Acasă EconomieIndustrie Fosta AVAS, datoare 500 milioane euro

Fosta AVAS, datoare 500 milioane euro

de GM

proces, judecatorie, instantaAutoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) este una dintre cele mai chemate în instanţă instituţii ale statului. În prezent, fosta AVAS are pe rolul instanţelor judecătoreşti peste 8.000 de litigii în curs de soluţionare, procese care influenţează negativ activitatea instituţiei aflată în subordinea Guvernului, potrivit datelor trimise de AAAS, la solicitarea Focus-Energetic.ro. Partea şi mai proastă este că autoritatea ar putea fi obligată la plata a circa 473 milioane euro, ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti defavorabile AAAS în diversele procese aflate pe rolul instanţelor de judecată.

„În demersurile întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor, AAAS continuă să se confrunte cu un număr foarte mare de litigii aflate în diferite stadii procesuale în instanţele naţionale şi cu o serie de procese pe rolul instanţelor arbitrare internaţionale. Activitatea AAAS este influenţată negativ de durata acestor procese, instituţia fiind în imposibilitatea de a-şi urmări predictibil obligaţiile de reprezentare a statului român la diferitele termene din cauza lipsei de personal şi a dispersiei acestor litigii la nivel naţional”, spun oficialii AAAS.

În plus, prin acceptarea în instanţă a unor rapoarte de evaluare pentru activele statului în care valorile susţinute drept despăgubire nu sunt corelate cu preţul obţinut de stat la vânzarea acţiunilor în speţele supuse judecăţii, se acordă sume care poziţionează statul român ca perdant în procesul de privatizare. Aceste acţiuni generează blocarea conturilor AAAS şi pun instituţia în imposibilitatea de a-şi derula obiectul de activitate şi de a asigura pentru statul român un cash flow predictibil din administrarea activelor sale.

„AAAS este parte procesuală în aproximativ 8.315 litigii în curs de soluţionare pe rolul instanţelor judecătoreşti, numărul acestora fiind în continuă creştere, mai ales ca efect al preluării obligaţiilor de plată ale fostei CNVM către păgubiţii Fondul Naţional de Investiţii (FNI)”, se mai arată în datele transmise de autoritate.

În urma acţiunilor iniţiate în instanţă, finalizate prin obţinerea unor titluri executorii favorabile AAAS, instituţia poate obţine titluri executorii însumate la aproximativ 1,552 miliarde euro.

Mai mult, „ca urmare a pronunţării unor hotărâri judecătoreşti defavorabile AAAS în litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată, instituţia ar putea fi obligată la plata a circa 473 milioane euro”.

Prin Direcţia de insolvenţă, AAAS administrează peste 4.800 dosare care corespund unui număr de 4.640 societăţi debitoare AAAS. Faţă de cele 203 societăţi aflate în procedura insolvenţei, AAAS are pe lângă calitatea de creditor şi pe cea de acţionar. Până în acest moment au fost încasate, în procedura insolvenţei, peste 10 milioane lei, sumă provenind din creanţele preluate în vederea recuperării.

„Activitatea desfăşurată de AAAS în relaţia cu păgubiţii FNI a constat în finalizarea aprobării dosarelor având ca obiect plata voluntară către creditori. Plata efectivă către aceştia nu s-a putut realiza datorită numărului foarte mare de cereri de executare silită, conturile instituţiei fiind poprite în contul datoriei către creditorii FNI care au apelat la executare silită”, mai afirmă oficialii AAAS.

Ca efect al Legii nr.113/2013, Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a preluat de la CNVM sarcina despăgubirii foştilor deponenţi FNI care se regăsesc în sentinţa penală nr. 423/2007. Până la sfârşitul lunii decembrie 2013 au fost înregistrate 2.200 dosare de despăgubire. Sunt aproximativ 131.000 de persoane – foşti depunători la Fondul Naţional de Investiţii care au câştigat procesul penal pentru recuperarea sumelor investite.

din aceeasi categorie