Acasă OFF THE RECORD Ce este un certificat energetic, cine-l eliberează și cât timp este valabil?

Ce este un certificat energetic, cine-l eliberează și cât timp este valabil?

de Cos

Sper că informațiile succinte de mai jos să fie utile acelora dintre dumneavoastră care aveți nevoie de un certificat energetic (certificat de performanță energetică) pentru clădiri.

Ce este un certificat energetic?

Pe numele lui complet din Legea nr. 372 din 2005 modificată și completată prin prevederile ulterioare, certificatul de performanță energetică este un document legal, tipărit, elaborat conform unei metodologii de calcul, care indică performanța energetică a unui imobil sau  părți din imobil (unitate de clădire) ce se poate utiliza separat (de exemplu, un apartament).

Pentru clădirile existente, el cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.

 

Cine eliberează acest document?

Doar specialiștii atestați de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației au dreptul să elibereze acest document.

Aceștia se numesc auditori energetici atestați și pot avea grade profesionale:

  • gradul I, cel mai înalt, au dreptul să elibereze acest act pentru toate tipurile de clădiri;
  • gradul II – pot elibera documente doar pentru case și blocuri de apartamente.

În plus, singurii care pot emite audit energetic (un alt act, care nu trebuie confundat cu certificatul de performanță energetică) sunt auditorii de gradul I.

Pentru clădirile situate în București sau județul Ilfov puteți apela când doriți la auditorii din cadrul companiei Reflex Architecture SRL (având gradul I), puteți vedea detalii pe site-ul https://www.topcertificat.ro.

 

Valabilitatea certificatului de performanță energetică

Valabilitatea acestui document legal este de 10 ani de la data emiterii, înscrisă pe el, cu condiția ca în acest termen la imobil sau apartament să nu se efectueze lucrări de renovare majoră, care să modifice consumurile energetice.

Conform Legii nr. 372 din 2005, modificată și completată, se consideră lucrări de renovare majoră lucrările proiectate și efectuate la anvelopa clădirii și/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri depășesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată aceasta.

din aceeasi categorie