Acasă MediuDezvoltare Durabila Bani comunitari dați pe „Apele Române”

Bani comunitari dați pe „Apele Române”

de L M

Prima etapă a proiectului Watman, ce vizează implementarea unui sistem informaţional pentru managementul integrat al apelor, se va finaliza pe 30 mai 2020, după şase ani de la demarare. Proiectul, derulat de Administraţia Naţională Apele Române” (ANAR), este susținut din fonduri comunutare, valoarea totală a investiției ridicându-se la 12 milioane de euro.

Acesta este cel mai mare proiect de management şi de consolidare a capacităţii instituţionale din România în acest domeniu şi a fost implementat pe durata a două perioade de programare, cu finanţare din Programul Operaţional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013 faza I, respectiv din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 faza II, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Naţionale „Apele Române” (ANAR).

Proiectul „Watman – Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor” contribuie la modernizarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc, prin dezvoltarea unui management integrat al inundaţiilor, în zonele cele mai vulnerabile din cele 11 bazine hidrografice: Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Siret, Prut-Bârlad şi Dobrogea-litoral. În acest fel, vor beneficia de protecţie aproximativ 1,5 milioane de locuitori din cele mai vulnerabile zone ale României, iar riscul de producere a inundaţiilor va fi diminuat cu 7%, la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România.

ANAR menţionează că valoarea totală a proiectului este de aproape 12 milioane de lei, din care 330.174 lei pentru Faza I (cofinanţare UE de aproximativ 216.033 lei), respectiv 11,619 milioane lei (cofinanţare UE de circa 8,28 milioane de lei), pentru Faza II.

Investiţiile realizate în cadrul Fazei II POIM a proiectului „Watman – Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” includ: 14 staţii pentru măsurarea precipitaţiilor solide şi lichide; nouă staţii hidrometrice pe afluenţi; 12 staţii de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă; 17 baraje categoria A şi B, precum şi trei baraje categoria C, monitorizate pentru parametrii de siguranţă structurali în sistem automatizat; 21 de echipamente de măsurare a captărilor importante (pentru un coeficient de captare mai mare de 0,2); 15 staţii automate cu senzori pentru monitorizarea calităţii apei, menite a asigura informaţii esenţiale pentru o intervenţie rapidă, în vederea reducerii poluărilor accidentale.

Proiectul în cauză armonizează prevederile Directivei Cadru Apă şi urmează îndeaproape Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii, precum şi standardele impuse de reglementările Uniunii Europene prin implementarea de măsuri de care beneficiază populaţia din România, notează reprezentanţii „Apele Române”.

din aceeasi categorie