Acasă MediuDezvoltare Durabila Calcul pentru restituirea taxei de poluare la maşini

Calcul pentru restituirea taxei de poluare la maşini

de GM

targ masiniTaxa de poluare achitată nelegal de către proprietarii de autovehicule va putea fi returnată, procedura de plată urmând să fie aprobată prin ordin al ministrului Mediului. Vestea proastă este că banii daţi pot fi recuperaţi în cinci ani. Vestea bună este că suma de recuperat va fi indexată cu rata inflaţiei calculată de Statistică. Totuşi, Guvernul şi-a creat un avantaj şi a stabilit că taxa, impusă prin lege, va fi restituită numai în urma unui proces, ceea ce presupune alt timp pierdut pentru beneficiari.

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice a pus în dezbatere publică proiectul de Ordin privind procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi pentru modificarea Anexei nr. 4 la Ordinul comun nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim – ministrului, ministrul finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

“Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora”, precizează proiectul de act normativ.

Potrivit documentului, cererile de restituire trebuie soluţionate în termen de 45 de la înregistrare. Numai că cererile trebuie însoţite de o serie întreagă de documente, astfel că cele 45 de zile ar putea reprezenta mult mai mult pentru potenţialii beneficiari. În plus, returnarea banilor se va face în tranşe anuale, după un grafic prestabilit.

Returnare la centimă

De remarcat este modul în care se stabilesc sumele de restituit. Ministerul Mediului avansează o formulă care ia în calcul toate elementele, astfel încât beneficiarii să nu fie păgubiţi decât de timpul mare de rambursare, dar valoarea să nu fie afectată. Proiectul de Ordin stabileşte faptul că, în stabilirea ratelor de rambursare, intră atât taxa pe poluare şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cât şi cheltuielile de judecată şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti. Toate aceste sume vor fi actualizate cu indicele preţurilor de consum (IPC) comunicat de Institutul Naţional de Statistică (INS). IPC sau rata inflaţiei este calculat pentru luna corespunzătoare perioadei de restituire, comparativ cu luna în care a fost emisă decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plăţi.

“Dobânda stabilită de instanţele judecătoreşti se calculează până la data plăţii integrale, respectiv până la data plăţii fiecărei tranşe”, se arată în document.

Probleme de 7 ani

Începând cu 2007, cu aderarea la UE, Ministerul Mediului de atunci a promovat legislaţie prin care s-a introdus taxa de primă înmatriculare, ca stavilă în faţa afluxului de maşini vechi din vestul Europei. De-a lungul timpului, forma taxei a suferit mai multe modificări în urma deciziilor forurilor comunitare, pentru a găsi formula compatibilă cu legislaţia UE. În consecinţă, banii daţi în baza legilor care a impus taxa de primă înmatriculare, cu formele sale ulterioare, trebuie returnaţi plătitorilor. Acum, taxa s-a transformat în timbru de mediu, plătibil la prima înmatriculare a oricărui autovehicul, nou sau vechi.

 

din aceeasi categorie