Acasă Analize Hidroelectrica vrea să bage Hidroserv în dizolvare

Hidroelectrica vrea să bage Hidroserv în dizolvare

de M G

Ca să rezolve „problema” Hidroserv, se pare că Hidroelectrica a găsit soluţia: să bage compania de întreţinere şi mentenanţă în dizolvare!

Hidroserv este o filială deţinută în proporţie de 100% de Hidroelectrica, care se ocupă de întreţinerea şi mentenanţa grupurilor hidroenergetice. Compania a fost înfiinţată în 5 august 2013, ca urmare a fuziunii prin contopire a celor opt filiale Hidroserv: Bistriţa, Cluj, Curtea de Argeş, Haţeg, Porţile de Fier, Râmnicu Vâlcea, Sebeş, Slatina. La înfiinţare, noua companie a preluat atât activul, cât şi pasivul celor opt sucursale, inclusiv datorii de aproximativ 64 milioane lei. În luna octombrie a anului trecut, Hidroserv a intrat în procedură de reorganizare judiciară. De altfel, CA al Hidroserv a agreat încă din 23 septembrie intrarea în insolvență a companiei și a propus Casa de Insolvență Transilvania (CITR) drept administrator judiciar.

„Gurile rele” spun că ar fi fost aleasă această firmă de insolvenţă datorită prieteniei dintre un fost secretar de stat în Ministerul Energiei şi fraţii Radu şi Adrian Lotreanu (unul asociat, iar celălalt partener senior în CITR). Aceleaşi „guri rele” spun şi că fondatorul Casei de Insolvență Transilvania, Andrei Cionca, ar fi fost avocatul firmei Beny Alex, care ar încerca să intre la masa credală a Hidroserv, pentru unele lucrări de defrişare executate în trecut, inclusiv lucări suplimentare, neplătite, în valoare de aproximativ 40 milioane de lei (circa 9 milioane de euro). Patronul firmei Beny Alex, sătmăreanul Vasile Ţânţaş, este un pastor penticostal originar din Negreşti Oaş. În 2006, Codruţ Şereş, la acea vreme ministru al Economiei, l-a acuzat public pe fostul ministru al Mediului, PDL-istul Ioan Oltean, că a încercat să facă trafic de influenţă pentru ca Beny Alex să cumpere energie ieftină de la producătorii de stat. Ioan Olteanu este bănuit şi că ar fi implicat şi în „mafia retrocedărilor”.

Soluţia ar fi reducerea capitalului social al Hidroserv

În prezent, Hidroserv pare să dea mari dureri de cap Hidroelectrica. Pentru că are datorii pe care Hidroelectrica nu este dispusă să le acopere, precum şi aproximativ 1.500 de angajaţi, producătorul de energie încearcă diverse variante de „a scăpa de beleaua” Hidroserv! Cea mai „dragă” variantă luată în calcul de conducerea Hidroeleca se pare că este dizolvarea companiei de întreţinere şi mentenanţă! Nimeni, însă, nu pare să se gândească la soarta angajaţilor! Şi cu atât mai puţin la soarta Hidroelectrica! Între perioada dizolvării şi angajarea unei alte companii sau preluarea unora dintre foştii salariaţi ai Hidroserv în cadrul Hidroelectrica, pentru întreţinere şi mentenanţă, s-ar putea întâmpla o mulţime de incidente la hidroagregate. Cu consecinţe dintre cele mai dramatice atât pentru angajaţi, cât şi pentru companie, ba chiar şi pentru întreg Sistemul Energetic Naţional (SEN)! Ce s-ar întâmpla dacă, de exemplu, pentru că nu s-au făcut la timp lucrările de întreţinere şi mentenanţă, s-ar opri Porţile de Fier?!

Cert este că, într-o Notă din luna noiembrie a anului trecut (vezi – Nota informare Hidroserv 2017), directorul economic al Hidroserv, Lucian Cocoş, arăta problemele cu care se confruntă compania, cauzele acestora, precum şi soluţiile pentru ieşirea din această situaţie.

Mai mult, acesta trăgea un semnal de alarmă şi arăta că activul net al companiei ajunsese sub jumătate din valoarea capitalului social. În conformitate cu legea 31/1990 privind societăţile comerciale, art. 153(24) „(1) dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată”.

În plus, acelaşi articol prevede, la pct. (5), că „în cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi 6 luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare”.

De altfel, nu este prima dată când se vorbeşte despre dizolvarea Hidroserv. La sfârşitul anului 2015, AGA Hidroelectrica a decis ca producătorul de energie hidro, aflat atunci în insolvență, să majoreze capitalul Hidroserv cu 10 milioane lei, pentru evitarea dizolvării filialei. „În situația în care nu se procedează la majorarea capitalului social al Hidroserv, există un risc major, fie de deschidere a procedurii insolvenței, dar, mai ales, riscul ca orice persoană interesată să solicite instanței dizolvarea Hidroserv”, se arăta în nota de fundamentare a propunerii de majorare a capitalului Hidroserv, semnată de Remus Borza, șeful administratorului judiciar al Hidroelectrica, Euro Insol. Nu s-a mai majorat capitalul social!

Soluţia pentru Hidroserv vine tot din legea 31/1990: „(4) dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10 (n.r. – capitalul social nu poate să fie sub minimul legal), să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social”.

Astfel, în acest moment, orice persoană interesată poate cere dizolvarea Hidroserv! Ceea ce ne face să credem că, de fapt, Hidroelectrica asta aşteaptă: ca Hidroserv să fie dizolvată!

din aceeasi categorie