Acasă MediuDezvoltare Durabila Propunerile Comisiei Europene pentru Green Deal, etapa 2030

Propunerile Comisiei Europene pentru Green Deal, etapa 2030

de L M

Comisia Europeană a adoptat, astăzi, 14 iulie 2021, un pachet de propuneri pentru ca politicile UE în materie de climă, energie, utilizare a terenurilor, transport și impozitare să fie adecvate pentru reducerea emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. Măsurile, ce ar face din Europa primul continent ce ar atinge neutralitatea carbonului în 2050, sunt extrem de dure, cel puțin pentru România.

Măsurile adoptate azi de Comisia Europeană vizează aplicarea comerțului cu emisii la noi sectoare și o înăsprire a sistemului existent al UE de comercializare a emisiilor, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar. La acestea se adaugă utilizarea sporită a energiei regenerabile; eficiență energetică mai mare; o lansare mai rapidă a modurilor de transport cu emisii reduse și a infrastructurii și combustibililor specifici; o aliniere a politicilor de impozitare cu obiectivele acordului european, precum și măsuri de prevenire a relocării carbonului.

Cât privește sistemul UE de comercializare a cotelor de emisii (ETS), a certificatelor CO2, în ultimii 16 ani, acesta a condus la scăderea „cu succes” a emisiilor provenite din producția de energie și din industriile cu consum intensiv de energie cu 42,8%, precizează documentul. „Astăzi, Comisia propune să reducă și mai mult plafonul global de emisii și să își mărească rata anuală de reducere. Comisia propune, de asemenea, eliminarea treptată a cotelor de emisii gratuite pentru aviație și alinierea la sistemul global de compensare și reducere a carbonului pentru aviația internațională (CORSIA) și includerea emisiilor de transport maritim pentru prima dată în EU ETS”, susține comunicatul. Pentru a aborda lipsa reducerilor de emisii în transportul rutier și în clădiri, este creat un nou sistem separat de comercializare a emisiilor pentru distribuția combustibilului pentru transportul rutier și clădiri. De asemenea, Comisia propune creșterea dimensiunii fondurilor de inovare și modernizare.

Bani din vânzarea certificatelor CO2 pentru populația săracă

Pentru a completa cheltuielile substanțiale pentru climat în bugetul UE, statele membre ar trebui să cheltuiască totalitatea veniturilor lor din comercializarea emisiilor pe proiecte legate de climă și energie. O parte dedicată a veniturilor din noul sistem pentru transportul rutier și clădiri ar trebui să abordeze posibilul impact social asupra gospodăriilor vulnerabile, microîntreprinderilor și utilizatorilor de transport.

Regulamentul de partajare a eforturilor atribuie obiectivelor consolidate de reducere a emisiilor către fiecare stat membru pentru clădiri, transport rutier și maritim intern, agricultură, deșeuri și industrii mici. Recunoscând diferitele puncte de plecare și capacitățile fiecărui stat membru, aceste obiective se bazează pe PIB-ul lor pe cap de locuitor, cu ajustări făcute pentru a lua în considerare eficiența costurilor.

Terenuri agricole și silvice pentru captarea CO2

Regulamentul privind utilizarea terenurilor, silvicultură și agricultură stabilește un obiectiv global al UE pentru eliminarea carbonului prin resurse naturale echivalent cu 310 milioane de tone de emisii de CO2 până în 2030. Până în 2035, UE ar trebui să urmărească atingerea neutralității climatice în sectorul utilizării terenurilor, al silviculturii și al agriculturii, inclusiv și al emisiilor agricole non-CO2, precum cele provenite din utilizarea îngrășămintelor și a animalelor.

Strategia forestieră a UE își propune să îmbunătățească calitatea, cantitatea și rezistența pădurilor din UE, inclusiv prin plantarea a 3 milarde de arbori în toată Europa până în 2030.

