Acasă EconomieBanci & Asigurari România, codașa Uniunii Europene la colectarea TVA

România, codașa Uniunii Europene la colectarea TVA

de L M

România reușește să colecteze cei mai puțini bani din TVA din întreaga Uniune Europeană, arată un Raport al Comisiei pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European. Evaziunea fiscală generată în special de lipsa de unitate a legislației în domeniu în statele membre au susținut această situație. De aceea, se pune problema adoptării unei noi directive care să rezolve această problemă, în special prin aplicarea TVA în țara de destinație.

Parlamentul European a evaluat aplicarea și punerea în practică a „Celei de a șasea Directive 77/388 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare”, pentru care a formulat un proiect de raport ce a fost adoptat de Comisia pentru afaceri economice și monetare din Parlamentul European.

Raportul a ajuns la concluzia că directiva a fost îmbunătățită continuu, pentru a i se extinde domeniul de aplicare. „Regimul tranzitoriu de TVA aflat în vigoare în UE pentru tranzacțiile intracomunitare este complex, fragil în fața fraudei fiscale, în special a fraudei de tip carusel (sau fraudă intracomunitară cu firme fantomă), cea mai răspândită formă de fraudă în domeniul TVA, și creează în mod nejustificat riscuri semnificative pentru întreprinderi”, susține raportul.

Acest raport s-a bazat pe studiul realizat de DIW Econ privind sistemele de TVA și efectele acestora în statele membre ale UE. „Studiul constată un grad ridicat de eterogenitate a sistemelor de TVA și, prin urmare, diferențe considerabile în ceea ce privește deficitele de încasare a TVA și costurile de asigurare a conformității și prezintă beneficiile convergenței în vederea reducerii și mai mult a diferențelor dintre cotele standard, prin raționalizarea cotelor reduse și a scutirilor”, susține proiectul de Raport.

„Trecerea la o cotă uniformă a TVA ar duce în special la o reducere a cotei standard cu până la 7 %, la reducerea costurilor legate de asigurarea conformității, care împovărează IMM-urile în mod disproporționat, și, în cele din urmă, ar reduce frauda, care reprezintă o povară grea atât pentru finanțele publice, cât și pentru consumatori și afectează interesele financiare ale UE, întrucât TVA-ul constituie a doua resursă proprie ca pondere în bugetul UE. Un astfel de sistem, care este mai simplu (în prezent în UE există peste 250 de scutiri și cote reduse), mai transparent, bazat pe o strânsă colaborare și pe schimbul de informații și de bune practici între statele membre, în conformitate cu principiul subsidiarității, ar asigura o mai bună funcționare a pieței interne. Raționalizarea cotelor reduse și a scutirilor existente este necesară pentru a se putea realiza o piață internă eficientă, care este indispensabilă pentru redresarea economică”, susține proiectul de document.

Studiul constată că deficitul de încasare a TVA, măsurat ca diferența dintre valoarea TVA-ului efectiv colectat și valoarea totală a TVA-ului care trebuie plătită, a fost, în medie, de aproximativ 10 % în UE-27 în 2019, comparativ cu 20 % în 2009. Cu toate acestea, studiul constată din nou că există diferențe considerabile între statele membre, „valoarea deficitului de încasare a TVA variind de la 33% în România la 1% în Suedia și Croația”, arată proiectul de Raport.

Scutirile de TVA, neproductive

Studiul a luat în analiză și influența reducerii cotei TVA, ajungând la concluzia că efectul asupra „consumatorilor și asupra obiectivelor sociale și de mediu este limitat, deoarece cotele reduse au o influență slabă și temporară asupra prețurilor”, arată documentul.

„Pentru a fi eficace, cotele reduse examinate în acest context, care reprezintă costuri semnificative pentru guverne ca urmare a erodării bazei de impozitare, trebuie, pe lângă transferul lor total sau parțial asupra prețului plătit de consumator prin reducerea acestuia, să fie însoțite de alte inițiative, cum ar fi creditele fiscale și subvențiile directe, care au avantajul de a viza în mod direct consumatorul sau antreprenorul. Întrucât nu vizează gospodăriile cele mai sărace, cotele reduse au un efect mai mic decât cel așteptat în atingerea obiectivelor sociale și de mediu, susține studiul.

„Cotele reduse creează o pierdere mecanică de până la 22 % din totalul veniturilor naționale din TVA, generează costuri mai mari de asigurare a conformității și un risc mai mare de fraudă în materie de TVA. Astfel, experții au constatat că reducerea TVA-ului în timpul pandemiei de COVID-19 nu a avut impactul dorit asupra consumului, deoarece întreprinderile, anticipând această evoluție prin creșterea marjei lor comerciale, nu și-au redus prețurile”, este concluzia la care au ajuns experții care au elaborat studiul. Potrivit acestora, efecte mai bune s-ar obține prin reducerea altor impozite. „Pe lângă stimulentele directe, ar trebui considerate o alternativă eficientă la cotele reduse de TVA promovarea bunurilor de interes social și campaniile de informare, în special pentru atingerea obiectivelor noastre de mediu”, subliniază documentul.

În aceste condiții, se solicită „introducerea unui sistem simplificat și modernizat de TVA, cu limite pentru scutiri și cote non-standard, cu scopul de a promova competitivitatea echitabilă și eficientă a întreprinderilor pe piața internă, de a reduce costurile de asigurare a conformității și de a îmbunătăți conformitatea voluntară”, susține documentul. Potrivit Raportului, „un ghișeu unic ar aduce beneficii pentru un astfel de sistem de TVA simplificat, pentru reducerea costurilor de conformitate pentru întreprinderile din UE și pentru stimularea schimburilor comerciale în interiorul UE”.

Tot Raportul arată că deficitul de încasare a TVA este cauzat în principalde o combinație de factori în fiecare stat membru, cum ar fi lacunele legislative, lipsa resurselor și a eficienței digitale în administrațiile fiscale, ineficiența măsurilor de aplicare și de control al respectării normelor, în special a celor privind evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale și planificarea fiscală agresivă;

În final, Raportul „insistă că trebuie adoptat un sistem de TVA definitiv bazat pe principiul impozitării în țara de destinație, (…) dată fiind amploarea pierderii de resurse bugetare naționale și europene în cadrul regimului actual”.

 

din aceeasi categorie