Acasă Analize Creşte sărăcia energetică a europenilor din cauza taxelor la „lumină”

Creşte sărăcia energetică a europenilor din cauza taxelor la „lumină”

de M G

Un raport recent al EURELECTRIC privind „sărăcia energetică” arată că aceasta ” este o problemă extinsă și tot mai mare”, din ce în ce mai mulţi europeni având dificultăți la plata facturilor la energie, la încălzirea şi răcirea adecvate ale locuinței (vezi raport – „Sărăcia energetică” – Un document de poziţie electrică – Raport EURELECTRIC 2017). Principalul motiv îl reprezintă diferitele taxe incluse în factura de electricitate.

Cuantificarea „sărăciei energetice” la nivelul Uniunii Energetice (UE) este foarte complexă, deoarece este o problemă cu mai multe fațete, iar datele nu sunt comparabile de la o țară la alta. Nici măcar conceptul de „sărăcie energetică” nu este recunoscut de toate statele membre. Dar, în întregul grup comunitar, o parte a populaţiei se confruntă cu probleme la plata facturilor la „lumină”. În acest sens, EURELECTRIC exemplifică studiul UE privind veniturile și condițiile de viață (EU-SILC), care estimează că, în 2011, aproape 10% din populația întregii Uniuni nu a putut să-și întreţină locuințele în mod adecvat și aproximativ 9% au rămas restanţi la plata utilităților. Şi Eurostat (oficiul de statistică al UE) arăta că, în anul 2013, 52 de milioane de persoane din întreaga UE nu și-au putut încălzi casa în mod corespunzător, iar 41 de milioane au plătit facturile la utilități cu întârziere. În plus, un studiu al Comisiei Europene (CE) releva că, în anul 2016, „la nivelul UE-28, 8% dintre respondenții unui sondaj au declarat că au trebuit să plătească în mod regulat o taxă pentru plata cu întârziere a facturii la electricitate, iar 3% au raportat că le-a fost restricţionat consumul la energia electrică din cauza neplății facturilor”.

Astfel, potrivit CE, între 17% şi 20% dintre consumatorii din România, Slovenia, Croaţia şi Ungaria au declarat că uneori (sau chiar des) nu-şi pot plăti la timp facturile la electricitate. Pe de altă parte, sub 5% dintre nemţi, austrieci, norvegieni, olandezi şi suedezi au spus că nu şi-au putut plăti facturile la timp.

Creșterea prețurilor la energie electrică și „sărăcia energetică” reprezintă știrea „de top” în țări precum Grecia și Spania, unde companiile energetice sunt adesea acuzate că sunt responsabile pentru această situaţie.

Taxele scumpesc energia electrică

„Dacă ne uităm mai atent la prețurile de vânzare cu amănuntul ale energiei electrice, este evident că principalul motor de creştere în ultimii ani al prețului energiei electrice pentru consumatorii casnici îl reprezintă costurile de politică energetică și taxe. Astăzi, ponderea componentei impozitelor și taxelor este echivalentă cu componenta energetică și de furnizare în factura unui client rezidențial. Acest lucru se datorează faptului că factura de energie electrică este din ce în ce mai utilizată de către autoritățile naționale pentru recuperarea costurilor politicilor energetice și climatice, inclusiv finanțarea decarbonizării”, se arată în studiul EURELECTRIC.

Astfel, într-o perioadă de 7 ani, între anii 2008 şi 2015, preţul energiei a rămas cvasi-constant, în timp ce costul transportului şi distribuţiei s-a majorat, la nivel european, în medie cu 26%. În acelaşi timp, taxele şi impozitele incluse în factura de electricitate s-au mărit cu 71%!

Studiul menţionează că furnizorii depun eforturi pentru a ajuta populaţia să-şi plătească facturile. De altfel, facturile la energie electrică sunt îngrijorătoare și pentru companii: costul arieratelor suportate de acestea se ridică, anual, la milioane de euro. Este şi în interesul lor să găsească soluții eficace pentru consumatori, de aceea îşi oferă ajutorul pentru ca aceştia să-şi gestioneze mai bine consumul de electricitate prin creşterea eficienţei energetice şi, în consecinţă, să-şi reducă facturile. De asemenea, caută diferite modalități de plată și procese adecvate de gestionare a datoriei.

