Acasă EconomieIndustrie Aproape 1.500 de proiecte admise în prima etapă ElectricUP

Aproape 1.500 de proiecte admise în prima etapă ElectricUP

de M G

Lista proiectelor acceptate în prima sesiune a programului ElectricUP a fost aprobată, bugetul fiind de 476 milioane lei, a anunţat ministrul Energiei, Virgil Popescu. „ElectricUP – Anunţ important! A fost publicată lista proiectelor acceptate în cadrul primei sesiuni a programului de finanţare, în urma finalizării etapei de evaluare şi în limita bugetului aprobat pentru primul ciclu de finanţare în sumă de 476 milioane lei. Atenţie! Decizia de admis, respectiv respins, se va comunica aplicanţilor prin platforma informatică dedicată. Termenul de depunere a contestaţiei este de 5 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei de comunicare a deciziei autorităţii”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Conform listei publicate pe site-ul Ministerului Energiei, în această etapă au fost admise 1.430 de proiecte, cu un coeficient de performanţă cuprins între 49% şi 100%. Alte 799 de proiecte au fost respinse.

Ministerul Energiei (ME) precizează că, în urma procedurii de contestaţii, lista aplicanţilor admişi, respectiv respinşi va fi modificată.

„Comisia de analiză a aplicat modalitatea de calcul prevăzută în Ghidul de finanţare, conform calculatorului disponibil la link-ul asociat Programului. Ministerul Energiei a iniţiat demersurile pentru suplimentarea bugetului alocat acestui ciclu pentru a finanţa şi proiectele care au îndeplinit criteriile de eligibilitate”, subliniază reprezentanţii ministerului.

Programul ElectricUp este destinat IMM-urilor şi celor din domeniul HoReCa, iar cei declaraţi eligibili vor primi finanţare pentru instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in. Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat este de 100.000 euro/beneficiar.

Conform ME, programul „ElectricUP” reprezintă o măsură de natură economico-financiară pentru a ameliora repercusiunile negative asupra economiei şi asupra cetăţenilor, venind în sprijinul dezvoltării sectorului energiei din surse regenerabile şi creşterii eficienţei energetice, dezvoltării infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HoReCa, prin finanţarea proiectelor de investiţii pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, precum şi a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea mediului antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, pentru compensarea unor pierderi de capital financiar şi de resurse umane înregistrate în urma situaţiei sanitare determinată de pandemia COVID-19, în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniului HoReCa.

Obiectivul secundar îl reprezintă contribuţia la atingerea obiectivelor asumate de România privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea capacităţii de producere de energie electrică din surse regenerabile şi creşterea eficienţei energetice, dezvoltarea electromobilităţii reale la nivel naţional.

din aceeasi categorie