Acasă Stiri ExterneAfrica Autorităţile anunţă scăderea, în continuare, a consumului de electricitate

Autorităţile anunţă scăderea, în continuare, a consumului de electricitate

de GM

Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică o Hotărâre de Guvern (HG) prinvind exceptarea marilor consumatori de energie electrică de la plata unui număr de certificate verzi. În Nota de fundamentare a proiectului de HG, autorităţile anunţă scăderea, în continuare, a consumului de electricitate: (…) “ţinând seama de trendul descrescător al consumului de energie electrică în perioada următoare, este necesară sprijinirea consumatorilor energointensivi, prin exceptarea parţială de la plata certificatelor verzi“. Reamintim, Institutul Naţional de Statistică (INS) anunţa că, anul trecut, economia reprezentat 63,7% din totalul consumului de electricitate din ţară, pentru ca, în ianuarie 2014, economia să ajungă să consume numai 57,9%. Luna februarie a acestui an a adus o oarecare îmbunătăţire, consumul în economie ajungând la 59,6%. “În perioada 1.I.-28.II.2014, resursele de energie primară au crescut cu 5,5%, iar cele de energie electrică au crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, cu 5,4%“, se arată într-un comunicat al INS.

Conform propunerii autorităţilor, exceptarea se va realiza diferenţiat, în funcţie de electro-intensitatea operatorilor economici. Astfel, exceptarea va fi de 85% în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%, de 60% în cazul unei electro-intensităţi de 10-20% şi de 40% în cazul unei electro-intensităţi de 5-10%, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei.

,,Am elaborat acest proiect de Hotărâre la scurt timp după ce Comisia Europeană a făcut publice noile orientări în domeniu. Menţinerea competitivităţii industriei locale este un angajament asumat de Guvernul României deoarece activitatea companiilor energointensive are un important impact la nivel socio-economic prin veniturile generate la bugetul de stat şi locurile de muncă create. Exceptarea de la plata certificatelor verzi se va face pe baza unor criterii clar stabilite. Printre acestea se numără: punerea în aplicare a unor măsuri de creştere a eficienţei energetice; menţinerea locurilor de muncă pe durata schemei; încheierea de parteneriate cu instituţiile de învăţământ pentru creşterea pregătirii profesionale şi atragerea de personal calificat. Este important să creăm condiţiile păstrării activităţii industriei locale şi, mai mult, să avem perspectiva pregătirii forţei de muncă calificate“, a declarat Constantin Niţă, Ministrul Economiei.

Proiectul de Hotărâre are la bază, conform ME, principiile enunţate în documentul elaborat de Comisia Europeană – “Orientări privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020“. Proiectul prevede exceptarea parţială a industriei energointensive de la contribuţia aferentă promovării resurselor regenerabile de energie, în funcţie de electro intensitatea operatorilor economici.

Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani şi, conform proiectului de HG, se va aplica unui număr cuprins între 50 şi 100 de companii din România. Fiind vorba de ajutor de stat, este necesar avizul Comisiei Europene (CE).

Industria energointensivă din România asigură circa 20% din consumul final brut de energie. În acelaşi timp, este cel mai mare generator de locuri de muncă, la nivelul anului 2012 asigurând direct circa 760.000 locuri de muncă şi indirect – 1.500.000, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Reamintim, Bruxelles-ul a emis, recent, un ghid privind ajutoarele de  stat pentru energiile verzi, în care se arată că excepţiile la plată, care se pot aplica începând cu 1 iulie 2014, pot ajunge până la 85%, până la 31 decembrie 2017, şi până la 80%, până la 31 decembrie 2020.