Crește ponderea energiei regenerabile

Producția și utilizarea energiei reprezintă 75% din emisiile UE. Directiva privind energia regenerabilă va stabili un nou obiectiv, ca 40% din energie să fie din surse regenerabile până în 2030. „Pentru a îndeplini atât obiectivele climatice, cât și cele de mediu, statele membre trebuie să elaboreze orice scheme de sprijin pentru bioenergie într-un mod care să respecte principiul în cascadă al utilizărilor biomasei lemnoase”, arată comunicatul.

„La pachet” cu energia regenerabilă, Comisia a luat în calcul și reducea consumului general de energie. Obiectul promovat de forul european presupune aproape dublarea obligației anuale de economisire a energiei pentru statele membre. În aceste condiții, sectorul public va fi obligat să renoveze 3% din clădirile sale în fiecare an.

Transportul în centrul atenției

Țintele de reducere a emisiilor din transportul rutier sunt extrem de ambițioase; emisiile medii ale autovehiculelor noi vor trebui să scadă cu 55% din 2030 și 100% din 2035 comparativ cu nivelurile din 2021. „Drept urmare, toate mașinile noi înregistrate începând cu 2035 vor avea emisii zero”, susține comunicatul. Pentru a se asigura că șoferii pot încărca sau alimenta vehiculele într-o rețea fiabilă din întreaga Europă, Regulamentul revizuit privind infrastructura combustibililor alternativi va impune statelor membre să extindă capacitatea de încărcare în conformitate cu vânzările de vehicule cu emisii zero și să instaleze puncte de încărcare și alimentare la intervale regulate pe autostrăzi majore: la fiecare 60 km pentru încărcarea electrică și la fiecare 150 km pentru alimentarea cu hidrogen.

Măsurile din noul pachet vizează și combustibilii pentru aviație și maritimi. Aceștia vor trebui să cunoască îmbunătățiri, care să ducă la reducerea emisiilor. Sunt vizate avioanele și vapoarele care ajung în Europa.

Fiscalitate justă

O revizuire a Directivei privind impozitarea energiei propune alinierea impozitării produselor energetice cu politicile UE privind energia și clima, promovând tehnologii curate și eliminând scutirile învechite și ratele reduse care încurajează în prezent utilizarea combustibililor fosili, susține comunicatul.

Pachetul va viza și introducerea unui nou mecanism care va pune un preț pe carbon la importurile unor produse, pentru a se asigura că acțiunile climatice ambițioase din Europa nu duc la „relocarea carbonului”. „Acest lucru va asigura că reducerile europene ale emisiilor contribuie la o scădere globală a emisiilor, în loc să împingă producția intensivă în carbon în afara Europei. De asemenea, își propune să încurajeze industria din afara UE și partenerii noștri internaționali să ia măsuri în aceeași direcție”, precizează comunicatul.

O tranziție socială corectă

În timp ce pe termen mediu și lung, beneficiile politicilor UE în domeniul climei depășesc în mod clar costurile acestei tranziții, politicile climatice riscă să exercite o presiune suplimentară asupra gospodăriilor vulnerabile, microîntreprinderilor și utilizatorilor de transport pe termen scurt.

Se propune un nou Fond Social pentru Climă pentru a oferi finanțare dedicată statelor membre pentru a ajuta cetățenii să finanțeze investiții în eficiență energetică, noi sisteme de încălzire și răcire și o mobilitate mai curată.

Fondul social pentru climă va fi finanțat de la bugetul UE, utilizând o sumă echivalentă cu 25% din veniturile preconizate din comercializarea emisiilor pentru combustibilii pentru construcții și transportul rutier. Acesta va furniza o finanțare de 72,2 miliarde de euro statelor membre, pentru perioada 2025-2032. Cu o propunere de a utiliza fonduri echivalente din partea statelor membre, Fondul va mobiliza 144,4 miliarde de euro pentru o tranziție echitabilă din punct de vedere social, este de părere Comisia Europeană.

Acest pachet de măsuri a fost stabilit în baza Acordului Verde European (n.r. – Green Deal), prezentat de Comisie la 11 decembrie 2019, fiind stabilite obiectivele prin care Europa devine primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

 

din aceeasi categorie