Acasă Analize Toată lumea amendează furnizorii

Toată lumea amendează furnizorii

de M G

Furnizorii de energie electrică și gaze naturale sunt, în această perioadă, categoria de companii cea mai verificată și amendată de către autorități. Până acum, ANRE și ANPC au administrat amenzi în valoare de 850.000 lei pentru că furnizorii nu au aplicat corect legislația privind plafonarea și compensarea prețurilor. Pe de altă parte, cei mai mari furnizori de gaze din țară, Engie și E.On, au anunțat că au respectat legea. Engie arată că aproape jumătate dintre clienții săi casnici nu au dreptul, potrivit legislației în vigoare, la compensarea facturilor. E.ON arată că nu are niciun profit ca urmare a crizei energetice și nu își mărește cota proprie în facturi.

Potrivit unui comunicat de presă al Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE), autoritatea a sancționat Electrica Furnizare și Gaz Vest pentru neaplicarea schemei de sprijin pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021.

”ANRE a finalizat parțial acțiunile de control demarate în data de 12.01.2022 la principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale. Astfel, au fost finalizate verificările privind îndeplinirea obligației de emitere de facturi care să cuprindă informații corecte, transparente, clare și complete referitoare la plafonarea prețului final al energiei electrice și al gazelor naturale precum și consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensației. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societățile ELECTRICA FURNIZARE și GAZ VEST nu au aplicat clienților beneficiari schema de sprijin prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, aprobată prin Legea nr. 259/2021, pentru plata facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale, pentru luna noiembrie 2021, afectând astfel interesele economice ale clienților finali beneficiari ai schemei. Pentru faptele săvârșite, societatea ELECTRICA FURNIZARE a fost sancționată cu amendă contravențională în valoare de 200.000 lei, iar societatea GAZ VEST cu amendă contravențională în valoare de 200.000 lei. Totodată, au fost dispuse măsuri pentru restabilirea legalităţii în sensul refacerii facturilor aferente consumului de energie electrică şi gaze naturale din luna noiembrie 2021, cu aplicarea schemei de sprijin”, se arată în comunicatul ANRE.

Pe de altă parte, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a amendat unele companii furnizoare de energie cu 450.000 lei și le-a obligat să recalculeze toate facturile ilegale, în prima săptămână de controale derulate de către comisarii ANPC în întreaga țară.

Primele rezultate ale Comandamentului pentru Energie – structură special creată de ANPC, aflată sub directa coordonare a președintelui instituției, Mihai Culeafă, și a directorului general Paul Anghel, conturează modul în care unele companii furnizoare de energie electrică și gaze naturale pentru consumatori persoane fizice, le respectă acestora drepturile, dar și legislația în vigoare.

Astfel, în perioada 6-13 ianuarie 2022, comisarii ANPC au controlat 72 de operatori economici, din întreaga țară, cu unul sau mai multe puncte de lucru, la 27 dintre aceștia, constatându-se abateri.

”Au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 450.000 lei, la care s-au adăugat 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii și măsura recalculării tuturor  facturilor care nu respectă prevederile legii”, se arată într-un comunicat al ANPC.

Printre furnizorii și distribuitorii de energie și gaze naturale controlați de ANPC se numără CEZ, Engie, Distrigaz Sud Rețele (n.r. – compania de distribuție a Engie), E.On, Enel, RCS & RDS, Electrica, Restart, Gaz Vezt, Distrigaz Vest, Premier Energy, Nova Power etc.

Dintre cele mai importante abateri constatate de către comisarii ANPC se numără: nu a fost aplicată plafonarea și compensarea prețurilor conform OUG118/2021 începând cu 01.11.2021; tabelul privind consumul energie electrică, de pe site-ul companiei, nu cuprinde consumul zilnic de referință, inclusiv marja de 10%; informările privind compensarea facturilor de energie electrica și gaze naturale, transmise clienților, nu conțin elementele din care este compus prețul la care se aplică compensarea; nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor; nerespectarea termenului de răspuns la solicitarile petenților de încheiere a contractelor de furnizare pentru energie electrică și gaze naturale, punând consumatorii în situația de a nu cunoaște statusul contractului o perioadă de până la 60 de zile; contractele emise nu conțin prețul serviciilor din prețul gazului, doar prețul total, astfel încât consumatorul nu poate verifica modalitatea de calcul al compensării acordate; diferențe de preț între 2 notificări privind prețul emis de operatorul economic unui consummator; împiedicarea, sub orice formă a comisarilor ANPC de a exercita atribuțiile de serviciu: nerespectarea termenului de răspuns; procedură nesigură: operatorul economic nu s-a asigurat că notificările privind majorările de preț au fost primite de consumatori; practică comercială incorectă: majorările succesive ale tarifelor nu au fost determinate de modificări legislative.

