Acasă Stiri Interne CEZ trimite din nou facturi

CEZ trimite din nou facturi

de M G

CEZ Vânzare a finalizat modificările tehnice necesare pentru emiterea facturilor de energie electrică cu preţuri plafonate/ compensate conform legislaţiei în vigoare, iar procesul de emitere facturi a fost reluat, se arată într-un comunicat de presă.

Clienţii CEZ Vânzare care au primit facturi aferente consumurilor, emise înaintea implementării valorilor plafonate/ compensate, vor primi facturi cu valori regularizate, care vor include schema de sprijin prevăzută de prevederile legale în vigoare.

Facturile CEZ Vânzare îşi vor păstra aceleaşi termene de scadenţă agreate în contract (ca număr de zile de la data emiterii).

„Clienţii casnici CEZ Vânzare vor beneficia automat de preţuri plafonate/ compensate. Clienţii non-casnici (operatori economici) trebuie să depună o cerere, însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, prin care să menţioneze categoria în care se încadrează”, se precizează în comunicat.

În cazul clienţilor casnici de energie electrică, limita maximă a consumului pentru care se aplică compensarea, aferentă întregului interval noiembrie 2021 – martie 2022, este de 1.500 kWh energie electrică, alocat în tranşe lunare. Consumul realizat nu trebuie să depăşească consumul lunar maxim prevăzut şi nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării. Consumul de energie electrică din perioada de facturare nu trebuie să fie mai mic de 1 kWh pe zi.

În cazul clienţilor casnici de gaze naturale, compensarea se aplică în cazul în care consumul de gaze naturale din perioada de facturare (noiembrie 2021 – martie 2022) nu este mai mic de 7 kWh pe zi iar consumul realizat nu depăşeşte consumul lunar maxim prevăzut şi nici consumul maxim stabilit pentru întreaga perioadă de aplicare a compensării – echivalentul în kWh a 1 000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10.6 kWh per m3, alocat în tranşe lunare.

La aceste limitele aferente consumului de energie electrică, respectiv gaze naturale, se acceptă o abatere în favoarea beneficiarului compensaţiei de maximum 10%.

„Referitor la plafonare, se vizează preţul final la energie electrică şi gaze naturale facturat clienţilor casnici şi consumatorilor noncasnici, care nu poate depăşi următoarele valori: pentru energie electrică – 1 leu/ kWh, care include componenta de preţ a energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport şi distribuţie, servicii de sistem, certificatele verzi, contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă energetică, abonamentul, TVA; pentru gaze naturale – 0,37 lei/ kWh, care include preţul de vânzare al gazelor naturale, costul de transport, acciza, tariful de distribuţie, abonamentul, TVA”, se mai precizează în comunicat.

Operatorii economici, clienţi finali care se încadrează în categoria întreprinderi mici şi mijlocii, pot beneficia de exceptarea, în cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/ extragere din reţea, tariful de distribuţie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum şi de la plata certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi accizei, precum şi exceptarea, în cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distribuţie şi accizei.

din aceeasi categorie