Acasă Economie Dezbateri privind procedura pentru restructurarea datoriilor mai mari de 1 milion lei

Dezbateri privind procedura pentru restructurarea datoriilor mai mari de 1 milion lei

de A

Ministerul Finanțelor Publice a elaborat procedura de aplicare a restructurării  obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 ale debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mari sau egale cu un milion de lei.

„Obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării reprezintă sumele de orice fel care se cuvin bugetului general consolidat constând în obligații fiscale, precum și obligații bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării”, arată documentul publicat în dezbatere publică de minister.

Nu fac obiect al restructurării următoarele obligaţii bugetare obligaţiile bugetare principale şi accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat şi nici obligaţiile bugetare care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală urmează a fi compensate potrivit art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în limita sumei de rambursat/de restituit/de plată de la buget.

Nu fac obiect al restructurării nici obligaţiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberării certificatului de atestare fiscală, sunt suspendate în condiţiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, debitorul trebuie să prezinte un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent; să nu se afle în procedura insolvenței potrivit legii la data emiterii deciziei de aprobare a restructurării obligațiilor bugetare; să nu fi fost dizolvat, potrivit prevederilor legale în vigoare; să  fie îndeplinite obligațiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscală; să îndeplinească testul creditorului privat prudent.

             

din aceeasi categorie