Scutire doar dacă nu ai datorii la stat

Proiectul de HG stabileşte şi criteriile de eligibilitate pentru companiile care pot beneficia de scutirea de la plata certificatelor verzi. Astfel, consumatorii de energie trebuie să îndeplinească, cumulativ, mai multe criterii, printre care

Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care şi aceea că asigură realizarea, în mod independent, de către experţi acreditaţi, a activităţii de auditare energetică, atât anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică, cât şi ulterior realizării acestora; măsurile de creştere a eficienţei energetice trebuie să contribuie la atingerea obiectivului de reducere cu 20%, până în anul 2020, a consumului de energie primară. De asemenea, companiile trebuie să încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domeniul de activitate (şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii etc.), în vederea creşterii nivelului profesional şi atragerea de personal calificat.

Totuşi, cel mai important criteriu, pare să fie acela că firmele nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. În plus, pe perioada în care beneficiază de scutirea de la plata certificatelor verzi, companiile vor trebui să menţină numărul de locuri de muncă.

Risc de relocare

În Nota de fundamentare a HG privind scutirea de la plata certificatelor verzi a unor consumatori finali se arată că schema de sprijin pentru producţia de energie din surse regenerabile a determinat o creştere a puterii instalate a acestor producători de la 1232 MW la 31 decembrie 2011, la 4285 MW la 31 decembrie 2013, comparativ cu 3315 MW capacitate instalată prevăzută în Planul Naţional de Acţiune în domeniul Energiei Regenerabile (PNAER) pentru sfârşitul anului 2013. “La 15.01.2014 schema de sprijin continuă să fie suprasolicitată în raport cu traiectoria orientativă prevăzută în PNAER, fiind înregistrate contracte de racordare pentru 17.700 MW şi Avize Tehnice de Racordare (ATR) emise în ultimele 6 luni pentru încă 5.500 MW“, se mai arată în Nota de fundamentare.

“Începând cu anul 2011, consumatorii finali s-au confruntat cu costuri în creştere ale energiei electrice. Consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali energointensivi, periclitându-le competitivitatea pe piaţa internă europeană şi, mai ales, afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială. (…) Creşterea costurilor cu energia electrică, datorată sistemului de sprijin al energiei regenerabile prin certificate verzi are impact semnificativ asupra preţurilor produselor industriale şi, implicit, asupra competitivităţii industriei energointensive“, se mai arată în Nota de fundamentare.

Autorităţile mai arată că, în prezent, cu mici excepţii, preţurile curente (preţul energiei electrice cumulat cu preţurile obţinute pe certificatele verzi aferente energiei electrice produse) obţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie în România sunt semnificativ peste preţurile similare din alte ţări UE. Producătorii din aceste sectoare din alte state membre nu suportă aceste costuri suplimentare, fie pentru că schemele de sprijin pentru energia din surse regenerabile sunt mult mai puţin generoase în jurisdicţiile lor, fie pentru că beneficiază de o scutire substanţială de la contribuţia pentru schemele aplicabile în jurisdicţiile lor.

Totodată subvenţia pentru sursele regenerabile de energie scade competitivitatea firmelor din România faţă de cele din afara UE, care nu au în structura de costuri subvenţia pentru energie regenerabilă.

Aproximativ 20% din energia electrică produsă în România este livrată sectorului industrial energointensiv. Măsurile propuse prin proiectul de act normativ permit creşterea competitivităţii firmelor în raport cu ceilalţi competitori din afara spaţiului european, care nu au obligaţia de a susţine energia din surse regenerabile şi limitează riscul delocalizării industriei energointensive.

“Având în vedere cele de mai sus, apreciem că impactul asupra competitivităţii industriei energointensive duce la creşterea riscului de relocare a unor companii energointensive, risc care induce efecte negative atât în plan social, cât şi în întreaga economie naţională. (…)

Delocalizarea întreprinderilor industriale ar avea ca efect reducerea consumului naţional brut de energie electrică, va determina într-o măsură şi mai mare accentuarea creşterii costurilor, cu sprijinirea sectorului de energie electrică regenerabilă subvenţionată, atât pentru consumatorii industriali nedelocalizaţi, cât şi pentru consumatorii casnici, având ca efect primar crearea premiselor pentru instabilitate socială la nivelul populaţiei“, se mai arată în Nota de fundamentare.

din aceeasi categorie