Acasă MediuDezvoltare Durabila Programe AFM pentru autorități locale și păduri

Programe AFM pentru autorități locale și păduri

de L M

Ministerul Mediului vrea ca trei programe finanțate prin Fondul pentru Mediu să beneficieze de îmbunătățiri și de bani mai mulți. Este vorba de Programul privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor, Programul destinat iluminatului public și  Programul dedicat împăduririi terenurilor forestiere afectate de calamităţi, a anunțat ministrul Barna Tanczos. Toate programele au mai existat sau chiar se derulează încă, având în vedere că sunt contracte de finanțare semnate încă din 2009 și nefinalizate nici în prezent.

„Programele finanţate şi administrate de AFM (Administraţia Fondului pentru Mediu) sunt cele mai importante pentru reducerea emisiilor de carbon, pentru sechestrarea carbonului şi pentru evitarea acelor fenomene care sunt generate de schimbările climatice”, a declarat Barna Tanczos, ministrul Mediului, miercuri, într-o conferință de presă.

„Au fost pregătite mai multe astfel de programe pentru anul 2021. Sunt programe foarte aşteptate de comunităţile din România. Două programe care sunt destinate autorităţilor publice locale şi un program unde beneficiari vor fi persoane fizice şi juridice, proprietari de păduri, de terenuri forestiere. Cele două programe care sunt aşteptate de comunităţile locale din România sunt Programul de creştere a eficienţei energetice – program nou cu condiţii noi, în continuarea programelor de acest gen din anii precedenţi, şi Programul de iluminat public ecologic – o continuare a programelor din anii trecuţi, dar cu condiţii modificate şi cu îmbunătăţiri care izvorăsc din experienţa anilor anteriori. Al treilea program este cel care se referă la reîmpădurire suprafeţelor afectate de calamităţi”, a spus ministrul.

„La Programul de creştere a eficienţei energetice este foarte importantă introducerea mai multor categorii de solicitanţi ce pot solicita finanţare. Pe lângă UAT-uri (n.r.- unităţi administrativ teritoriale), vor putea fi beneficiari ai rogramului şi consiliile judeţene, subdiviziunile administrativ – teritoriale ale Municipiului Bucureşti şi instituţiile publice din subordinea autorităţilor publice locale. Este un element important. Creştem, practic, plaja de acoperire la nivelul autorităţilor publice locale. Devin eligibile toate clădirile care sunt în proprietatea publică a autorităţilor publice locale sau a subdiviziunilor sau consiliilor judeţene sau a instituţiilor publice care sunt în subordinea UAT-urilor. Au fost majorate sumele care pot fi alocate şi vor fi alocate în funcţie de încadrarea acestor localităţi beneficiare, ca număr de locuitori, într-o grilă. Sumele care pot fi alocate sunt între 3 milioane şi 14 milioane de lei. Finanţarea se poate acorda în cuantum de 100% pentru cheltuielile eligibile. Am majorat bugetul alocat acestei măsuri faţă de anul trecut, până la 1,4 miliarde de lei, cu aproape un miliard de lei faţă de alocarea iniţială”, a afirmat demnitarul.

Ștefan Toga, președintele AFM, a precizat că se vor putea acorda avansuri de până la 30% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru debirocratizarea procesului, toate documentele, de la depunerea proiectului și până la decontare, vor fi depuse online. Iar proiectele vor fi analizate continuu, lunar, fără a se mai aștepta finalizarea sesiunii de depunere. De partajarea se va face în funcție de punctaj, cel mai mare fiind de 80 de puncte.

La Programul de iluminat public, finanţarea va fi în proporţie de 100% a cheltuielilor eligibile. „Am prevăzut posibilitatea acordării unui avans de care să beneficieze autorităţile publice locale. Am primit foarte multe solicitări din partea UAT-urilor cu privire la completarea sistemelor de iluminat public existente, astfel încât prin acest program nou este posibilă completarea sistemelor vechi şi includerea unor stâlpi suplimentari faţă de ce există în momentul de faţă”, a subliniat Barna Tanczos.

Acest program a avut mai mare succes în rândul beneficiarilor. Potrivit lui Ion Vasile, vicepreședintele AFM, în prima sesiune a programului au fost depuse 814 proiecte, din care 559 eligibile. În 2021, bugetul programului va fi de 500 milioane de lei, față de 400 milioane în 2020. Și aici, avansul va fi de 30%.

De asemenea, în derularea programului destinat reîmpăduririlor de suprafeţe forestiere degradate vor fi implicate atât Ministerul Mediului, AFM, cât şi gărzile forestiere, acestea din urmă având ca sarcină verificarea lucrărilor care se realizează şi pentru care s-a solicitat finanţare.

„În foarte multe situaţii sumele obţinute din vânzarea masei lemnoase nu acoperă nici măcar cheltuielile de exploatare. Sunt imagini şocante când vedem câte o pădure tânără distrusă. Drept urmare, lansăm acest program de reîmpăduriri prin care, pentru terenurile cu vegetaţie forestieră afectată, asigurăm sprijin beneficiarilor care pot fi persoane fizice sau juridice, proprietari de păduri. Instituţiile care se vor implica în derularea acestui program sunt Ministerul Mediului, AFM şi gărzile forestiere. Verificarea lucrărilor de împădurire se va face prin gărzile forestiere pentru a avea siguranţă că lucrările sunt, într-adevăr, realizate. Documentaţiile se întocmesc prin Ocoalele silvice de stat sau de regim astfel încât să se asigure lucrări pe bază de profesionalism. Prin acest proces asigurăm împădurirea unor suprafeţe care au fost distruse de factori biotici şi abiotici”, a explicat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Bugetul 2021 al programului este de 10 milioane de lei.

 

din aceeasi categorie