Acasă MediuDezvoltare Durabila Măsuri birocratice împotriva tăierilor ilegale de lemn

Măsuri birocratice împotriva tăierilor ilegale de lemn

de L M

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a uitat că, din 2016, nu mai trebuie să ceară cazier judiciar unor beneficiari acolo unde procedura o impune, pentru că acest lucru se rezolvă inter-instituțional. Un nou ordin ministerul impune măsuri care au ca scop reducerea tăierilor ilegale. Mai exact, certificatele de atestare ale firmelor de exploatare a lemnului vor fi retrase de către comisia de specialitate din cadrul Ministerului Mediului dacă sunt constatate nereguli cu iz penal. Iar un astfel de certificat se eliberează și în baza certificatului judiciar al conducătorilor firmei. Măsura are ca scop imposibilitatea înființării unei alte firme de căre cei care au încălcat legea.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, retrage certificatul de atestare a unei firme exploatatoare, dacă au fost constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate realizate de respectiva firmă sau angajații acesteia. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Costel Alexe, a emis un Ordin de Ministru în acest sens, publicat marți, 30 martie, în Monitorul Oficial al României, informează un comunicat de presă al ministerului.

Potrivit actului normativ, se retrag certificatele de atestare „dacă sunt constatate tăieri ilegale în parchete neautorizate la care exploatarea s-a realizat de operatorul economic atestat pentru activitatea de exploatare a masei lemnoase sau de personalul angajat în cadrul acestuia, consemnate într-un raport de control aprobat de conducătorul entității din care face parte agentul constatator, prin care se propune retragerea certificatului de atestare”. Totodată, prin acest nou ordin, certificatele de atestare se retrag de Comisie și în baza unui raport de control al Gărzilor Forestiere sau al Corpului de Control al Ministrului, prin care se propunerea retragerea certificatului. Noile reglementări mai prevăd că operatorii economici pentru care există hotărâri judecătorești definitive în materie de infracțiuni la regimul silvic, prin care instanța a dispus atragerea răspunderii penale a acestora, vor rămâne fără certificate de atestare.

Ordinul conține reguli clare și în ceea ce privește modul de exploatare. Astfel, dacă sunt constatate vătămări ale semințișurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau tăieri ilegale în parchete autorizate spre exploatare, a căror valoare depășește de cinci ori prețul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, operatorul economic care execută lucrarea poate fi sancționat cu ridicarea certificatului de atestare, precizează comunicatul.

Sancțiunea retragerii certificatului de atestare/reatestare se aplică de la data aplicării sancțiunii de comisie sau de la data rămânerii definitive a hotărârii instanței de judecată.

Ordinul aduce clarificări cu privire la procedurile, criteriile și documentele necesare obținerii certificatului de atestare/reatestare pentru activitatea de exploatare forestieră. Astfel, administratorul/administratorii sau președintele consiliului de administrație al operatorului economic, după caz, trebuie să depună cazierul judificar, în original, din care să rezulte că nu a/au fost condamnat/condamnați pentru fapte privind încălcarea regimului silvic. Prin excepție, în cazul ocoalelor silvice se depune cazierul judiciar, în original, pentru șeful ocolului silvic. Măsura este interesantă, pentru că elimină posibilitatea ca cei sancționați să înființeze alte firme cu același specific, pentru o perioadă de 3 ani, după cum se arată în ordin.

Pe de altă parte, nu este de înțeles de ce Ministerul Mediului cere ca beneficiarii să prezinte cazierul judiciar, când legislația prevede altceva. Ordonanța de urgență nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, stipulează că „instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice solicită extras de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice”. La vremea respectivă, actul normativ a avut ca obiectiv simplificarea birocrației. Rămâne de văzut dacă revine asupra acestei decizii, mai ales că a mai făcut-o în trecut, tot într-o situație similară.

Noul act normativ emis de Ministerul Mediului mai impune, pentru emiterea certificatului de atestare de exploatare frestieră, prezentarea de documente prin care se face dovada asigurării cu utilaje specifice activității de exploatare forestieră s-au introdus și copiile de pe contractul/contractele de leasing și după documentul care face dovada ultimei plăți, în cazul utilajelor cumpărate în leasing. Documentele necesare reatestării se depun suplimentar, la comisia de atestare, și certificatul de atestare/reatestare în original, completează comunicatul.

 

din aceeasi categorie