Acasă MediuDezvoltare Durabila Strategie forestieră de 3 miliarde de lei

Strategie forestieră de 3 miliarde de lei

de L M

Strategia Forestieră Națională se naște greu, după mai mulți ani de chin. Pentru 10 ani de aplicare, costurile calculate se ridică la aproape 3 miliarde de lei. Principalele surse de finanțare sunt bugetul de stat, contribuțiile private și fondurile europene. După cum au evoluat lucrurile până acum, există puține șanse ca acest tip de finanțare să se aplice, pentru că bugetul de stat nu a alocat sume importante pentru păduri, iar Programul Național de Dezvoltare Rurală, cealalată sursă de finanțare, nu are tradiție în subvenționarea activităților forestiere.

Ministerul Apelor și Pădurilor a finalizat proiectul Strategiei Forestiere 2018-2027. În elaborarea Strategiei, s-a plecat de la faptul că în România fondul forestier ocupă 6,559 milioane ha, ceea ce reprezintă 27.5% din suprafața țării. Până la data de 31.12.2016 a fost validat dreptul de proprietate pentru suprafața de 3.301.349 ha și s-a pus în posesie suprafaţa de 3.158.552 ha. Restul reprezintă proprietate de stat. Administrarea fondului forestier se realizează prin 331 ocoale silvice de stat și baze experimentale și prin 145 ocoale silvice de regim.

Una dintre cele mai importante date ce stau la baza Strategiei se referă la împărțirea fondului forestier în raport cu funcțiile ecologice, sociale și economice pe care trebuie să le îndeplinească. Astfel, 53,3% din pădurile României sunt încadrate în categoria celor cu funcții speciale de protecție și restul de 46,7% este reprezentat de păduri cu funcții de producție și de protecție. Ceea ce presupune că mai puțin de jumătate din fondul forestier poate fi folosit pentru activități economice.

Listă lungă cu probleme

Lipsa unei strategii forestiere în domeniu pentru ultimii ani împreună cu lipsa unei analize de impact a Strategiei Forestiere 2001-2010 duc la imposibilitatea de a stabili prioritățile și planul de acțiuni pornind de la experiențele anterioare. Din acest motiv încă din luna mai 2013, a fost demarat procesul pentru elaborarea Strategiei Forestiere Naționale, luându-se în considerare și recomandările Băncii Mondiale”, se arată în proiectul de Strategie.

Lista cu principalele probleme din sectorul silvic este lungă și începe cu legislație excesivă, care este „inconsecventă și incoerentă”, cu acte normative ce nu pot fi aplicate. Specialiștii au reclamat și „lipsa unei corelări eficiente a prevederilor legale din domeniul silviculturii cu reglementări din alte domenii și alte ministere (codul fiscal, codul penal, codul civil și regimul armelor și munițiilor, protecția mediului etc)”, se arată în Strategie.

Tot la categoria probleme este trecută și sancționarea excesivă a faptelor produse, în detrimentul prevenției, alături de „angajarea/existența răspunderii patrimoniale a personalului cu atribuții de pază a pădurii”. Lista continuă cu problemele legate de regimul proprietății, reducerea tăierilor ilegale, lipsa unor instrumente informatice necesare pentru administratea fondului forestier sau chiar legislația de mediu excesivă. Experții au contabilizat tot, inclusiv lipsa unor stimulente financiare sau lipsa de comunicare și educație forestieră, în total 30 de probleme identificate „în pădure”.

Bani pentru drumuri și împăduriri

La elaborarea Strategiei Naționale, experții au luat în calcul principalele patru obiective, stabilite de Comisia Europeană. Acestea se referă la îmbunătățirea competitivității pe termen lung, îmbunătățirea și protecția mediului înconjurător, contribuția la îmbunătățirea calității vieții și încurajarea comunicării și coordonării pentru a spori coerența și cooperarea la diferite niveluri.

Finanțarea necesară implementării Strategiei 2018-2027 se ridică la 2,883 miliarde de lei. De la bugetul de stat ar urma să se aloce 999,75 milioane de lei, fondul de accesibilizare a pădurilor ar urma să furnizeze 800 miloane de lei lei, iar Programul Național de Dezvoltare Rurală -717,5 milioane de lei. Din credite externe ar putea proveni 300 milioane de lei, fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică ar urma să furnizeze 30 milioane de lei, fondul de mediu – 20 milioane de lei, iar fondurile europene, programe de finanțare nerambursabile ar putea să aducă alte 16 milioane de lei.

Cea mai mare sumă, adică aproximativ 1,58 miliarde de lei, ar urma să se cheltuiască pentru contruirea de drumuri forestiere. Alte 986 milioane de lei sunt destinate creșterii suprafeței împădurite a țării.

De remarcat, aceste sume sunt pentru o perioadă de 10 ani.

din aceeasi categorie