăm că înaintea modificării cadrului legislativ, mediul de afaceri cu mediul universitar pot crea modele de succes. SurprisING este un proiect pilot, multiplicat la scară naţională, născut în urma dezbaterilor iniţiate de CONAF în ultimii doi ani şi structurate pe identificarea de soluţii. Ne propunem să gândim strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung, menite să atragă fonduri europene cu ajutorul cărora să contribuim la flexibilizarea pieţei muncii şi la livrarea de forţă de muncă specializată în domenii de interes pentru angajatori”, a spus Cristina Chiriac.

Astfel, angajatorii vor beneficia de competenţe practice ale studenţilor/masteranzilor în concordanţă cu cerinţele companiei, dar şi cu întreg mediul de afaceri, în timp ce studenţii îşi pot găsi un loc de muncă înainte de terminarea studiilor.

Proiectul este cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. ”Educaţie şi Competenţe”, Obiectiv specific 6.13 Creşterea numărului absolvenţilor de învăţământ terţiar universitar şi non-universitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activităţi de învăţare/cercetare/inovare la un potenţial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare).

Echipa de elaborare a proiectului a fost coordonată de Rodica Lupu, membru al Boardului CONAF, fondatorul companiei de consultanţă în inovare şi finanţare Loop Operations.

În cei 13 ani de afaceri europene în administraţia centrală şi în proiecte internaţionale, Rodica Lupu este responsabilă de atragerea a peste 80 de milioane de euro din fonduri nerambursabile pentru clienţi şi parteneri, dar şi de iniţierea şi derularea unor proiecte cu impact naţional sau regional.

Pactul Pentru Muncă reprezintă o iniţiativă demarată în anul 2019 de către Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) împreună cu Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG). Din anul 2020 s-a alăturat, în calitate de partener strategic, Confederaţia Patronală CONCORDIA. Ulterior, pe parcursul proiectului s-au alăturat Confederaţia Patronală din Industria Română (CONPIROM), Asociaţia Naţională a Antreprenorilor (ANAA), Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA), Camera de Comerţ şi Industrie Româno – Germană, Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), Universitatea Bucureşti şi CA Magda Volonciu şi Asociaţii.

din aceeasi categorie