Acasă Economie Creanțele Avioane Craiova vor fi transformate în acțiuni

Creanțele Avioane Craiova vor fi transformate în acțiuni

de A

Creanțele Avioane Craiova, companie din industria națională de apărare la care statul este acționar majoritar, reprezentând obligații fiscale principale de 45,48 milioane lei, ar putea fi convertite în acțiuni, potrivit unui proiect de Hotărâre al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

”Se aprobă conversia în acțiuni a creanțelor Societății Avioane Craiova, operator economic din industria națională de apărare la care statul este acționar majoritar, reprezentând obligații fiscale principale în cuantum de 45.481.306 lei, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”, arată proiectul de act normativ.

Datoriile pe care le înregistrează sunt generate de cheltuielile pentru menţinerea şi conservarea capacităţilor de producţie pentru apărare în conformitate cu dispoziţiile tuturor actelor normative incidente.

Societatea Avioane Craiova, la care Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului deţine 95,84% din acţiuni, dispune de capacităţi de producție pentru modernizarea aeronavelor IAR 99 din dotarea Ministerului Apărării Naționale, scrie News.ro.

”Măsura conversiei în acțiuni a obligațiilor bugetare creează premise pentru revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenței asupra acestui operator economic şi menţinerea capacităţilor de producţie pentru apărare”, se arată în Nota de fundamentare.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului ar urma să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor a companiei conversia creanțelor în acțiuni, cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor existenți.

”Acțiunile nou emise în favoarea statului român, în urma conversiei prevăzute la art. 1, sunt administrate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni”, se mai arată în document.

Conversia în acţiuni a obligaţiilor fiscale la operatorul economic din industria naţională de apărare se realizează prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului prin majorarea capitalului social pentru acţiunile emise în favoarea statului de operatorul economic menţionat şi înregistrarea operaţiunii de majorare a capitalului social la Oficiul Registrului Comerţului.

”În scopul revitalizării și evitării deschiderii procedurii insolvenței potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici își pot restructura obligațiile bugetare principale restante și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare”, mai arată documentul.

Măsura are ca efect ”stingerea obligaţiilor fiscale și posibilitatea ca acest operator economic să-şi poată desfăşura activitatea ca unitate economică viabilă, să asigure un management performant şi să atragă fonduri pentru investiţii necesare retehnologizării şi modernizării în vederea realizării de produse/servicii necesare FSNA (Forţele Sistemului Naţional de Apărare), la standarde NATO şi UE, în vederea apărării intereselor esenţiale de securitate”.

Mai mult, documentul stipulează că menţinerea obligaţiilor fiscale, a penalităților și majorărilor de întârziere diminuează posibilităţile de redresare ale companiei de stat, ”creează vulnerabilităţi forțelor sistemului național de apărare privind siguranța aprovizionării cu armament, muniții, echipamente şi tehnică de luptă, cu consecinţe grave asupra capacităţii de apărare a ţării şi protejării în timp real a intereselor esenţiale ale siguranţei statului”.

 

din aceeasi categorie