Acasă MediuDezvoltare Durabila Salubriștii pierd monopolul pe colectarea deșeurilor de ambalaje de la populație

Salubriștii pierd monopolul pe colectarea deșeurilor de ambalaje de la populație

de L M

Consiliul Concurenție a ajuns la concluzia că deșeurile de ambalaje provenite de la populație pot fi colectate și de alte agenți economici, nu numai operatorii de salubritate. Scopul este de a crește concurența pe piața de profil. Pe de altă parte, Consiliul Concurenței are în vedere și autoritățile locale, care nu trebuie să impună condiții disproporționate ca să autorizeze operatorii, alții decât salubriștii.

Consiliul Concurenţei consideră că activitatea de colectare a deșeurilor de ambalaje de la populație poate fi derulată de mai mulți operatori economici autorizați, nu doar de operatorii de salubritate, pentru a îmbunătăți concurența pe această piață, se arată într-un comunicat de presă al Consiliului Concurenței.

Ca urmare, autoritatea de concurență recomandă Ministerului Mediului să completeze atât procedura, cât și criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi, care preiau, prin achiziţie, deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora. „Completarea vizează introducerea unor aspecte obiective, transparente şi nediscriminatorii, pe baza cărora autorităţile administraţiei publice locale să decidă înregistrarea acestora”, precizează comunicatul.

Consiliul Concurenței consideră că, în vederea înregistrării pentru preluarea prin achiziţie de deșeuri de ambalaje de la populaţie, orice operator economic, inclusiv cel de salubrizare, trebuie să îndeplinească o serie de condiții, cum ar fi: să fie autorizat de către Ministerul Mediului și să demonstreze că are capacitate tehnico-economică de a furniza serviciul sau, cel puţin, are posibilitatea de a obține capacitatea în de maxim 3 luni de la înregistrarea operatorului economic în cauză.

„În același timp, condiţiile tehnico-economice avute în vedere de către Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) trebuie să fie minimale, dar obiective şi necesare pentru prestarea acestei activităţi”, atrage atenția comunicatul . Ca urmare, UAT-urile nu pot impune condiţii tehnico-economice disproporţionate, care pot constitui bariere la intrarea pe piaţă, cum ar fi impunerea unor dotări care presupun investiţii majore ce ar trebui efectuate de operatorii economici colectori şi care fac neprofitabilă această activitate economică.

De asemenea, autoritatea de concurență recomandă implementarea unui sistem de evidenţă şi de raportare a cantităţilor de deşeuri de ambalaje achiziţionate de la populaţie, care să permită identificarea persoanelor fizice beneficiare (cu protejarea datelor lor cu caracter personal) şi a cantităţilor vândute de acestea, separat, pentru fiecare UAT în care operatorul economic colector autorizat este înregistrat, fără să fie incluse date şi informaţii privind nivelul şi structura preţului de achiziţie a deşeurilor de ambalaje de la populaţie.

Totodată, Consiliul Concurenței consideră că procedura trebuie să prevadă şi cazurile în care actul administrativ de înregistrare poate fi revocat ori efectele sale sunt suspendate.

Toate aceste recomandări au venit în urma unei investigații pe care Consiliul Concurenței a făcut-o pe piața serviciilor de colectare şi de transport a deşeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești. Autoritatea de concurență a constatat că autorităţile administraţiei publice locale din Ploieşti au restricționat concurența, prin excluderea unor operatori economici autorizaţi de pe piața serviciilor de colectare şi de transport a deşeurilor de ambalaje. Astfel, autoritățile ploieștene au emis o serie de acte administrative ce conţin prevederi care au condus la împiedicarea libertăţii de acţiune a companiilor autorizate de către autoritatea de mediu și la asigurarea exclusivităţii prestării acestor servicii de către operatorul de salubrizare căruia i-a fost delegată gestiunea serviciilor de salubrizare din aria sa de competenţă teritorială, precizează comunicatul.

De asemenea, suspendarea activităţii de autorizare în anul 2017, precum și refuzul de a înregistra operatorii economici colectori în perioada februarie – mai 2019 reprezintă măsuri prin care autoritățile administrației publice din Ploiești au eliminat concurența pe piața serviciilor de colectare şi de transport a deşeurilor de ambalaje, completează documentul.

 

din aceeasi categorie