Acasă MediuDezvoltare Durabila Procedură de infringement pentru că nu am actualizat hărțile la inundații

Procedură de infringement pentru că nu am actualizat hărțile la inundații

de L M

România nu a scăpat de atenționările Comisiei Europene pentru că nu a îndeplinit obligațiile privind transpunerea legislației comunitare în legislația internă. Mai nou, împotriva României a fost deschisă o procedură de infringement pentru că nu și-a actualizat hărțile de hazard, cele care arată pe unde ar putea fi inundații.

Comisia Europeană a deschis procedură de infringement împotriva României, alături de alte 6 state membre, pentru că nu și-a actualizat hărțile zonelor cu pericol de inundații și hărțile zonelor cu risc de inundații în conformitate cu Directiva (2007/60/CE) privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații, se arată într-un comunicat de presă al Executivului comunitar.

Hărțile zonelor cu pericol de inundații ar trebui să acopere zonele geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărțile zonelor cu risc de inundații arată potențialele consecințe negative asociate acestor scenarii de inundații. Aceste hărți stau la baza elaborării planurilor de gestionare a riscului de inundații.

„Inundațiile catastrofale din Germania și din Belgia din iulie 2021 au reprezentat cea mai recentă demonstrație a importanței evaluării și gestionării riscurilor de inundații, pentru a proteja viețile, mijloacele de subzistență și mediul înconjurător. Pactul verde european subliniază că este important ca Europa să se adapteze la efectele schimbărilor climatice și să-și îndeplinească celelalte obiective esențiale vizând mediul”, precizează comunicatul.

Statelor membre li s-a solicitat să raporteze cu privire la actualizările pe care le-au efectuat primelor lor hărți ale zonelor cu pericol de inundații și hărți ale zonelor cu risc de inundații până în decembrie 2019. Obiectivul este de a menține hărțile adecvate scopului și de a reduce consecințele negative ale inundațiilor asupra sănătății umane, asupra mediului, patrimoniului cultural și activității economice.

Termenul pentru informarea Comisiei cu privire la revizuire și actualizare a expirat în martie 2020. „Întrucât Comisia nu a primit nicio informație cu privire la acest proces din partea Bulgariei, Ciprului, Greciei, Lituaniei, Luxemburgului, României și Slovaciei, Comisia a decis să trimită acestor state membre scrisori de punere în întârziere. Cele șapte state membre au de acum la dispoziție două luni pentru a răspunde la scrisoare și pentru a remedia deficiențele semnalate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să emită un aviz motivat”, completează comunicatul.

Penalitate pentru lipsa canalizării

Pentru că nu a îndeplinit cerințele comunitare în asigurarea tratării corecte a apelor reziduale, Comisia Europeană a trimis aviz motivat României. Aceasta este ultima etapă înaintea procesului la CJUE.

„Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE). Directiva impune statelor membre să asigure faptul că aglomerările urbane (orașe, așezări) își colectează și tratează în mod corespunzător apele reziduale, eliminând sau reducând astfel toate efectele nedorite ale acestora”, precizează comunicatul.

Pactul verde european stabilește un obiectiv ambițios de reducere la zero a poluării în UE. Legislația UE, cum ar fi Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale, urmărește să protejeze sănătatea umană și mediul natural și este esențial ca statele membre să o pună în aplicare pe deplin.

Datele de monitorizare arată că, în România, peste 180 de aglomerări mari continuă să nu respecte nici obligațiile în materie de colectare a apelor reziduale, nici cele în materie de tratare a acestora.

„Răspunsurile la scrisorile de punere în întârziere trimise României în iunie 2018 și în octombrie 2020 nu abordează în mod satisfăcător preocupările Comisiei”, arată comunicatul.

Prin urmare, Comisia a decis să emită un aviz motivat. România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare, altminteri, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Interes pentru biodiversitate

Nici la capitolul biodiversitate, România nu stă bine. A ajuns în faza avizului motivat în cazul procedurii de infringement deschisă pentru că nu aplică diverse dispoziții ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Speciile alogene invazive conțin plante și animale care, ca urmare a intervenției umane, sunt introduse accidental sau deliberat într-un mediu natural în care nu sunt găsite în mod normal. Acest fenomen are consecințe negative grave pentru noul lor mediu. Ele reprezintă una dintre cele cinci cauze principale ale declinului biodiversității în Europa și în întreaga lume. Abordarea lor este un aspect important al obiectivului UE de a stopa declinul biodiversității, astfel cum se preconizează în Pactul verde european și în Strategia europeană privind biodiversitatea pentru 2030.

În această situație de află 15 state membre, printre care și România. În plus, Bulgaria, Grecia și țara noastră nu au instituit încă un sistem de supraveghere a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau nu l-au inclus în sistemul lor existent, deși termenul pentru aceasta a fost ianuarie 2018.

Statele membre au de acum la dispoziție două luni pentru a răspunde și pentru a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

Tot în etapa avizului motivat a ajuns și procedura de infringement deschisă împotriva României pentru că nu a notificat măsurile naționale de transpunere a Directivei 2020/1504, care modifică Directiva privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/UE), completează comunicatul Executivului comunitar.

 

 

din aceeasi categorie