Acasă Stiri Interne Debranșarea rău-platnicilor la mâna Parlamentului

Debranșarea rău-platnicilor la mâna Parlamentului

de M G

Guvernul a aprobat, în sfârșit, Ordonanța de Urgență (OUG) prin care consumatorii rău-platnici de energie electrică și gaze naturale pot fi deconectați. Până acum, potrivit OUG 70/2020, debranșarea era interzisă pe perioada stării de alertă. Din păcate, s-ar putea ca efectele ordonanței să intre în vigoare abia la sfârșitul anului, dacă nu chiar anul viitor! Potrivit articolului 115 al Constituției, ”Ordonanţa de urgenţă intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere”. Parlamentul este în vacanță, așa că, dacă nu se depune sau trimite imediat actul normativ, nici nu se convoacă Parlamentul în sesiune extraordinară, OUG va intra în vigoare la începerea următoarei sesiuni parlamentare, adică în luna septembrie. În plus, cum proiectul prevede că deconectarea consumatorilor ”nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”, înseamnă că, dacă OUG se aprobă chiar la 1 septembrie 2021, prima deconectare nu poate avea loc mai devreme de 1 decembrie! Și, până atunci, furnizorii vor continua să plătească facturile pentru rău-platnici! Evident, dacă nu va fi nicio sesiune extraordinară a Parlamentului!

Guvernul a adoptat o Ordonanță de Urgență prin care se modifică una dintre prevederile OUG 70/2020, adoptată pentru a diminua efectele crizei economice provocată de criza sanitară (pandemia de coronavirus). Potrivit Guvernului, neadoptarea acestor măsuri ar fi adus grave prejudicii, cu efecte pe termen lung, asupra populației și activității economice.

Reamintim, OUG 70/2020 stipulează, la art. 72, că ”(1) Pe perioada stării de alertă, operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă”.

În Nota de fundamentare a noului act normativ se arată că se dorește modificarea art. 72 al OUG 70/2020, deoarece sumele neplătite de către consumatori au ajuns la aproape 250 milioane de lei (circa 50 milioane de euro). ”În prezent, conform cifrelor prezentate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, AFEER – Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din Romania și ACUE – Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din România, numărul clienților finali casnici și non-casnici de energie electrică și gaze naturale care nu au achitat contravaloarea consumului de energie electrică și/sau de gaze naturale înregistrat în perioada vizată de amânarea debranșărilor/deconectărilor a ajuns la circa 209.000, cu un cuantum al debitelor restante de circa 249 mil. lei la sfârșitul lunii mai a.c.; aferent energiei electrice, numărul clienților care nu și-au achitat facturile și nu au putut fi deconectați este de circa 173.000 la finalul lunii iunie a.c”.

Modificarea OUG 70/2020 are în vedere mai multe motive, potrivit aceleiași Note de fundamentare: dificultățile create în piețele de energie electrică și gaze naturale și volumul mare al facturilor restante acumulate, care au ajuns la circa 249 mil. lei la sfârșitul lunii mai; comportamentul neadecvat al unor clienți finali, neafectați sau puțin afectați de efectele pandemiei, care, practic, se finanțează pe baza furnizorilor, distribuitorilor și producătorilor din domeniul energetic, generând astfel o situație incompatibilă cu principiile unei economii de piață funcționale și cu reglementările europene; creșterea iminentă a debitelor înregistrate în contextul revenirii economiei și a creșterii cererii de energie electrică și de gaze naturale, precum și a prețurilor aferente, în situația în care starea de alertă se prelungește; necesitatea evitării deconectării bruște a clienților care au fost cu adevărat afectați de pandemie”.

De asemenea, în Notă se arată că ”deși amânarea debranșărilor/deconectărilor prevăzută la art.72, alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 vizează expres doar operatorii de transport și operatorii de distribuție, impactul acestei reglementări se răsfrânge cu prioritate asupra furnizorilor de energie electrică și de gaze naturale, aceștia ajungând în imposibilitatea de a acționa pentru încasarea contravalorii energiei electrice sau a gazelor naturale furnizate. În aceste condiții, din cauza lipsei lichidităților generată de neplată, furnizorii sunt obligați să transfere către distribuitori și transportatori contravaloarea tarifelor de transport și de distribuție la termenele scadente, indiferent de data încasării contravalorii facturilor emise către clienții finali. Neîncasarea sumelor aferente de la clienții finali s-a resimțit în cascadă asupra tuturor părților implicate pe lanțul de alimentare, având în vedere că circa 90% din contravaloarea sumelor încasate de furnizori de la clienții finali reprezintă sume în transfer (costuri pass-through) către operatorii de distribuție, operatorii de transport și producători. Astfel, riscurile asociate imposibilității de deconectare/debranșare în caz de neplată, și consecințele suportării de către operatorii implicați în alimentare a costurilor asociate furnizării în ansamblu au un impact negativ la nivelul întregii economii naționale”.

Consumatorii își pot schimba furnizorul fără să plătească facturile

Potrivit noului act normativ ”La data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe de urgență a Guvernului, prevederile art. 72, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 70/2020 (…) se abrogă”. De asemenea, noua OUG prevede și că ”Sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali pe perioada aplicării prevederilor art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență”.

De remarcat, în Nota de fundamentare se arată și că ”este avută în vedere și includerea unei perioade de tranziție de 90 de zile, în timpul căreia clienții finali care au beneficiat de prevederile art. 72, alin (1) ale Ordonanței de Urgență nr. 70/2020 nu pot fi deconectati pentru debitele restante aferente perioadei de aplicabilitate ale respectivelor prevederi, aceștia având posibilitatea să identifice, împreună cu prestatorii de servicii din domeniile energie electrică și/sau gaze naturale și în funcție de situația proprie, soluții pentru achitarea debitelor restante”.

Pe de o parte, autoritățile ”se spală pe mâini” și lasă furnizorii să-și bată capul cu recuperarea sumelor restante, deși autoritățile au provocat situația actuală!

Pe de altă parte, ceea ce nu se arată nici în proiectul de OUG, nici în Nota de fundamentare este că furnizorii ar putea să aibă probleme în continuare! Potrivit legislației în vigoare, orice consumator, casnic sau industrial, își poate schimba furnizorul în 21 de zile, fără a achita facturile către vechiul furnizor.

Așa că, un consumator, așa cum se arată și în Nota de fundamentare, neafectat de efectele pandemiei, care, practic, se finanțează pe baza furnizorilor, distribuitorilor și producătorilor din domeniul energetic, își poate schimba furnizorul fără să plătească facturile restante! Iar valoarea totală a facturilor neplătite ajunge la circa 50 milioane de euro! Sigur, cu condiția ca acest consumator să fie acceptat de noul furnizor!

din aceeasi categorie