Acasă MediuDezvoltare Durabila Gânduri mari de finanțare pentru domeniul silvic

Gânduri mari de finanțare pentru domeniul silvic

de L M

Ministrul Mediului susține că industria lemnului va beneficia de sume considerabile din viitoarea alocare bugetară comunitară, 2021-2027, inclusiv prin aplicarea Planului Național Strategic, moștenitorul Programului Național de Dezvoltare Rurală. Optimismul ministrului este extraordinar de mare, dacă luăm în calcul faptul că, prin actualul PNDR, domeniul silvic a avut parte doar de „firimituri” de finanțare, iar programele concepute s-au dovedit și acelea fără căutare. În rest, propunerile nu sunt de neglijat, putând ajuta domeniul să se modernizeze.

„Ne aflăm într-un moment definitoriu pentru viitorul silviculturii românești. În această perioadă, România stabilește, împreună cu partenerii europeni, structura investițiilor din fonduri europene în viitoarea perioadă financiară. În perioada care tocmai se încheie, fondurile destinate sectorului silvic nu au fost suficiente. Ne-am propus să schimbăm asta”, a declarat ministrul Mediului, Costel Alexe, marți, la dezbaterea privind identificarea, dezvoltarea și implementarea unor mecanisme financiare de susținere pentru industria lemnului, în viitorul exercițiu financiar 2021-2027, care s-a desfășurat în Aula Magna a Universității Transilvania din Brașov.

Ministrul a precizat că vor fi continuate finanțările acordate în cadrul PAC (Politica Agricolă Comună). În plus, se are în vedere suplimentarea acestor sume prin accesarea altor fonduri, din alte programe.

„În acest sens, s-au purtat discuții cu Ministerul Fondurilor Europene și s-a obținut acordul de principiu pentru circa 200 milioane euro, sprijin financiar pentru firmele mici de exploatări forestiere. Sumele se vor acorda în granturi de câte 200.000 de euro. Pentru derularea cu ușurință a finanțării se va desemna Administrația Fondului pentru Mediu ca Organism de Implementare”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, care a precizat că se vor căuta soluții și se vor aloca sume și pentru sectorul de prelucrare primară a lemnului, silvoturism, infrastructură forestieră.

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală reprezinta una dintre principalele surse de finanțare în viitorul buget comunitar. Trebuie să se țină seama de faptul că „domeniul pădurilor și al sectoarelor economice bazate pe resursa de lemn au un rol central în strategiile europene privind combaterea schimbărilor climatice – bilanțul GES pe segmentul LULUCF; conservarea biodiversității și asigurarea stabilității ecosistemelor forestiere; dezvoltarea bioeconomiei bazată pe resursa de lemn, cu potențial major de susținere a dezvoltării pentru zona rurală și producerea de energie regenerabilă pe bază de biomasă din lemn”, se arată în comunicat.

„În acest context, considerăm oportun ca domeniul pădurilor să beneficieze de o alocare financiară de minim 50% din fondurile alocate în cadrul Planului Național Strategic(PNS) pentru măsuri de mediu și climă și de minim 30% din fondurile de investiții alocate prin FEADR”, a adăugat demnitarul.

În urma analizării prevederilor draft-ului Regulamentului UE, care vizează sprijinul acordat prin intermediul Politicii Agricole Comune în perioada 2021-2027, au fost identificate mai multor oportunităţi privind finanţarea sectorului forestier, prin intermediul fondurilor FEADR. Finanțarea prin PNS are în vedere Măsura de primă împădurire (continuarea Submăsurii 8.1 – sprijin pentru împădurire/crearea de suprafețe împădurite) având ca scop realizarea de perdele forestiere și împădurirea terenurilor agricole și Măsura de silvomediu (continuarea Submasurii 15.1 – plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă). În cadrul acestei Măsuri se propune un nou Pachet – Măsura de „înverzire” sau silvopastorala, astfel încât, pajiștile (pășuni, fânețe) să beneficieze de sprijinul pe suprafața agricolă chiar dacă există un anumit procent de vegetație forestieră. Menținerea plăților prin APIA, cu eventuale modificări necesare ale unor definiții/caracteristici, astfel încât să fie eligibilă și suprafața cu vegetație forestieră cu consistență sub 0.4.

Se are în vedere accesibilizarea fondului forestier (continuarea Submăsurii 4.3 – sprijin pentru investiții în infrastructură, legate de dezvoltarea, modernizarea și adaptarea sectoarelor agricol și forestier). O măsură care a funcționat foarte bine și este bine să fie menținută în perioada următoare; acordarea de compensații pentru terenurile forestiere incluse în Situri Natura 2000, aături de sprijin pentru pădurile care se confruntă cu constrângeri naturale, respectiv acordarea de plăți compensatorii pentru zone forestiere care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (plata pe suprafață). Se preconizează și investiții în tehnoligii de exploatare prietenoase cu mediul și refacerea arboretelor afectate de calamități/creșterea stabilității arboretelor – finanțarea execuției lucrărilor de îngrijire, în astfel de situații, în contextul schimbărilor climatice.

„Așadar, vrem să păstrăm și să îmbunătățim măsurile de succes pe care le-am avut până acum, dar și să dezvoltăm măsuri noi”, a completat ministrul Mediului, Costel Alexe.

din aceeasi categorie