Acasă MediuDezvoltare Durabila Curtea de Conturi acuză nereguli contabile la ariile protejate

Curtea de Conturi acuză nereguli contabile la ariile protejate

de L M

Ministerul Mediului a înregistrat, în 2016, în mod eronat, bunuri în valoare de peste 15,66 miliarde de lei atât în evidenţa contabilă, cât şi în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, deşi acestea erau arii protejate cu forme de proprietate diferite”, se arată în raportul Curţii de Conturi pe anul 2016.

„În operaţiunea de inventariere şi evaluare a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului s-a constatat că atât în evidenţa contabilă proprie, cât şi în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului au existat înregistrări eronate ale unor bunuri care nu aparţin şi nu se află în administrarea entităţii. Aceste bunuri, în valoare de 15.665.153 mii lei (n.r. – 15,665 miliarde de lei), reprezintă ariile protejate care au fost înregistrate şi declarate ca bunuri publice, cu toate că, potrivit cadrului legal în vigoare, pentru Ministerul Mediului acestea reprezintă doar regimuri de protecţie care se instituie asupra unor perimetre în scopul conservării şi utilizării durabile a florei şi faunei sălbatice, terenurile având forme de proprietate diferite, se menţionează în documentul citat, informează Agerpres.

Totodată, concluziile Curţii de Conturi arată că, în evidenţa contabilă a Ministerului Mediului, au fost reflectate cheltuieli cu servicii prestate în luna decembrie 2015, condiţii în care atât contul de rezultat patrimonial al anului 2016, cât şi contul de execuţie au fost denaturate cu suma de 2,150 milioane de lei.

„Situaţiile financiare consolidate la 31.12.2016, întocmite şi raportate de ordonatorul principal, nu reflectă cu acurateţe informaţiile privind creanţele comerciale şi creanţele bugetare, în contul <Creanţe comerciale şi avansuri> fiind raportate şi drepturi de creanţă derivate din sursele de constituire a fondului pentru mediu. Această eroare provine din contabilitatea Administraţiei Fondului pentru Mediu, iar prin consolidare aceasta a fost preluată, nefiind sesizată de personalul de specialitate. Valoarea creanţelor bugetare evidenţiate eronat în situaţiile financiare centralizate, sub aspectul creanţelor comerciale, deşi natura lor era de creanţe bugetare, este de 3.599.774 mii lei (n.r. – 3,599 miliarde de lei”, notează Curtea de Conturi.

Conform Curţii de Conturi, în cazul Ministerului Mediului au mai fost semnalate deficienţe în ceea ce priveşte neînregistrarea în conturi în afara bilanţului şi neprezentarea în notele explicative la situaţiile financiare a obligaţiilor create ca urmare a notificării de pretenţii formulate de OMV Petrom, în baza prevederilor din Contractul de privatizare a SC Petrom SA, operaţiuni care pot genera consecinţe semnificative, de ordin financiar, asupra statului român.

din aceeasi categorie