În plus, mulți furnizori au semnat acorduri cu autoritățile locale și cu serviciile sociale pentru a sprijini clienții cu venituri mici. Astfel, în Austria, mai multe companii energetice (precum Verbund, Kelag) sunt implicate în proiecte cu instituții sociale (Caritas, Volkshilfe), cu scopul de a sprijini clienții cu venituri mici prin intermediul ajutorului financiar de urgență, oferă consiliere energetică și înlocuirea gratuită a aparatelor electrice ineficiente și vechi.

În Franţa, companiile energetice s-au implicat împreună cu autorităţile locale şi serviciile sociale în acţiuni de prevenire a sărăciei energetice. Electricite de France (EDF), de exemplu, a contribuit cu 105 milioane de euro, în ultimii 5 ani, la Fondul social pentru locuințe şi a ajutat peste 175.000 de familii să-şi plătească facturile la energie. Pe de altă parte, din anul 2008, a donat peste 2 milioane de euro anual unor diferite organizaţii neguvernamentale implicate în ajutorarea familiilor cu dificultăţi la plata utilităţilor.

Fiecare stat ar trebui să-şi definească „sărăcia energetică”

Dacă unele ţări ar dori ca „sărăcia energetică” şi măsurile ce trebuie luate împotriva acesteia să fie definite la nivelul Comisiei Europene, EURELECTRIC consideră că acest demers ar trebui lăsat la latitudinea ţărilor membre. Situațiile din statele membre diferă foarte mult în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, sistemele de securitate socială, condițiile climatice, consumul de energie electrică, eficienţa energetică a clădirilor sau prețurile cu amănuntul pentru energie. „Există o disparitate a politicilor între – și, uneori, în cadrul – statelor membre, în ceea ce privește modalitatea cea mai bună de abordare a problemei”, subliniază studiul EURELECTRIC. În unele ţări (precum Germania, Danemarca, Norvegia), guvernele consideră că nu are sens să se definească separat „sărăcia energetică”, fără a se referi la situaţia financiară mai largă a clienţilor. Adesea, consumatorii care au datorii la energie pot avea și alte datorii (de exemplu la apă, chirie, asigurare). Pentru aceste țări, nu este nevoie să se definească „sărăcia energetică” ca atare. Sărăcia este abordată holistic, în primul rând prin politica socială.

Alte țări au o abordare specifică a „sărăciei energetice”. În Franța, de exemplu, conceptul de „vulnerabilitate energetică” a fost definit prin lege încă din anul 2010 și există măsuri specifice pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici. Practic, administrațiile au definiții proprii.

Deşi potrivit ar fi ca fiecare ţară să-şi definească propria politică în ceea ce priveşte sărăcia energetică, EURELECTRIC solicită ca orice nouă inițiativă politică la nivelul UE să facă obiectul unei evaluări a impactului, pentru a se asigura că populaţia, în special clienţii cei mai vulnerabili, nu vor suporta riscuri disproporționate și consecințe neintenționate.

Observator european privind sărăcia energetică

Pe de altă parte, la propunerea EURELECTRIC, Executivul de la Bruxelles a creat un observator european privind sărăcia energetică. Colectarea datelor privind „sărăcia energetică” la nivelul UE și schimbul de bune practici (așa cum s-a făcut între Forumul cetățenilor în domeniul energiei şi Grupul de lucru al Comisiei Europene privind consumatorii vulnerabili) este util și trebuie continuat, sunt de părere reprezentanţii EURELECTRIC.

Facturile la electricitate au crescut din cauza taxelor incluse în acestea, precum cele de mediu şi decarbonizare. Având în vedere obiectivele pentru 2030 (de continuare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră), această tendinţă de includere a costurilor în facturi va continua.

Pe de altă parte, EURELECTRIC arată că „modul în care costurile reglementate (taxele, impozitele și tarifele de rețea) sunt percepute clienților este problematic”. Cel mai adesea, aceste taxe sunt volumetrice: ele sunt legate de cantitatea de energie consumată. Astfel, cu cât se consumă mai puţină energie, cu atât taxele şi tarifele sunt mai mici şi, în consecinţă, şi facturile. Unii dintre consumatori reuşesc să apeleze la cele mai noi şi evoluate tehnologii (generare distribuită, electro-mobilitate, micro-rețele etc.), contribuind mai puțin la costurile sistemului prin plăți tarifare. În consecință, aceste costuri trebuie să fie „imputate” unui consumator mai mic, care nu doreşte sau nu poate să investească în astfel de tehnologii, mulți fiind clienți cu venituri mici. Astfel, aceştia se confruntă cu o creștere efectivă a plăților tarifare.

