Acasă Economie Transelectrica a început lucrările pe noua linie Porțile de Fier-Anina

Transelectrica a început lucrările pe noua linie Porțile de Fier-Anina

de A

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a început montarea cablurilor pe noua linie de înaltă tensiune Porțile de Fier- Anina, parte a proiectului de închidere a Inelului de 400 kV al României.

”Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica înregistrează progrese importante în proiectul de construire a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița, parte a proiectului de închidere a Inelului de 400 kV al României. În cursul acestei săptămâni, a fost demarată acțiunea de montare a cablurilor de înaltă tensiune pe tronsonul de linie nouă Porțile de Fier – Anina”, arată un comunicat al companiei.

Secretarul de stat responsabil de domeniul energiei în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Lucian Rusu, alături de Cătălin Nițu, președintele directoratului Transelectrica, și de Marius Viorel Stanciu, membru al directoratului Transelectrica, au vizitat șantierul lucrării de infrastructură energetică, proiect strategic de importanță națională pentru România.

”Dacă în urmă cu 20 de ani, discutam doar despre rolul Transelectrica în Sistemul Energetic Național, acum discutăm despre o poziție integrată în rețeaua europeană, de unde derivă cu totul și cu totul alte necesități și perspective de dezvoltare. Compania trece printr-o tranziție către digitalizarea proceselor. Investițiile companiei în proiectele de întărire a rețelei de transport al energiei electrice și de creștere a capacității de interconexiune, așa cum este această linie electrică de înaltă tensiune, vor avea ca rezultat, pe lângă asigurarea siguranței în funcționare a Sistemului Energetic Național, și crearea condițiilor favorabile pentru racordarea la rețea a unor noi capacități de producție, în special bazate pe surse regenerabile (eoliene, fotovoltaice, biomasă) și mai ales a unor noi consumatori mari. Sistemul Electroenergetic Național este în continuă dezvoltare, iar Transelectrica are un rol vital. Asigur conducerea acestei Companii de toată susținerea mea și a Guvernului în a continua acest parcurs“, a declarat Lucian Rusu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Obiectivul Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița este o investiție cu o valoare totală de peste 122 de milioane de lei, alcătuit din două tronsoane: o construcție nouă de 81,1 kilometri cu 259 de stâlpi (tronsonul Porțile de Fier – Anina cu o valoare de peste 100 de milioane de lei) și modernizarea unei linii existente de 142 de stâlpi (tronsonul Anina – Reșița cu o valoare de peste 20 de milioane de lei – proiect finalizat).

Lungimea totală a liniei va fi de 117 kilometri.

”Infrastructura de transport al energiei electrice este cel puțin la fel de importantă ca infrastructura rutieră, pentru că funcționează ca o magistrală a energiei asigurând «combustibilul» pentru dezvoltarea economică a țării. De aceea, consolidarea rețelei existente și dezvoltarea unor noi instalații fac parte dintre obiectivele strategice ale noastre, cu rol crucial pentru economia națională, pentru continuitatea în alimentare cu energie a consumatorilor și pentru atingerea dezideratelor europene în ceea ce privește sectorul energetic. Această investiție, Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier – Anina, este de una mare anvergură, atât prin rolul său în Sistemul Electroenergetic Național, cât și prin complexitatea tehnică a proiectului în sine și prin provocările pe care echipa de proiect și echipele de execuție le-au întâmpinat în derulare”, a declarat Cătălin Nițu, președintele directoratului Transelectrica.

Obiectivul de investiții LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița este parte a proiectului de trecere la tensiunea de 400 kV a Axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, care completează Inelul de 400 kV al României, în zona de sud-vest.

”Acesta va avea o contribuție semnificativă la creșterea performanțelor rețelei, dar și la creșterea capacității de racordare la rețea atât pentru noi consumatori de energie care doresc să-și dezvolte activitățile în zona de vest și de sud-vest, cât și pentru racordarea de surse de producere a energiei electrice, în special a celor regenerabile. Realizarea acestui proiect, corelat cu retehnologizarea Stației Electrice de Transformare Reșița și interconexiunea cu Serbia prin Linia Electrică Aeriană 400 kV Reșița – Pancevo, va conduce la o creștere semnificativă de până la 500 MW atât a capacității de preluare de consumatori noi, de surse noi de producere a energiei electrice, cât și a capacității de transport transfrontalier”, precizează compania.

Aceste capacități vor crește până la 1.000 MW, la finalizarea întregului Ax Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad.

Trecerea la tensiunea de 400 kV axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/ LEA 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița este un proiect inclus în lista de Proiecte de Interes Comun European, făcând parte din clusterul „Mid Continental East Corridor” datorită contribuției sale la implementarea priorităților strategice ale Uniunii Europene privind infrastructura energetică transeuropeană.

Linia Electrică Aeriană 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița va aduce un beneficiu semnificativ în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona de vest și sud-vest a României, în prezent, aceasta fiind o zonă deficitară în ceea ce privește sursele de energie electrică. De asemenea, această linie va avea o contribuție însemnată la creșterea capacității de interconexiune de pe granițele de sud-vest și vest ale României și implicit a tranzacțiilor transfrontaliere în beneficiul utilizatorilor racordați la rețea.

Lucrările de construcție a Liniei Electrice Aeriene 400 kV Porțile de Fier – (Anina) – Reșița sunt executate de Asocierea Electromontaj București – Romelectro, cu subcontractanți: Emfor Montaj, Electromontaj Sibiu și Electromontaj Cluj, cu aportul consultantului Gopa – International Energy Consultants GmbH Roeng TEC.

 Proiectarea liniei a fost realizată de către Institutul de Studii și Proiectări Energetice București.

Compania Națională de Transport al Energiei Transelectrica este operatorul de transport și de sistem din România, care gestionează, operează, întreține, modernizează și dezvoltă rețeaua de transport care cuprinde 81 stații electrice de transformare și 8.834,3 km de linii electrice aeriene de 110/220 kV, 400 kV și 750 kV, aflate în gestiunea a opt unități teritoriale de transport.

din aceeasi categorie