Acasă EconomieIndustrie Pierderi de peste 565 milioane lei pentru Fondul Proprietatea

Pierderi de peste 565 milioane lei pentru Fondul Proprietatea

de A

fond proprietateaFondul Proprietatea (FP) a înregistrat în 2015 pierderi de 565,1 milioane lei, comparativ cu un profit de 427,18 milioane lei în anul anterior, conform rezultatelor preliminare ale societăți.

”Principalul factor care a determinat pierderea contabilă semnificativă în anul 2015 a fost modificarea de valoare justă netă negativă nerealizată aferentă participațiilor clasificate la valoare justă prin profit sau pierdere conform IFRS, în principal generată de OMV Petrom SA, ca urmare a evoluției negative a prețului acțiunii acestei companii în anul 2015. Pierderea contabilă curentă și cele reportate vor fi acoperite din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare”, se menționează în raport.

Capitalurile proprii totale era la sfârşitul anului trecut de 12,05 miliarde de lei, în scădere cu 9,7% comparativ cu valoarea de la 31 decembrie 2014, de aproximativ 13,35 miliarde de lei.

Fondul a raportat, la aceeași dată, o valoare a activului net (VAN) de 12,088 miliarde de lei și o valoare a activului net pe acțiune (VAN pe acțiune) de 1,1564 lei (un randament total negativ al VAN pe acțiune de 0,6% comparativ cu 31 decembrie 2014).

”Cu toate că din cauza acestei situații nu vor exista profituri distribuibile conform situațiilor financiare anuale statutare ale Fondului aferente anului 2015 (întocmite în conformitate cu IFRS), Administratorul Fondului își păstrează angajamentul de a asigura distribuții anuale de numerar către acționarii Fondului”, arată raportul.

Fondul Proprietatea a fost înființat la 28 decembrie 2005 ca societate pe acțiuni, care funcționează ca o societate de investiții de tip închis. Din 29 septembrie 2010, administratorul unic al FP este Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala București, mandatul acestuia fiind reînnoit la data de 30 septembrie 2014 pentru o perioadă de doi ani.

Începând din 25 ianuarie 2011, acțiunile Fondului sunt listate la Bursa de Valori București (BVB), iar din 29 aprilie 2015 certificatele de depozit globale (GDR) ale Fondului sunt listate la London Stock Exchange (LSE) — Specialist Fund Market (SFM).

Numărul total al acționarilor la 30 iunie 2015 a fost de 8.335. Structura acționariatului la 31 decembrie 2015 era următoarea: The Bank of New York Mellon (banca depozitară pentru Certificatele de Depozit Globale) 32,98% din capitalul social subscris, acționari instituționali străini — 23,74%, persoane fizice române — 20,51%, acționari instituționali români — 12,59%, persoane fizice străine — 3,87%, acțiuni proprii — 3,02%, acțiuni neplătite — 3,07% și Ministerul Finanțelor Publice — 0,22%.

În august 2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a avizat diminuarea capitalului social subscris al Fondului de la 10,96 miliarde lei la 10,074 miliarde lei, ca urmare a anulării a 990.855.616 de acțiuni proprii răscumpărate de Fond în cadrul celui de-al patrulea program de răscumpărare derulat în 2014 și 2015.

din aceeasi categorie