Acasă Economie România s-a împrumutat 1,2 miliarde dolari

România s-a împrumutat 1,2 miliarde dolari

de M G

România a atras de pe pieţele externe 1,2 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni pe 30 de ani, la un randament de 5,2% pe an, şi a realizat, în premieră, o tranzacţie de răscumpărare anticipată a unor obligaţiuni în dolari, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

„Ministerul Finanţelor Publice a realizat, ieri, 7 iunie 2018, cu succes, prima operaţiune de răscumpărare anticipată şi de preschimbare parţială a unei serii de obligaţiuni existente în dolari. Tranzacţia s-a desfăşurat sub forma răscumpărării anticipate şi preschimbării parţiale de titluri de stat în valoare de aproximativ 250 milioane dolari, scadente în 2022, cu maturitate rămasă de 4 ani şi cupon de 6,75%. Aceasta a fost însoţită de o nouă emisiune de obligaţiuni de 1,2 miliarde dolari, cu maturitatea de 30 de ani, şi cupon 5,125%”, se menţionează în comunicat.

Potrivit reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, cererea iniţială a cumulat peste 1,8 miliarde dolari, ulterior ajustându-se la aproximativ 1,4 miliarde dolari corespunzător randamentului acceptat de 5,2%, cu peste 100 ordine de subscriere din partea investitorilor.

„Strategia de execuţie a permis reducerea succesivă a costurilor emisiunii noi, pe măsura creşterii ordinelor de subscriere şi a creşterii calităţii investitorilor care au plasat ordinele. Astfel, randamentul indicativ a fost redus de la 5,4% la 5,25% +/-5 puncte de bază, obţinându-se în final un randament de 5,2%, cu o primă de emisiune sub 9 puncte de bază”, explică MFP.

Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor fiind suprasubscrisă de peste 1,4 ori. De asemenea, baza investiţională a tranzacţiei a fost diversificată atât din punct de vedere geografic, cât şi din perspectiva tipurilor de investitori.

„Succesul emisiunii de obligaţiuni reflectă percepţia pozitivă a mediilor investiţionale şi a pieţelor financiare asupra evoluţiei României pe termen lung. Suprasubscrierea emisiunii, cât şi diversificarea bazei investiţionale din punct de vedere geografic şi al tipurilor de investitori arată încrederea în dezvoltarea economică a ţării noastre în următorii ani. Emisiunea a urmărit strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale care vizează extinderea maturităţii portofoliului de datorie şi implicit reducerea riscului de refinanţare, consolidarea rezervei în valută la dispoziţia trezoreriei statului precum şi minimizarea costurilor pe termen lung aferente împrumuturilor guvernamentale”, a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

Distribuţia geografică a fost următoarea: Marea Britanie (51%), SUA (22,2%), Centrul şi Estul Europei (10,2%), Germania/Austria (6,8%), Orientul Mijlociu şi Asia (7,0%). În privinţa tipurilor de investitori, au predominat managerii de fonduri (78,4%), fiind urmaţi de bănci comerciale şi bănci private (13,4%), fonduri de pensii şi societăţi de asigurare (6,1%), bănci centrale (2,1%).

„Tranzacţia face parte din planul de finanţare externă aferent anului 2018. Prin această emisiune România a continuat asigurarea necesarului de finanţare de pe pieţele externe pentru acest an, consolidând totodată rezerva financiară în valută la dispoziţia Trezoreriei Statului. Prin maturitatea aleasă, România a urmărit atingerea obiectivului de optimizare a profilului de rambursare al datoriei publice, prin înlocuirea unei părţi a datoriei care a fost contractată în perioade caracterizate de dobânzi ridicate, cu datorie nouă cu rate de dobândă ancorate în condiţiile de piaţă curente”, se mai spune în comunicat.

Emisiunea a fost intermediată de către Unicredit, Citibank, HSBC, JP Morgan şi Deutsche Bank.

Ministerul Finanţelor Publice a mai împrumutat, în data de 1 februarie 2018, două miliarde euro de pe pieţele financiare internaţionale printr-o emisiune de euroobligaţiuni, în două tranşe, din care 750 de milioane de euro cu maturitatea de 12 ani cu cupon 2,50% şi 1,25 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani cu cupon 3,375%. Emisiunea s-a bucurat de un interes ridicat din partea investitorilor, fiind suprasubscrisă de peste două ori.

Conform MFP, în anul 2018 necesarul brut de finanţare la nivel guvernamental este de aproximativ 74 miliarde lei, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi atrase de Ministerul Finanţelor Publice de pe pieţele interne şi externe fiind determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de -2,97% din PIB (aproximativ 27 miliarde lei), precum şi de volumul datoriei de refinanţat în anul 2018, în sumă de aproximativ 47 miliarde lei. Ţinând cont de obiectivul limitării riscului valutar, cât şi de cel al dezvoltării pieţei titlurilor de stat, deficitul bugetar urmează să fie finanţat în proporţie de circa 75%.

Programul indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2018 semnalează că Ministerul Finanţelor are în vedere, pentru acest an, atragerea de resurse financiare de pe pieţele externe prin emiterea de euroobligaţiuni într-un volum de 4,5 – 5 miliarde de euro (echivalent), în funcţie de evoluţiile, condiţiile şi oportunităţile oferite de aceste pieţe, şi efectuarea de trageri din împrumuturi contractate de la instituţiile financiare internaţionale în valoare de aproximativ 0,2 miliarde de euro.

Finanţele vor emite, de asemenea, un volum de titluri de stat pe piaţa internă în sumă de 48 – 50 de miliarde de lei, cu o structură a maturităţilor 30%/50% (termen scurt versus termen mediu şi lung).

România beneficiază de rating favorabil investiţiilor, „investment grade”, din partea celor patru agenţii de evaluare financiară. Astfel, Standard & Poor’s (S&P) a confirmat, în martie 2018 ratingurile pentru datoriile pe termen lung şi scurt în valută şi monedă locală ale României la „BBB minus/A-3”, perspectiva asociată fiind stabilă. De la Moody’s, România beneficiază de calificativul Baa3 pentru datoria pe termen lung, din partea Fitch Ratings ratingurile pentru datoriile pe termen lung în valută şi monedă locală ale României sunt „BBB minus”.

din aceeasi categorie