Acasă Economie România se apropie de o datorie externă de 100 miliarde euro

România se apropie de o datorie externă de 100 miliarde euro

de GM

Deficitul de cont curent al balanţei de plăţi a României totaliza 3,795 miliarde euro, pe nouă luni din 2011, în scădere cu 10,8% faţă de aceeaşi perioadă din 2010, se arată într-un comunicat al Băncii Naţionale a României (BNR).

Rezultatul s-a obţinut în urma reducerii deficitului balanţei comerciale cu 13,2% şi majorării excedentului transferurilor curente cu 8,7%, pe seama transferurilor nete ale administraţiei publice (în special banii din fondurile europene).

“Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2011 a fost finanţat în proporţie de 31% prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1,175 miliarde euro, în scădere cu 54,1% faţă de perioada ianuarie-septembrie 2010, din care participaţiile la capital consolidate cu pierderea netă estimată au însumat 943 milioane euro, iar creditele intra-grup 232 milioane euro”, precizează banca centrală.

De remarcat, există numai două posibilităţi de finanţare a deficitului de cont: care nu creează datorii (adică investiţiile străine directe) şi care creează datorii (adică împrumuturile).

Cum investiţiile străine abia au acoperit 31% din deficit, evident, cealaltă alternativă au reprezentat-o împrumuturile. Astfel, la sfârşitul lunii septembrie 2011, datoria externă totală a României era de 97,9 miliarde de euro. La sfârşitul lunii septembrie 2010, datoria externă a României era de 89,3 miliarde euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung era, la 30 septembrie 2011, de 75,29 miliarde euro (76,9% din total datorie externă), în creştere cu 3,3% faţă de 31 decembrie 2010. Datoria publică era de 18,7 miliarde euro, la care se adaugă cea public garantată, în valoare de 1,5 miliarde euro. Restul este reprezentat de datoria negarantată public (36,9 miliarde euro), depozitele nerezidenţilor (8,1 miliarde euro), împrumutul de la FMI (9,9 miliarde euro) şi datoria pe termen scurt (22,6 miliarde euro).

Datoria externă pe termen scurt este mai mare cu 15,8% faţă de 31 decembrie 2010 (când se înregistra o valoare de 17,6 miliarde euro).

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost 26,1% în perioada ianuarie-septembrie 2011, comparativ cu 33,4% în anul 2010. Gradul de acoperire a fost 7,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2011, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2010.

din aceeasi categorie