Acasă Economie Romgaz vrea să își facă, la București, sucursală de furnizare

Romgaz vrea să își facă, la București, sucursală de furnizare

de M G

Aristotel JUDE

Într-un interviu acordat Focus Energetic, Aristotel Jude, directorul general al celui mai mare producător de gaze naturale din țară, Romgaz, anunță înființarea, la București, a unei sucursale a companiei, care va asigura furnizarea de energie electrică și gaze naturale către consumatorii casnici și non-casnici. Pe de altă parte, Romgaz ar vrea să devină și distribuitor de gaze naturale. În ceea ce privește preluarea participațiilor ExxonMobil în proiectul Neptun Deep, ”prioritate zero” pentru Romgaz, directorul general al Romgaz este încrezător că oferta depusă va fi una de succes. În plus, proiectul Caragele, cel mai important proiect onshore al companiei, va deveni, la rândul său, proiect prioritar. Aristotel Jude a mai spus că finalizarea noii centrale de la Iernut trebuie să aibă loc cel mai târziu în luna iunie 2022. De asemenea, pentru alte proiecte de investiții, Romgaz va căuta parteneri, mai ales atunci când se dorește împărțirea riscurilor și răspunderii în legatură cu o anumită investiție sau proiect.

Care este stadiul negocierilor cu Exxon, pentru preluarea participației în proiectul Neptun Deep? Când credeți că se vor finaliza negocierile, indiferent de rezultat?

 – La momentul de față așteptăm răspunsul Exxon în raport cu oferta formulată de ROMGAZ. În această perioadă am fost în contact cu banca care intermediază această tranzacție pentru ”șlefuirea” unor detalii din oferta noastră. Suntem încrezători că oferta noastră va fi una de succes.

În cazul în care Exxon va furniza un răspuns pozitiv, vom proceda la realizarea formalităților necesare și utile pentru obținerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMGAZ și vom stabili un calendar pentru finalizarea tranzacției, pe care, cel mai probabil, cu acordul Exxon, îl vom anunța și în spațiul public. Din motive de confidențialitate, acum nu putem dezvălui foarte multe informații din cadrul acestui proiect, dar imediat ce vom putea, o să o facem cu certitudine, pentru că este un proiect strategic. Acest proiect este „prioritatea zero” a mandatului meu și sunt încrezător că este gestionat eficient și în interesul legitim al companiei, iar oferta formulată de ROMGAZ este una foarte serioasă și minuțios pregătită pentru a fi una de succes.

 – Ce se mai întâmplă cu termocentrala Iernut? Există perspective de finalizare? Care ar fi termenul de finalizare?

– De la preluarea mandatului de director general am analizat acest proiect foarte atent. După cum bine știți, am notificat asocierea care realizează lucrările (n.r. – spaniolii de la Duro Felguera și Romelectro) pentru construcția centralei în raport cu rezilierea contractului de lucrări. Ulterior, la solicitarea asocierii, am suspendat această notificare, pentru a lăsa spațiu unor negocieri între ROMGAZ și asociere, pentru a putea identifica dacă mai putem continua și în ce condiții derularea contractului semnat în anul 2016.

La momentul de față suntem în plin proces de negociere cu asocierea, pentru a încheia un act adițional la contractul de lucrări, care să permită finalizarea centralei cel mai târziu în luna iunie 2022. Dacă nu vom putea ajunge la o înțelegere cu asocierea, care să protejeze interesele legitime ale ROMGAZ, notificarea de reziliere va produce efecte.

Finalizarea centralei în cazul unei rezilieri a contractului cu asocierea nu este una simplă, dar, pe de altă parte, protejarea intereselor legitime ale ROMGAZ prevalează! Nu putem accepta efectuarea de plăți în legătură cu sume care nu sunt în conformitate cu prevederile legale și contractuale, doar de dragul de a finaliza centrala Iernut cu această asociere!

Indiferent de soluția pe care o vom alege, vom depune cele mai bune eforturi pentru a finaliza centrala Iernut cât mai repede posibil!

Ce alte planuri de dezvoltare și investiții aveți?

– Așa cum am spus, proiectul Neptun Deep reprezintă o prioritate pentru companie. În ceea ce privește partea de explorare, ROMGAZ desfășoară operațiuni petroliere de explorare în 8 perimetre din România, iar, în cazul în care va fi emisă Hotărârea de Guvern pentru extinderea perioadei de explorare, angajamentul nostru este de a realiza, în cadrul acestor perimetre, în perioada octombrie 2021 – octombrie 2027 un program minim de lucrări de explorare, care cuprinde, printre altele, forarea a 36 de sonde și lucrări seismice 3D (1000 km2 ), în valoare de 195 milioane de dolari.