”Comandamentul pentru Energie își continuă verificările până pe data de 31 martie 2022. În această perioadă, în cazul în care constată nereguli la facturile de energie electrică și gaze naturale, consumatorii pot depune o reclamație online sau în scris (prin poștă sau predare personală la sediile Comisariatelor Județene pentru Protecția Consumatorilor, ale căror adrese sunt stipulate pe site-ul www.anpc.gov.ro). Totodată, pentru sesizări, ANPC a pus la dispoziția consumatorilor din toată țara un număr de telefon și o adresă de e-mail dedicate. Aceștia sunt invitați  să apeleze numărul de telefon, cu tarif normal, 021.307.67.89, de luni-vineri, între orele 8.00-16.00 sau să acceseze adresa de e-mail energie@anpc.ro”, se mai arată în comunicatul ANPC.

Sfaturi de la ANRE

Și ANRE anunță că va continua acțiunile de control la furnizorii de energie electrică și gaze naturale, urmând ca, după finalizarea acestora, concluziile și eventualele sancțiuni și măsuri aplicate, să fie făcute publice.

Reprezentanții instutuției reamintesc consumatorilor finali care sunt pașii de urmat dacă au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale:

  • Clienții finali care au neclarități privind facturarea energiei electrice și a gazelor naturale, trebuie să se adreseze furnizorului care a emis factura în discuție pentru clarificări, acesta având obligația transmiterii unei explicaţii clare şi uşor de înţeles a modului în care este calculată valoarea facturii, în special în cazul în care aceasta nu este bazată pe consumul real.
  • În măsura în care apreciază că prin răspunsul formulat nu au fost aduse clarificările necesare, clientul final are posibilitatea să se adreseze ANRE sau altor instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanței de judecată.
  • Recomandăm clienților finali de energie electrică/gaze naturale următoarele:

– să încheie o convenție de consum cu furnizorul de energie electrică/gaze naturale;

– să verifice dacă facturarea s-a efectuat potrivit indexului transmis;

– să verifice în contract perioada în care trebuie transmis furnizorului indexul și să beneficieze de mecanismul autocitirii pentru a evita facturarea unui consum estimat şi ulterior regularizarea acestuia;

– să nu ignore notificările transmise de furnizorul de energie privind modificarea condițiilor contractuale, în special modificarea prețurilor/tarifelor. Dacă aceste modificări nu respectă condițiile prevăzute în contract (preț fix pe o anumită perioada de timp), clientul final are dreptul să sesizeze ANRE sau alte instituții care au atribuții în acest sens, chiar și instanța de judecată.

Aproape jumătate dintre clienții Engie n-au dreptul la compensarea facturilor

”Majorarea prețurilor de vânzare a gazelor naturale este cauzată de creșterea fără precedent a prețurilor de achiziție, ca urmare a dezechilibrului între cerere și ofertă, creșteri de preț care nu sunt sub controlul ENGIE Romania, fiind determinate de mecanisme de piață. Aceste majorări au afectat, mai ales, clienții care au reînnoit sau au încheiat un contract nou de gaze naturale, în a doua parte a anului 2021, când prețurile de achiziție au cunoscut maxime istorice”, se arată într-un comunicat al Engie.

Pe de altă parte, reprezentanții furnizorului arată că s-au aplicat întocmai măsurile de plafonare și compensare, însă nu toți clienții întrunesc criteriile de eligibilitate.

”Astfel, dintr-un total de 1.742.544 de facturi emise clienților casnici pentru consumul de gaze naturale aferent lunii noiembrie, pentru 946.772 de facturi au fost aplicate măsurile de plafonare și compensare, în baza criteriilor stabilite de lege; pentru 795.772 de facturi nu au fost întrunite condițiile de eligibilitate stipulate de lege (fie din punct de vedere al prețului, fie al intervalelor de consum prevăzute). Prin urmare, pentru acestea, nu au putut fi aplicate măsurile de plafonare sau compensare”, se mai arată în comunicatul de presă.

Engie precizează că, pentru 460.907 de facturi, prețul contractual s-a situat sub prețul minim de referință prevăzut de lege (de 0,125 lei/kWh), iar pentru restul de 334.865 de facturi nu au fost aplicate măsurile de sprijin întrucât nu s-au încadrat în categoriile de consum eligibile pentru aplicare.

În plus, aproximativ 30.000 de clienți au beneficiat de ajutoarele pentru categoriile vulnerabile, iar  jumătate dintre aceștia s-au încadrat și la măsurile de plafonare și compensare.

”Măsurile de sprijin au fost comunicate tuturor clienților noștri și vom continua demersurile de informare despre criteriile de eligibilitate pentru aplicarea acestora. Dacă, în cazuri excepționale, sunt identificate inadvertențe în procesarea facturilor, ENGIE Romania tratează fiecare caz în parte și, dacă se impune, realizează rectificările necesare, potrivit legii”, se mai arată în comunicat.

