Acasă MediuDezvoltare Durabila Atenție la costurile generate de sistemele de colectare selectivă

Atenție la costurile generate de sistemele de colectare selectivă

de L M

Crearea și dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă ar trebui să fie sustenabile din punct de vedere financiar, susține Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului și expert în cadrul proiectului „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor”. De aceea, taxele și tarifele percepute pentru serviciul de salubritate trebuie să acopere costurile generate de investiții și operare a sistemelor.

Managementul deșeurilor municipale este o problemă de importanță majoră în România care este determinată de situația actuală în acest sector, dar și de responsabilitățile rezultate din legislația europeană și națională în domeniu. Potrivit ultimelor raportări, rata de reciclare a deșeurilor municipale solide (DMS) în România este extrem de mică în comparație cu media UE. La nivel comunitar, rata medie de reciclare era de 46,6% în 2017, potrivit ultimelor date disponibile, în condițiile în care în România se reciclează numai 13,3% din aceste deșeuri, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Simț Civic, promotorul proiectului.

Prin Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile se stabilesc noi ținte de colectare și reciclare a deșeurilor, pentru crearea premiselor necesare trecerii la o economie circulară europeană cu un înalt grad de eficiență în utilizarea resurselor. Astfel, pentru 2020, ținta de deșeuri municipale preparate pentru folosire și reciclare este de 50% atât pentru Românai, cât și la nivelul UE. Începând cu 2025, țintele încep să se diferențieze, România tot cu 50%, iar UE – cu 55%. Din acest moment, se menține un declaraj de 5 procente între ținta de colectare și reciclare a deșeurilor municipale solide a României față de UE; 55% România și 60% UE pentru 2030 și 60% România și 65% UE în 2035.

„Dezvoltarea sistemelor de gestionare a deșeurilor trebuie să fie suportabilă și sustenabilă din punct de vedere financiar. Totuși, ar trebuie să existe o diferențiere în plata serviciilor între populație și agenții economici; cetățenii ar fi indicat să plătească un tarif pe persoană, iar companiile – în funcție de cantitate”, a declarat Sulfina Barbu, fost ministru al Mediului și expert în domeniu. „Taxele și tarifele pentru salubrizare nu trebuie să depășească 1,8% din venitul pe gospodărie corespunzător decilei celei mai mici. Pentru anul 2016, decila cea mai mică la nivel de gospodărie era 1.394,33 lei conform Institutului Național de Statistică. Dacă luăm o medie de 2,5 persoane/familie, rezultă 557,732 lei/persoană. Aplicând 1,8% rezultă un nivel maxim de tarifare de 10,04 lei. Este esențial ca taxele și tarifele pentru gestionarea deșeurilor să fie suportabile și ca acestea să acopere costurile de exploatare și costurile de investiție”, susține expertul.

Decila este un mod de ordonare a populației funcție de venituri. Astfel, prima decilă, adică 10%, reprezintă populaţia cu cele mai mici venituri/cheltuieli, iar ultimele 10% (decila X) cu cele mai mari venituri/cheltuieli.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite prin proiect, asociația a încheiat un protocol de colaborare cu FEPRA Internațional, una dintre cele mai mari structuri din România implicate în domeniul colectării selective a deșeurilor. Activitatea societății este destinată preluării responsabilității producătorilor și importatorilor care pun pe piață ambalaje și deșeuri de ambalaj, în vederea realizării obligațiilor legale de reciclare și valorificare ale acestora. Sistemul de răspundere extinsă a producătorului este modalitatea prin care România dorește să atingă țintele de țară asumate prin semnarea tratatului de aderare la UE. Încurajarea acestui sistem prin crearea unui cadru legal adecvat este o necesitate în acest moment, iar unul dintre obiectivele FEPRA International SA este acela de a participa activ la măsurile de îmbunătățire a sistemului.

Asociația Simț Civic împreună cu Asociația Română pentru Managementul Deșeurilor derulează proiectul „Politici publice alternative de mediu în România – Politici publice privind creșterea gradului de colectare selectivă și a reciclării deșeurilor’’. Scopul proiectului este de a veni cu soluții alternative în ceea ce privește domeniul legislativ al gestionării deșeurilor. Situația actuală din domeniul gestionării deșeurilor riscă să ducă la neîndeplinirea obiectivelor naționale asumate față de Comisia Europeană și, implicit, la declanșarea unor proceduri de infringement de către Uniunea Europeană. De aceea, se consideră necesară o politică publică privind creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor și creșterea gradului de reciclare. Valoarea proiectului este de 984.826,23 lei, sumă asigurată în totalitate din fonduri comunitare.

 

din aceeasi categorie