Proiectul Caragele va fi ridicat ca rang de prioritate, fiind cel mai important proiect onshore al ROMGAZ. Acest proiect va mobiliza cele mai mari eforturi financiare de investiții pe parte de explorare, atât pentru evaluarea descoperirilor existente, cât și pentru deschiderea unor zone prospective. La acest moment reanalizăm din punct de vedere geologic, tehnic și economic potențialul prospectiv al zonei, pe baza informațiilor oferite de seismica 3D și de sondele de mare adâncime forate. Sper ca în perioada următoare să finalizăm analiza tehnico-economică, prin care să se fundamenteze cea mai importantă campanie de foraj de mare adâncime în proiectul Caragele, fiind foarte important ca deciziile de realizare a lucrărilor de foraj de mare adâncime să fie adoptate în baza celor mai bune soluții tehnico-economice. Pentru noi este important să atingem obiectivele geologice, pentru a aduce valoare adăugată companiei, iar cheltuielile cu forajul de mare adâncime să fie cât mai repede amortizate, prin punerea în producție experimentală și definitivă a sondelor, pentru valorificarea rezervelor. Proiectul Caragele va fi primul proiect al companiei care, începând de luna viitoare, va fi gestionat printr-o unitate management de proiect, pentru a realiza o tranziție eficientă între etapa de explorare – evaluare și exploatare (faza de producție), cu rezultate optime și încadrarea în bugetele alocate (de exemplu: gestionarea proiectului explorare-dezvoltare – exploatare structura Caragele și nu numai prin management de proiect).

Pe de altă parte, pentru optimizarea funcționării capacităților de producție existente și îmbunătățirea gradului actual de recuperare a rezervelor, ROMGAZ va adopta cele mai noi metode de management și procesare a informației operaționale. Atingerea acestui scop este foarte provocator.

În ceea ce privește producția, vom implementa o strategie de optimizare/reabilitare producție, care va lua în considerare aplicarea unor tehnici și metode moderne de management integrat de câmp. Această strategie are ca scop reducerea costurilor, diversificarea și optimizarea practicilor de management de câmp, creșterea veniturilor companiei și creșterea ratei de recuperare a rezervelor.

Analizăm și zona de distribuție gaze naturale, în funcție de analizele de rentabilitate, urmând să decidem investiții și în acest sector, esențial pentru frunizarea gazelor naturale către consumatorul final. (n.r. – o prioritate a Guvernului o reprezintă racordarea la rețelele de gaze naturale a unei părți cât mai mari din populație, având în vedere că, în prezent, doar aproximativ 30% din populație are acces la gaze naturale).

De asemenea, intenționăm ca, în perioada imediat următoare, să demarăm realizarea unui studiu de oportunitate urmat, după caz, de studiile de pre-fezabilitate și fezabilitate pentru realizarea unei investiții în producerea de metanol. În funcție de rezultatele analizelor vom decide dacă o astfel de investiție va fi realizată sau nu.

Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat este o normalitate în viața unei companii

ROMGAZ este o companie în plină dezvoltare, având aprobată o strategie de dezvoltare, care vizează mai multe proiecte, iar unele dintre acestea vor fi dezvoltate în parteneriat cu alte companii.

Dezvoltarea unor proiecte în parteneriat este o normalitate în viața unei companii, mai ales atunci când se dorește împărțirea riscurilor și răspunderii în legatură cu o anumită investiție sau proiect. Această abordare de dezvoltare a unor proiecte în parteneriat cu alte companii va fi mult mai stringentă, în cazul în care oferta ROMGAZ pentru achiziția a 50% din proiectul offshore Neptun Deep va fi una câștigătoare.

Efortul investițional în acest proiect offshore va fi unul substanțial, motiv pentru care va fi pentru prima dată, cred, în istoria unei companii naționale când, pentru dezvoltarea unui proiect, se va apela la o creditare bancară la fel de substanțială! Asta, bineînțeles, condiționat de succesul ofertei ROMGAZ.

De altfel, chiar și proiectul Neptun Deep este realizat, în acest moment, în parteneriat, de către două companii, iar dacă, așa cum sunt nevoit să mă repet, oferta ROMGAZ va fi câștigătoare, proiectul va fi realizat de ROMGAZ în parteneriat cu OMV Petrom.

Fiecare investiție viitoare a ROMGAZ va fi foarte atent analizată, pentru a ne asigura că realizarea investiției va aduce valoarea adaugată prognozată. Deciziile de investiție se vor adopta în baza studiilor de fezabilitate și indicatorilor de rentabilitate aferenți. Mai mult decât atât, viitoarele investiții ROMGAZ vor fi înscrise în contextul Green Deal, cu ținta declarată de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Inclusiv investițiile viitoare în capacități de comprimare a gazelor naturale vor fi gândite în acest context.

Legat de investițiile în centrale pentru producerea de energie electrică, și acestea vor fi realizate plecând de la necesitatea atingerii acestui obiectiv, respectiv de a reduce emisiile de carbon. Aici, ROMGAZ va împărți efortul investițional în cazul unora dintre aceste centrale cu parteneri, dar, foarte important de menționat, cu obiectivul declarat de a rămâne întotdeauna proprietarul gazelor naturale necesare producerii energiei electrice și, redundant, al energiei electrice astfel produse.

Cu alte cuvinte, în astfel de cazuri, centralele pentru producerea energiei electrice vor fi construite prin societăți vehicul de proiect împreună cu parteneri.