Dacă nu se iau măsuri pentru atenuarea problemei, este probabil ca această tendință să crească și mai mult. „După cum arăta recent un studiu al Comisiei Europene, în timp ce ponderea cheltuielilor cu energia în veniturile gospodăriilor europene a crescut de la 5% la 6% între 2000 și 2014, în aceeaşi perioadă a crescut de la 6% la 9% pentru cele mai sărace gospodării. Guvernele ar trebui să fie conștiente de faptul că majorarea taxelor și impozitelor pe energie crește sărăcia energetică”, mai arată raportul EURELECTRIC.

O metodă progresistă de finanțare a măsurilor politice (de mediu, sociale etc.) se poate face printr-o impozitare generală: astfel, persoanele cu venituri mici și sub pragul de impozitare nu sunt obligate să contribuie, dar pot, totuși, să aibă acces și să beneficieze de aceste politici. Politicile energetice şi ecologice ar putea fi finanțate și prin alte mijloace, cum ar fi creditele fiscale.

Măsurile privind eficiența energetică reprezintă o soluție eficientă pe termen lung pentru combaterea „sărăciei energetice”. Dar, ajutorul ar trebui acordat de la caz la caz: un client poate avea un venit scăzut, dar să nu se afle în „sărăcie energetică” pentru că poate avea o locuință eficientă din punct de vedere energetic și o cerere mai redusă de energie.

Potrivit EURELECTRIC, ar trebui utilizate surse de finanțare mai progresive (altele decât introducerea acestora în facturile la energie), care iau în considerare capacitatea clientului de a plăti: ar trebui acordată mai multă atenție eliminării barierelor existente în cazul politicilor privind eficiența energetică. Măsuri precum reglementarea instrumentelor din sectorul locuințelor sau stimulentele financiare, inclusiv scutirile de la plata impozitelor se regăsesc printre propunerile EURELECTRIC. De asemenea, ar putea fi utilizate programe de finanțare ale UE, cum ar fi fondurile structurale sau Fondul european pentru investiții strategice, pentru a îmbunătăți în mod sistematic eficiența energetică în sectorul locuințelor, în special acolo unde locuiesc familii cu venituri reduse. De asemenea, ar trebui utilizate instrumente de finanțare care stimulează investițiile private și nu necesită refinanțarea prin costuri suplimentare în factura de energie şi ar trebui dezvoltate şi alte instrumente, precum contractele de performanță energetică (EPC), acordul de economisire a energiei (ESA) sau rambursarea facturilor.

Penalităţi pentru ţările care nu şi-au definit consumatorul vulnerabil

EURELECTRIC propune ca Bruxellesul să-și intensifice măsurile împotriva acelor state membre care încă nu respectă legislaţia comunitară, în special cerințele celui de-al treilea pachet energetic de a defini conceptul de clienți vulnerabili. Protecția clienților vulnerabili necesită o abordare specifică, preţurile reglementate nefiind o soluţie viabilă pe termen lung. Acestea nu vor scoate oamenii din sărăcie, dar vor avea un impact negativ asupra consumatorilor non – casnici, furnizorilor, precum şi finanţelor publice.

De cele mai multe ori, cei care au datorii la plata electricităţii, plătesc cu greu şi facturile la celelalte utilităţi şi au dificultăţi în a-şi asigura cele necesare, inclusiv hrana. EURELECTRIC consideră că sprijinul acordat persoanelor care suferă de sărăcie ar trebui să provină de la bugetul statului.

Deoarece energia electrică este considerată un serviciu esențial, responsabilitatea pentru identificarea clienților vulnerabili sau cu venituri mici ar trebui să fie a celor ce au acces la informații, experiență și abilitățile necesare: serviciile sociale. Companiile energetice pot furniza anumite informații despre clienții lor, în cazul în care au consimțământul acestora, dar nu ar trebui să fie prioritară responsabilitatea pentru rezolvarea problemelor legate de datoria individuală a clienților.

Uniunea Industriei Energetice (EURELECTRIC), cu sediul la Bruxelles, este principalul partener al Comisiei Europene pe probleme energetice, consultat în luarea deciziilor în acest domeniu şi are 30 de membri din 32 de ţări europene. În prezent, preşedintele organizaţiei este Antonio Mexia (CEO al Energias de Portugal – EDP), iar vicepreşedinţi – Alistair Phillips-Davies (CEO SSE Marea Britanie) şi Jean-Bernard Lévy (preşedinte – director general al Electricite de France – EDF).

din aceeasi categorie