În plus, Engie precizează că, pentru a beneficia de schema de suport pentru consumatorii casnici, conform legii, titularul de contract trebuie să fie o persoană fizică; clienții non-casnici, printre care IMM-urile și microîntreprinderile, trebuie să transmită, conform legii, o cerere însoțită de o declarație pe proprie răspundere că aparțin acestei categorii pentru a beneficia de schema de sprijin; facturile sunt emise zilnic, în funcție de intervalul de citire, și reprezintă contravaloarea consumului din ultimele 30 de zile de la data citirii sau autocitirii contorului de client; o dată la trei luni, operatorul de distribuție realizează o regularizare a consumului, cu condiția ca acestuia să i se permită accesul la contor, în caz contrar furnizorul facturează convenția de consum agreată cu clientul în momentul semnării contractului. Reiterăm faptul că ENGIE Romania respectă legislația în vigoare și a făcut toate demersurile necesare pentru aplicarea ei”, se mai arată în comunicat.

E.ON nu are niciun profit ca urmare a crizei energetice și nu își mărește cota proprie în facturi

Clienții eligibili ai E.ON Energie România au primit facturile pentru energie electrică și gaze naturale cu valorile compensate și la prețurile plafonate, începând cu luna noiembrie 2021, se arată într-un comunicat de presă.

”E.ON Energie România a emis facturile pentru energie electrică și gaze naturale cu valorile compensate și la prețurile plafonate, acestea fiind calculate începând cu primele zile ale lunii noiembrie 2021 pentru consumatorii casnici, iar, începând cu luna decembrie 2021, și pentru consumatorii non-casnici, care se încadrează în prevederile OUG 118/2021, astfel cum a fost modificată și aprobată prin Legea nr. 259/2021”, se arată în comunicat.

Tipul și cuantumul reducerii de preț, dacă este aplicabil prin lege, se regăsesc în mod explicit pe facturile emise de către E.On.

”E.ON Energie România nu are niciun profit ca urmare a crizei energetice și nu își mărește cota proprie în facturi”, se mai arată în comunicat.

”În acest moment au fost efectuate primele controale ale ANPC pentru a verifica dacă E.ON Energie România aplică Legea 259/2021 și nu au fost identificate neconformități legate de plafonare sau de nivelul de compensare. Astfel, în facturile aferente lunilor noiembrie și decembrie 2021, aproximativ 60% din totalul clienților casnici la energie electrică și peste 50% din totalul clienților pentru gaze naturale au fost eligibili pentru măsurile de sprijin și au beneficiat de compensare și/sau, respectiv plafonare, conform criteriilor stabilite de lege. Ne așteptăm ca din luna ianuarie numărul de beneficiari să crească. Este adevărat că nu toți clienții noștri sunt eligibili pentru schema de sprijin, măsurile de plafonare sau compensare fiind aplicate conform condițiilor de eligibilitate stipulate de lege. Acest lucru se întâmplă dacă prețul este sub plafonul stabilit de lege în contract sau consumatorul are un interval de consum pentru care legea nu prevede o reducere”, se precizează în comunicat.

Cu privire la modul în care se aplică mecanismul de compensare, precum și criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească consumatorii astfel încât să poată beneficia de măsurile de sprijin, E.ON Energie România a derulat o campanie de informare prin diverse canale de comunicare.

”Orice client care are nelămuriri referitoare la noile reglementări privind compensarea facturilor, cui i se adresează, când și cum se acordă, poate accesa pagina de site dedicată a companiei pe acest subiect: eon.ro/compensare-facturi-energie. De asemenea, clienții pot accesa secțiunile dedicate acestui subiect și pe paginile web ale Ministerului Energiei și Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. În cazul în care revizuirea sau clarificările ulterioare aduse legii sau a normelor de aplicare a acesteia implică necesitatea unor corecții, E.ON Energie România îi asigură pe clienții săi că va avea grijă să ia în considerare aceste ajustări pentru următoarele facturi. Precizăm că E.ON Energie România a făcut mari eforturi pentru adaptarea tehnică, în timp record, a sistemului de facturare, astfel încât aceste modificări impuse de noua legislație să fie implementate rapid, iar clienții să poată beneficia de schema de suport de la stat, încă de la începutul sezonului rece 2021-2022, respectiv din luna noiembrie”, se mai arată în comunicat.

E.ON Energie România, membră a Grupului german E.ON, este furnizor integrat de gaze naturale, electricitate şi soluţii energetice având un portofoliu variat format din circa 3,3 milioane de clienţi, atât rezidenţiali, cât şi companii şi municipalităţi. Grupul E.ON este unul dintre liderii pieţei de energie, având în România o prezenţă consolidată de-a lungul a circa 17 ani. De la intrarea pe piaţa din România, E.ON a investit circa 1,8 miliarde de euro, în principal în modernizarea reţelelor. Totodată, valoarea contribuţiilor virate la bugetul de stat şi bugetele locale se ridică la 2,5 miliarde de euro.

din aceeasi categorie