Indic aici centrale pe care intenționăm să le construim la Halânga și Constanța, în parteneriat cu GSP Power. ROMGAZ, alături de partenerul GSP Power, este promotorul acestor două proiecte de pionerat în energie, fiind vorba de un concept inovator, care folosește, în sistem integrat, resursele pe care le avem pentru a produce energie curată. De exemplu, proiectul Halânga prevede și o capacitate de fotovoltaice de 100 MW, care va fi folosită pentru a produce hidrogen verde prin electrolizare, care va fi folosit într-un mix cu gaze naturale pentru generarea de electricitate. Turbinele care vor utiliza acest mix pentru generarea de energie electrică vor emite CO2 într-o proporție redusă. Mai mult decât atât, având în vedere ținta de taxonomie de 250g/kWh, soluția propusă pentru acest proiect este captarea de CO2 și utilizarea acestuia pentru a alimenta un sistem de sere hidroponice. Este important să avem emisii cât mai reduse, pentru a ne înscrie în liniile directoare ale Uniunii Europene, mai ales că România s-a angajat să facă parte dintr-un sistem care să fie neutru din punct de vedere al poluării, până în anul 2050.

ROMGAZ va deține aceste centrale prin intermediul acestor societăți de proiect împreună cu partenerul, cu precizarea că ROMGAZ va rămâne proprietarul gazelor naturale care vor fi utilizate în aceste centrale pentru producerea energiei electrice și, pe cale de consecință, și proprietarul energiei electrice produse (prin procesarea gazelor naturale proprietatea ROMGAZ). Obiectivul nostru este să obținem, astfel, un profit mai mare decât din vânzarea directă a gazelor naturale, indiferent dacă discutăm de gaze naturale produse de ROMGAZ sau, după caz, achiziționate de pe piață de ROMGAZ. Și asta pentru că întotdeauna vom analiza rentabilitatea unor astfel de proiecte plecând de la calitatea de furnizor și nu cea de producător și asta motivat de faptul că ROMGAZ acționează pe piața furnizării gazelor naturale în calitate de furnizor, în baza licenței de furnizare, și nu în calitate de producător!

La Romgaz se lucrează la actualizarea strategiei de dezvoltare

Din motivele expuse anterior, mai ales în cazul în care oferta ROMGAZ pentru achiziția a 50% din perimetrul Neptun Deep va fi una câștigătoare, este evident că nu vom putea susține singuri din punct de vedere financiar toate proiectele de dezvoltare viitoare, motiv pentru care suntem deschiși la orice colaborare în proiectele de anvergură pentru companie. Colaborarea cu GSP Power este o astfel de situație, care, sunt convins, că nu va rămâne una singulară și vom extinde parteneriatele și cu alte companii, mai ales pe alte zone decât în zona upstream onshore, pentru că, peste 10 sau 20 de ani, gazul natural nu va mai fi o soluție, decât, poate, una secundară.

Vom analiza atent și zona de energie verde și folosirea hidrogenului ca vector de energie, în contextul în care se discută tot mai mult de hidrogen ca și combustibil al viitorului, mai ales că hidrogenul poate fi un element esențial pentru dezvoltarea durabilă, chiar dacă, pe de altă parte, există multe provocări de depășit pentru implementarea unui sistem energetic bazat pe hidrogen.

De altfel, la momentul de față, lucrăm la actualizarea strategiei de dezvoltare ROMGAZ, tocmai pentru a alinia proiectele ROMGAZ cu misiunea declarată de a obține profit din producția și comercilizarea hidrocarburilor on și offshore, producția și comercializarea energiei electrice inclusiv din surse regenerabile, în condiții de eficiență și reducere a emisiilor.

Dar mai multe informații legate de proiectele de investiții ROMGAZ după finalizarea actualizării strategiei de dezvoltare ROMGAZ, în contextul celor enunțate mai sus.

– Vă gândiți să deveniți furnizori și pentru consumatorii casnici de gaze naturale?

 – ROMGAZ va deveni cu certitudine funizor și pentru consumatorii casnici. Diversificarea portofoliului de clienți este o prioritate pentru noi.  Ce poate fi mai de mândrie pentru companie decât să transmită oferte de furnizare gaze naturale pe care să fie imprimată sigla ROMGAZ? În anul 2018 am candidat pentru funcția de director general având, printre altele, propus obiectivul ca ROMGAZ să devină, cu adevărat, furnizorul de gaze naturale/energie al românilor, deoarece consider piața casnicilor foarte importantă pentru sectorul de gaze naturale. Acum am șansa să realizez acest obiectiv! Managementul executiv intenționează să propună Consiliului de Administrație înființarea unei sucursale de furnizare de gaze naturale și energie electrică la București, care să gestioneze eficient și acest obiectiv, respectiv de a cuceri cotă pe piața de furnizare pentru consumatorii casnici și nu numai.

Sperăm ca această sucursală să devină operațională cât mai repede posibil, dar nu mai târziu de finalul acestui an!

din aceeasi categorie