Acasă MediuDezvoltare Durabila Tarifele din salubritate în analiză

Tarifele din salubritate în analiză

de L M

Tarifele din salubrizare trebuie să asigure servicii de calitate la cel mai bun raport cost/calitate, concomitent cu asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante, este concluzia studiului de caz făcut în cadrul proiectului „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor” derulat de Asociația Simț Civic împreună cu Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor. Analiza făcută arată că, de exemplu, în județul Mureș, tarifele preconizate în cadrul proiectului pentru sistemul de management integrat al deșeurilor, realizat cu fonduri comunitare, sunt mai mici decât ar fi nevoie în prezent, dar ele au fost calculate în urmă cu 5 ani.

Asociația Simț Civic împreună cu Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor derulează proiectul „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor”. În cadrul proiectului a fost realizat un studiu de caz, fiind analizat sistemul de management integral al deșeurilor din județul Mureș. Acest județ a a fost ales pentru că toate localitățile județului au aderat la un unic sistemul de management integral al deșeurilor (SMID), fiind membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureș. SMID Mureș a fost implementat prin Programul Operațional Sectorial (POS) Mediu 2007-2013. În prezent, în Mureș se asigură colectarea deșeurilor prin contracte încheiate la nivel de unitate administrativ teritorială (UAT), fără însă a se asigura o abordare integrală la nivelul județului sau la nivelul unor zone de management a deșeurilor, se arată într-un comunicat de presă.

Proiectul SMID Mureș a prezentat un grafic cu privire la evoluția tarifelor în urma implementării sistemului de management integrat al deșeurilor. Astfel, tariful pentru populație se precoizează a fi de 289 lei/tonă, fără TVA în 2019; el ar urma să crească gradulal, până la 344 lei/tonă în 2015. Tariful pentru agenții economici se menține la valoarea de 367 lei/tonă, fără TVA, pe întreaga perioadă vizată. Pentru populație, tariful de salubrizare ar urma să crescă de la 8,99 lei/persoană/lună, fără TVA, în 2019, până la 11,23 lei/persoană/ lună, în 2025; pentru mediul rural, tarifele sunt mult în urma celor din mediul urban. Astfel, acesta ar urma să se modifice de la 3,96 lei/persoană/an, în 2019, ca să ajungă la 4,95 lei/persoană/an, în 2025. De fapt, valorarea tarifelor variază între 20% și 25%”, precizează comunicatul.

Studiul de caz realizat în cadrul proiectului „Politici publice alternative de mediu în România” analizează modul în care au fost avansate costurile și tarifele de salubrizare. Potrivit acestuia, pentru a se ajunge la fezabilitate economico – financiară, estimarea costurilor și veniturilor pe întreaga perioadă de delegare trebuie să conducă la stabilirea unor taxe reale și acceptate de toți utilizatorii. În analiza fezabilității economice, principalul indicator pe care îl urmăresc toți utilizatorii îl constituie taxa practicată, iar aplicarea de către operator a prețurilor și taxelor aprobate este obligatorie.

„Prețurile și taxele din domeniu trebuie să asigure furnizarea/prestarea serviciilor la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin proiectul POS, cu un un raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajată, concomitent cu asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante”, se mai arată în document.

Conform studiului de fezabilitate care a stat la baza aprobării proiectului SMID în județul Mureș. costurile aferente activității de pentru colectare și transport, inclusiv profit, au fost stabilite la un nivel de 98.9 lei/tonă fără TVA, fără a se lua în calcul investițiile operatorului și costurile aferente campaniilor de conștientizare. Prin aplicarea actualizării cu indicele prețurilor de consum pentru servicii conform INS (ianuarie 2014 – iulie 2018) se obține un tarif de 107.02 lei pentru activitatea de colectare a deșeurilor și 21.14 lei pentru cea de operare a stațiilor de transfer, fără TVA.

În consecință proiecția costului unitar, în 2019, pentru o perioadă contractuală de 5 ani la nivelul întregului județ pentru activitățile de colectare și transport deșeuri pe perioada contractului este de 224,28 lei/tonă, se arată în studiu. Prin licitarea separată a zonelor de management a deșeurilor costurile se vor putea modifica, pentru a corespunde cât mai adecvat situației existente la nivelul fiecărei zone. În cazul activității de operare a stațiilor de transfer aplicând aceleași reguli de analiză, se ajunge la un cost unitar de 39,57 lei/tonă, valoare ce poate varia pentru a răspunde cerințelor pentru fiecare zonă de activitate”, completează comunicatul.

Asociația Simț Civic împreună cu Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor derulează proiectul „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor”. Scopul proiectului este de a veni cu soluții alternative în ceea ce privește domeniul legislativ al gestionării deșeurilor. Situația actuală din domeniul gestionării deșeurilor riscă să ducă la neîndeplinirea obiectivelor naționale asumate față de Comisia Europeană și, implicit, la declanșarea unor proceduri de infringement de către Uniunea Europeană. De aceea, se consideră necesară o politică publică privind creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor și creșterea gradului de reciclare. Valoarea proiectului este de 984.826,23 lei, sumă asigurată în totalitate din fonduri comunitare.

din aceeasi categorie