Acasă MediuDezvoltare Durabila Pregătiri de Strategie. Forestieră

Pregătiri de Strategie. Forestieră

de L M

taieri  padureStrategia forestieră are ca termen de finalizare sfârșitul verii 2018, după care urmează să fie aprobată de către Guvern. Motiv pentru care au început consultările publice cu toate structurile din domeniu. Ministerul Apelor și Pădurilor precizează că ultima acțiune în cadrul programului de elaborare a strategiei a fost în 2014.

Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP) organizează în perioada 20 – 21 aprilie 2017, la sediul Facultății de Silvicultură din Brașov, dezbateri cu reprezentanții instituțiilor și organizațiilor implicate în elaborarea Strategiei Forestiere Naționale, se arată într-un comunicat de presă al ministerului. La dezbatere vor fi prezenți reprezentanți ai tuturor structurilor din domeniu, de la Regia Națională a Pădurilor Romsilva, la Asociației Forestierilor din România, Academa Română, sindicaliști și organizații neguvernamentale. „La finalul seriei de întâlniri cu reprezentanții entităților implicate în elaborarea Strategiei, se vor definitiva măsurile și submăsurile rezultate, acestea urmând a fi integrate în proiectul Strategiei. Definitivarea proiectului are ca termen data de 31 august 2018, urmând ca aprobarea Strategiei Forestiere Naționale să se realizeze prin Hotărâre a Guvernului”, precizează comunicatul.

Ministerul atrage atenția că, în decursul timpului, au existat mai multe preocupări pentru elaborarea unei Strategii forestiere naţionale, care să răspundă în mod eficient realităţilor şi provocărilor din sector, însă acestea nu s-au finalizat printr-un act normativ de aprobare. Cea mai recentă acţiune s-a realizat începând din anul 2014, când a fost convocat un grup de iniţiativă care includea reprezentanţi ai Direcţiei Generale Păduri, Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, ocoalelor silvice de regim, precum şi ai altor entităţi vizate în procesul de elaborare. Grupul de iniţiativă a convenit principiile generale şi paşii metodologici de bază, pornind de la o analiză a strategiei forestiere anterioare.

„Următorul pas a fost constituirea unui Grup de Redactare, la nivelul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura care a realizat o analiză a contextului naţional şi European, pornind de la cercetările existente, politicile şi cadrul normativ în domeniu. În etapa a treia, destinată validării obiectivelor strategice, s-a realizat o serie de consultări piramidale, sub forma unor ateliere de lucru, cu factorii implicaţi, pentru a asigura o analiză în profunzime şi a fundamenta intervenţia pe politicile publice. Astfel, au avut loc ateliere de lucru distincte cu: Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Asociaţia Forestierilor din România şi Asociaţia Administratorilor de Păduri din România, precum şi o întâlnire cu WWF-România. La finalul acestora, a fost identificată nevoia unei ample analize SWOT asupra sectorului, care să integreze opţiunile tuturor structurilor cu activitate în domeniu”, se menţionează în comunicat.

În etapa a patra, a avut loc la Braşov o întâlnire cu reprezentanţii instituţiilor implicate în elaborarea strategiei, unde s-au organizat grupuri de lucru distincte pentru fiecare obiectiv strategic, în cadrul cărora s-au realizat analize SWOT în profunzime. Etapa a cincea a vizat definitivarea elementelor de conţinut din Strategie, prin trei întâlniri la Bucureşti, iar grupul de redactare a asigurat integrarea acestora.

din aceeasi categorie