Acasă Economie Contribuțiile de gospodărire a apelor percepute de ANAR vor fi actualizate

Contribuțiile de gospodărire a apelor percepute de ANAR vor fi actualizate

de A

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost aprobată, în ședința de Guvern de miercuri, Ordonanța de Urgență cu privire la organizarea și funcționarea Administrației Naționale „Apele Române”, dar și la modificarea dispozitiilor Legii nr.107/1996 a Apelor, în vederea flexibilizării realizării procedurilor legate de activitățile ANAR și ale terților. Prezentul O.U.G transpune reglementările legislației europene în cea românească (de exemplu, cu privire la reutilizarea apei uzate în agricultură, respectiv irigații). De asemenea, simplifică și clarifică mai multe reglementări din domeniul gospodăririi apelor.

Prin aprobarea acestor modificări Guvernul, prin autoritatea publică centrală din domeniul apelor, poate da în folosință gratuită Comitetului Olimpic și Sportiv Român și federațiilor sportive naționale posesoare de Certificat de Identitate Sportivă, pe domeniul nautic, în condițiile legii, bunuri din domeniul public al apelor, reglementarea și gestionarea cantitativă și calitativă a resursei de apă rămânând în sarcina administratorului Administrația Națională „Apele Române”.

Prin prezentul act normativ se asigură, de asemenea, cadrul legal primar pentru autorizarea din punct de vedere al apelor și realizarea proiectelor europene ale altora entități, proiecte care au legătură cu apele (CNAIR, CFR, unități administrativ-teritoriale etc.), în același timp cu reglementarea expresă a situațiilor în care sunt necesare punerea în siguranță și reautorizarea lucrărilor de interes social și utilitate publică, realizate pe sau în legatură cu apele, înainte de 1989, și care, în acest moment, trebuie refăcute însă nu există posibilitatea reglementării din punct de vedere al gospodăririi apelor.

Autorizația de gospodărire a apelor se poate emite pentru lucrările pe ape sau care au legătură cu ape, edificate sau parțial edificate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și care nu dețin aviz de gospodărire a apelor, numai în condițiile efectuării unei expertize tehnice de gospodărire a apelor. Lucrările care, potrivit expertizei, nu îndeplinesc condițiile tehnice de funcționare se desființează de către sau pe cheltuiala utilizatorului, care are obligația obținerii tuturor avizelor, autorizațiilor și acordurilor.

Actul normativ presupune actualizarea contribuțiilor de gospodărire a apelor percepute de ANAR, care nu au mai fost actualizate din anul 2010. Contribuția aferentă cheltuielilor generale de administrare, întreținere și dezvoltare, pentru gestionarea durabilă a infrastructurii Sistemului Național de Gospodărire a Apelor este în cotă fixă, aplicabilă tuturor utilizatorilor resurselor de apă pe categorii de resurse şi utilizatori.

Utilizatorii de apă, consumatori sau neconsumatori, au obligaţia să plătească, după caz, lunar / trimestrial / semestrial / anual cuantumul contribuţiei specifice de gospodărire a apelor; în caz contrar, li se vor aplica penalităţi de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Cuantumurile contribuţiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă, a tarifelor şi penalităţilor pentru abateri de la prevederile reglementate aferente mecanismului economic se indexează anual prin aplicarea indicelui anual al preţurilor de consum. Noile cuantumuri se notifică utilizatorilor în cadrul abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apă, fiind aplicabile de îndată. Penalitățile se aplică și în cazul prelevării de volume de apă în scopul utilizării resursei de apă, respectiv evacuării de substanțe impurificatoare, în lipsa actelor de reglementare din domeniul gospodăririi apelor.

La nivelul Administrației Naționale „Apele Române” se constituie, din veniturile proprii,  Fondul de întreținere și dezvoltare, cu destinație strictă necesară gestionării durabile a infrastructurii Sistemului Național de Gospodărire a Apelor, respectiv a lucrărilor de întreținere și reparații și a listei obiectivelor de investiții ale ANAR cu finanțare din surse proprii.

Fondul se constituie prin stabilirea unei cote–părți din veniturile încasate de Administrația Națională „Apele Române” din contribuții, penalități, tarife.

din aceeasi categorie