Acasă Economie Banca Transilvania vrea să dea dividende de 500 milioane lei

Banca Transilvania vrea să dea dividende de 500 milioane lei

de A

Banca Transilvania vrea să dea dividende în numerar din profitul anului 2020 precum și din rezervele
aferente altor ani în cuantum de 500 milioane lei. Data plăţii dividendelor va fi 6 octombrie 2021. 

Subiectul va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 8 septembrie 2021.

”Aprobarea distribuirii dividendelor în numerar din profitul anului 2020 precum și din rezervele aferente altor ani, astfel: suma de 74.245.723 lei din rezervele de profit net aferente anilor precedenți (an 2019) precum și suma de 425.754.277 lei din rezervele de profit net aferente anului 2020, astfel suma totală de 500.000.000 lei fiind acordată ca dividende în numerar. Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,07922085114 lei (luând în considerare valoarea capitalului social al băncii la data de înregistrare)”, arată convocatorul.

 

 

din aceeasi categorie