Acasă MediuDezvoltare Durabila Acord general pentru contabilizarea emisiilor de CO2 în transporturi

Acord general pentru contabilizarea emisiilor de CO2 în transporturi

de L M

Pentru a sprijini tranziţia Europei către transporturi mai verzi şi pentru a atinge obiectivele UE de realizare a neutralităţii climatice, Consiliul European a adoptat luni poziţia comună (abordarea generală) cu privire la noile norme de contabilizare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de serviciile de transport, informează un comunicat de presă al Preşedinţiei spaniole, preluat de Agerpres.

„Astăzi am realizat un pas important în direcţia decarbonizării serviciilor de transport în Europa. După ce vor fi adoptate, noile standarde comune pentru contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră vor facilita tranziţia sectorului transporturilor către soluţii mai verzi şi le vor permite cetăţenilor noştri să facă alegeri în cunoştinţă de cauză în favoarea unor mijloace de transport mai durabile”, a declarat ministrul spaniol al transporturilor şi mobilităţii durabile, Oscar Puente.

Prezentat în cadrul pachetului legislativ privind „înverzirea transportului de marfă”, proiectul de regulament urmăreşte în principal să îmbunătăţească calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de serviciile de transport şi informaţiile cu privire la acestea, astfel încât consumatorii să poată alege cele mai durabile opţiuni de transport.

Proiectul de regulament stabileşte un cadru de reglementare comun, bazat pe un standard ISO, pentru contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de serviciile de transport de-a lungul întregului lanţ de transport multimodal, creând astfel condiţii de concurenţă echitabile între modurile de transport, segmentele de transport şi reţelele naţionale ale UE. Proiectul de regulament nu prevede obligativitatea calculării sau raportării emisiilor de gaze cu efect de seră; în schimb, impune respectarea regulamentului atunci când se divulgă date sau în cazul în care calcularea şi divulgarea datelor sunt impuse de legislaţia naţională aplicabilă. Regulamentul este menit să sprijine întreprinderile care calculează şi raportează emisiile de gaze cu efect de seră generate de operaţiunile lor de transport, pe bază voluntară sau contractuală ori atunci când acest lucru le este impus prin alte măsuri specifice luate de industrie şi de autorităţile publice.

Direcţia generală a propunerii Comisiei a fost menţinută în poziţia comună a Consiliului. Acesta a introdus totuşi unele modificări la propunere, vizând în principal: prevenirea duplicării normelor privind contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul mai multor acte legislative ale UE; facilitarea punerii în aplicare a regulamentului de către IMM-uri; crearea unor baze de date cuprinzătoare şi precise conţinând valorile implicite pentru intensitatea emisiilor şi factorii de emisie; permiterea aplicării de către statele membre a unor norme mai stricte în cazul operaţiunilor de transport intern, cu excepţia celor efectuate de IMM-uri. În sfârşit, Consiliul a modificat şi anumite competenţe conferite Comisiei, astfel încât statele membre să fie implicate îndeaproape în punerea în aplicare a regulamentului.

În urma adoptării de astăzi a mandatului de negociere al Consiliului (abordarea generală), viitoarea preşedinţie va putea iniţia discuţii cu Parlamentul European („triloguri”) de îndată ce acesta din urmă convine asupra poziţiei sale.

din aceeasi categorie