Acasă Analize Se reia “hora” ELCEN – RADET. În prezent, faza pe tribunal

Se reia “hora” ELCEN – RADET. În prezent, faza pe tribunal

de M G

În aceste zile asistăm la punerea în practică a cunoscutului proverb românesc: aceeași Mărie, cu altă pălărie! Se reia “hora“ ELCEN – RADET, dar cu un actor care și-a schimbat “pălăria“: activitatea RADET (intrat în faliment) a fost preluată de Termoenergetica, dar cu aceleași năravuri și rezultate. Deja ELCEN a dat în judecată Termoenergetica pentru a încasa 400 milioane lei, bani ce i se cuvin pentru livrarea energiei termice și ia în calcul posibilitatea formulării unei cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență a Termoenergetica.

“În doar câteva luni de la preluarea operării rețelei de termoficare din București,Termoenergetica a acumulat datorii în cuantum de 398 milioane lei față de ELCEN. Nu au fost achitate facturile aferente lunilor ianuarie, februarie și martie 2020. Se înregistrează scadențe depășite și se percep penalități conform legii. Primăria Municipiului București înregistrează restanțe la plata subvenției pentru perioada noiembrie 2019 – februarie 2020 în valoare de 538 milioane lei“, se arată într-un comunicat al Electrocentrale București (ELCEN), producătorul de energie electrică și termică, ce livrează agentul termic către RADET/Termoenergetica.

Potrivit ELCEN, Termoenergetica deja întrunește condițiile de intrare în insolvență din cauza acumulării de datorii restante. De remarcat, acesta a fost și “drumul“ urmat de RADET: datorii către ELCEN, procese pentru plata datoriilor, insolvență, faliment. Activitatea RADET, odată intrat în faliment, a fost preluată de Termoenergetica. Singura diferență între cele două entități este că RADET era regie deținută de Primăria Capitalei, iar Compania Municipală Termoenergetica este societate comercială, având același acționar.

Conform comunicatului de presă, ELCEN are de încasat de la Termoenergetica creanța neachitată aferentă lunii ianuarie 2020, cu o depășire a scadenței de 60 de zile, la care se adaugă și penalități de întârziere, conform prevederilor contractuale, de 88.290.800 lei. De asemenea, are de încasat 158.122.675 lei, ce reprezintă creanța neachitată aferentă lunii februarie 2020, cu o depășire a scadenței de 31 de zile, la care se adaugă și penalități de întârziere, conform prevederilor contractuale. Ultima creanță, în valoare de 151.716.669 lei, care reprezintă valoarea facturii aferente lunii martie 2020, cu scadență depășită în data de 29 aprilie.

Comunicatul precizează și că RADET Bucureşti a intrat în procedura de faliment, generând datorii curente de aproximativ 300 milioane lei, înregistrate de Regie faţă de ELCEN ca urmare a pierderilor financiare şi tehnologice aferente perioadei de insolvenţă 2016-2019 şi plătibile, conform legislaţiei în vigoare, de către Primăria Municipiului București (PMB), instituţia ce a înfiinţat şi coordonat RADET. “Aceste datorii curente se adaugă datoriilor RADET București înregistrate față de ELCEN în valoare de 3,7 miliarde lei, înscrise în tabelul definitiv de creanțe, pentru care s-a solicitat în instanță atragerea răspunderii Municipiului București. Menționăm că PMB înregistrează subvenție restantă aferentă lunii noiembrie 2019 în valoare de 86.927.406 lei. De asemenea, aproximativ 450 milioane lei este valoarea subvențiilor neachitate de PMB pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică pentru lunile decembrie 2019, respectiv ianuarie și februarie 2020“, se mai arată în comunicatul ELCEN.

Acțiuni în instanță

ELCEN consideră că, în aceste condiții, îi este afectat echilibrul financiar, iar producerea energiei termice necesare pentru alimentarea cu agent termic a locuitorilor bucureșteni se realizează în siguranță atât timp cât plata pentru furnizarea acestui serviciu vital este asigurată. Practicile falimentare, precum și lipsa de interes pentru termoficarea din București afectează grav asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică a Capitalei.

Comunicatul de presă precizează că ELCEN a formulat deja acțiuni în instanță pentru recuperarea creanțelor.

“De asemenea, având în vedere faptul că există riscul major să se repete situația ELCEN-RADET și în ceea ce privește relația contractuală ELCEN-TERMOENERGETICA ca urmare a creșterii datoriilor restante – cu riscul compromiterii reorganizării ELCEN și, implicit, a sistemului de termoficare din capitală – ELCEN are obligația de a lua în calcul toate opțiunile legale pentru recuperarea acestor datorii, inclusiv posibilitatea formulării unei cereri pentru deschiderea procedurii de insolvență a Termoenergetica, în conformitate cu prevederile Legii 85/2014“, se mai arată în comunicat.

ELCEN arată și că, potrivit legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, Municipiul București, în calitate de unitate administrativ teritorială, are în responsabilitate asigurarea continuității și siguranței serviciului public de furnizare a energiei termice. Această obligație include și asigurarea și achitarea fondurilor necesare acoperirii integrale și la timp a tuturor costurilor stabilite de legiuitor în sarcina sa, respectiv virarea subvenției pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației, potrivit OG 36/2006.

din aceeasi categorie