Acasă Analize Peste 4 milioane de certificate verzi emise în primele trei luni din 2020

Peste 4 milioane de certificate verzi emise în primele trei luni din 2020

de M G

Transelectrica a emis, în primele 3 luni ale acestui an, 4,3 milioane de certificate verzi (din 4,88 milioane cuvenite) pentru susținerea producerii de energie electrică din surse regenerabile. Potrivit legislației în vigoare, în perioada ianuarie – martie 2020 au fost amânate alte 0,55 milioane de certificate verzi (CV).

În România există 811 producători de energie verde subvenționați. Capacitatea instalată este de 4.817 MW, din care eoliană – 2.960 MW, fotovoltaică – 1.361 MW, MHC – 350 MWh, biomasă – 144 MW. În primele 3 luni ale anului 2020, toate aceste capacități au produs 3,15 TWh.

Conform legislaţiei care promovează producţia de energie din surse regenerabile, producătorii primesc gratuit un număr de certificate verzi, în funcţie de tehnologia utilizată, certificate pe care le vând pe o piaţă specializată, pentru un câştig în plus faţă de preţul propriu-zis al energiei.

Ordinul ANRE 238/2019 a stabilit pentru acest an o cotă obligatorie de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici care au această obligație la valoarea de 0,45061 certificate verzi/MWh. Potrivit ANRE, impactul mediu estimat al certificatelor verzi în anul 2020 este de 13 euro/MWh. Calculat la cursul mediu al BNR pentru primele 11 luni din 2019, de 4,7423 lei/euro, impactul este de 61,65 lei/MWh.

ANRE a estimat cota obligatorie și impactul luând în calcul un consum final estimat de energie electrică pentru anul 2020 de 52,3 TWh, din care 7,5 TWh sunt exceptați de la achiziția de certificate verzi, potrivit legislației în vigoare. Prețul mediu de tranzacționare al certificatelor a fost estimat de ANRE la 139,5089 lei/CV (de altfel, prețul minim la care s-ar putea tranzacționa).

Reamintim, potrivit legislației europene, până în anul 2020, 24% din consumul brut de energie al României trebuie să provină din surse regenerabile. Energia regenerabilă este de două feluri: susținută prin certificate verzi și fără subvenții (marile hidrocentrale, deși reprezintă tot o sursă regenerabilă de energie, nu primesc subvenții, ci doar cele cu o capacitate instalată sub 10 MW).

Astfel, cei puțin peste 4.800 MW instalați în surse regenerabile subvenționate prin CV, împreună cu cei 6.400 MW ai Hidroelectrica au reușit să producă anul trecut, în total, aproape 25 TWh (15,8 TWh în hidrocentrale și 8,5 TWh în fotovoltaice și eoliene), din cei 64,5 TWh produși în total, ceea ce înseamnă că 37,67% din producția de energie a fost din surse regenerabile.

Ultima raportare a Institutului Național de Statistică arată că, în primele 2 luni din an s-au produs, în total, 11,76 TWh de energie electrică, din care 2,15 în hidrocentrale, 1,45 în centralele eoliene și 0,18 TWh în cele fotovoltaice. Astfel, în lunile ianuarie și februarie, 32,14% din energia produsă în România provine din surse regenerabile.

Reamintim, certificatul Verde (CV) reprezintă o formă de susţinere a energiei electrice produse din surse regenerabile şi atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produs din astfel de surse. Sistemul de cote obligatorii reprezintă un mecanism de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin achiziţia de către furnizori a unui număr de certificate verzi corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse, impuse prin lege.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt: energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor, gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

din aceeasi categorie